DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.1.2019.9

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ ЗА МЕТОДИКОЮ I.L. LICHTENSTEIN З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ ІМПЛАНТАТІВ

I. V. Babiy, V. V. Vlasov, O. O. Pidmurniak, A. E. Hurnitskyi

Анотація


Пластика пахвинної грижі за методом I.L.Lichtenstein в даний час набула широкого поширення в клініках США і Західної Європи і є «золотим стандартом». Проведений аналіз результатів хірургічного лікування 120 хворих на пахвинну грижу, які прооперовано з використанням алопластики за методикою I.L. Lichtenstein з використанням «важких» сітчастих імплантатів prolene mesh фірми «Ethicon» та «легких» сітчастих імплантатів Ultrapro фірми «Ethicon» та Омега-2 ДП «Українська кольчуга». Пахвинна грижа за розмірами, згідно класифікації Європейського товариства герніологів (EHS), була pL2 у 39 (32,5 %) пацієнтів, pL3 – у 31 (25,8 %), рМ2 – у 28 (23,3 %), рМ3 – у 12 (10,0 %), рС2 – у 4 (3,3 %), rL2 – у 3 (2,5 %), rМ2 – у 3 (2,5 %). Всі пацієнти прооперовані в плановому порядку. Одна група – 80 (66,7 %) осіб, прооперовано з використанням алопластики за методикою I.L. Lichtenstein з використанням «легких» сітчастих імплантатів Ultrapro фірми «Ethicon» та Омега-2 ДП «Українська кольчуга», а у інших 40 (33,3 %) – «важких» сітчастих імплантатів prolene mesh фірми «Ethicon». При аналізі частоти виникнення післяопераційних ускладнень достовірно спостерігали найбільшу їх частоту (20 %) у пацієнтів, яким було встановлено «важкий» імплантат (кутовий критерій Фішера pφ <0,01) та за рахунок ускладнень, що пов’язані з подразненням нервів пахвинної ділянки 11,7 %: пахвинна невралгія 5 %, відчуття стороннього тіла 6,7 % (кутовий критерій Фішера pφ<0,05). На першу добу в післяопераційний період інтенсивний больовий синдром мали тільки 3-и хворих після алопластики за методом I.L. Lichtenstein з «важким» імплантатом згідно шкали VAS. Хворі після алопластики «важким» імплантатом за методикою I.L. Lichtenstein на сьому добу частіше мали больові відчуття.

Ключові слова


пахвинна грижа; герніопластика за I.L. Lichtenstein; сітчастий імплантат; ускладнення; хронічний біль

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmed MM. Khirurgicheskoye lecheniye bol'nykh s pakhovoy gryzhey [Inguinal hernia surgical treatment]. Surgery of Ukraine. 2012;2:99-107. (in Russian).

Belyansky LS, Todurov MI. Interpretatsiya rekomendatsiy Yevropeyskoy assotsiatsii gerniologov po problemam lecheniya pa-khovoy gryzhi [Interpretation of recommendations of European association of herniologists for the problems of inguinal hernia treatment]. Klinicheskaia khirurgiia. 2010;3:5-9. (in Russian).

Grubnik VV, Bugridze Z D, Vorotintseva KO. Ispol'zovaniye novykh konstruktsiy setok pri laparoskopicheskom lechenii pakhovikh gryzh. Sravnitel'noye issledovaniye [Application of a new construction nets while laparoscopic treatment of inguinal hernias. Comparative investigation]. Klinicheskaia khirurgiia. 2011;7:42-5. (in Russian).

Shkvarkovsky ІV, Moskalyuk OP, Biltsan OV. Modern methods of pediatric hernoplasty. Surgical surgery. 2014;2:88-91. (in Ukrainian).

Miedema BW, Ibrahim SM, Davis BD, Koivunen DG. A prospective trial of primary inguinal hernia repair by surgical trainees. Hernia. 2004 Feb;8(1):28-32.

Svisenko OV. Otsinka efektyvnosti metodiv ta materialiv dlya aloplastyky pakhvynnykh hryzh [Evaluation of the effectiveness of methods and materials for alloplasty of inguinal hernias] [dissertation abstract]. Dnipropetrovsk: Dnipr.nat.med. University; 2013. 12 p. (in Ukrainian).

Belyansky LS. Sindrom khronicheskoy pakhovoy boli: sovremennyy vzglyad na problemu [Chronic groin pain syndrome: a modern view of the problem]. Klinicheskaia khirurgiia. 2010;10:45-7. (in Russian).

Babiy IV, Vlasov VV. [Comparative evaluation of inguinal hernia treatment depending on type of mesh implant]. Surgery of Ukraine. 2017;4:60-3. (in Ukrainian).

Dzyubanovsky IY, Pyatnochek VI, Poljatko KG. Otsinka yakosti zhyttya patsiyentiv pislya riznykh typiv pakhovykh hernioplastyk [Evaluation of patients' quality of life after different types of inguinal hernioplasty]. Ukrainian Journal of Surgery. 2011;5:35-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахмед ММ. Хирургическое лечение больных с паховой грыжей. Хірургія України. 2012;2:99-107.

2. Белянский ЛС, Тодуров МИ. Интерпретация рекомендаций Европейской ассоциации герниологов по проблемам лечения паховой грыжи. Клінічна хірургія. 2010;3:5-9.

3. Грубник ВВ, Бугридзе ЗД, Воротынцева КО. Использование новых конструкций сеток при лапароскопическом лечении пахових грыж. Сравнительное исследование. Клінічна хірургія. 2011;7:42-5.

4. Шкварковський ІВ, Москалюк ОП, Більцан ОВ. Сучасні способи пахвинної герніопластики. Шпитальна хірургія. 2014;2:88-91.

5. Miedema BW, Ibrahim SM, Davis BD, et al. Aprospective trial of primary inguinal hernia repair by surgical trainees. Hernia. 2004;8(1):28-32.

6. Свисенко ОВ. Оцінка ефективності методів та матеріалів для алопластики пахвинних гриж [автореферат дисертації]. Дніпропетровськ: Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України; 2013. 12 с.

7. Белянский ЛС. Синдром хронической паховой боли: современный взгляд на проблему. Клінічна хірургія. 2010;10:45-7.

8. Бабій ІВ, Власов ВВ. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату. Хірургія України. 2017;4:60-3.

9. Дзюбановський ІЯ, П’ятночка ВІ, Поляцко КГ. Оцінка якості життя пацієнтів після різних типів пахових герніопластик. Український журнал хірургії. 2011;5:35-7.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)