DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.1.2019.10

ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЯ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

N. S. Korchynska, О. М. Slobodian, V. O. Kostyuk

Анотація


В статті наведено дані щодо фетальної анатомії коміркового відростка, визначеної методами морфометрії, рентгенографічного дослідження, комп’ютерної томографії, макроскопічного дослідження, термохімічної та механічної обробки кісток черепа, статистичної обробки отриманих даних. Дослідження коміркового відростка верхньої щелепи проведено на 53 трупах 4-10-місячних плодів та 11 новонароджених. Встановлено, що з 6-го місяця внутрішньоутробного розвитку всі структури верхньої щелепи рентгенконтрасні. На рентгенівських знімках чітко виявляються обриси верхньої щелепи, її лобовий, виличний і комірковий відростки. У 8-10-місячних плодів і новонароджених добре диференціюються комірки зачатків молочних зубів та міжкоміркові перегородки. Висота коміркового відростка обох верхніх щелеп (на різних ділянках) у перинатальному періоді суттєво збільшується на 6-му, 8-10 місяцях та у новонароджених, а найменше – на 4-5-му та 7-му місяцях внутрішньоутробного розвитку. Довжина коміркового відростка правої та лівої верхньої щелепи у плодів і новонародженихсуттєво збільшується впродовж 7-10 місяців та у новонароджених, а найменше – впродовж 4-6 місяців внутрішньоутробного розвитку.

Ключові слова


верхня щелепа; комірковий відросток; фетальна анатомія; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Byelikov OB. Chastota defektiv pidnebinnya i verkhn'oyi shchelepy ta faktory, yaki sponukayut' khvorykh do ortopedychnoho likuvannya [The frequency of defects palate and upper jaw and the factors that encourage patients to orthopedic treatment]. Bulletin of problems in biology and medicine. 2002;3:92-95. (in Ukrainian).

Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Cantekin K, Candirli C. Maxillary dental anomalies in patients with cleft lip and palate: a cone beam computed tomography study. J Clin Pediatr Dent. 2015 Winter;39(2):183-6.

Roberts WE, Hartsfield JK. Bone development and function: genetic and environmental mechanisms. Seminars of Orthodontics. 2004 Jun;10 (2):100-22.

Minkov IP. Monitoring vrozhdennykh porokov razvitiya, ikh prenatalnaya diagnostika, rol v patologii u detey i puti profilaktiki [Monitoring of congenital malformations, its prenatal diagnosis, role in pathology of children and ways of its prevention]. Perinatology and pediatrics. 2000;1:8-13 (in Russian).

Akarsu-Guven B, Karakaya J, Ozgur F, Aksu M. Growth-related changes of skeletal and upper-airway features in bilateral cleft lip and palate patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;148(4):576-86. doi: 10.1016/j.ajodo.2015.02.031.

Kai N, Moller В, Dibbets J. [Comprasion of linear measurements in cephalometric studies]. Jornal of Orofacial Orthopedics. 2003 Aug; 64(4):33-7. (in Germany).

Sant'Anna EF, Lau GW, Marquezan M, de Souza Araújo MT, Polley JW, Figueroa AA. Combined maxillary and mandibular distraction osteogenesis in patients with hemifacial microsomia. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015 May;147(5):566-77. doi: 10.1016/j.ajodo.2014.12.027.

Dakhno LO, Masna ZZ. Porivnialnyi analiz shchilnosti kistkovoi tkanyny riznykh dilianok komirkovoho vidrostka verkhnoi shchelepy osib cholovichoi ta zhinochoi stati u vikovii dynamitsi [Comparative analysis of bone density different parts of the alveolar bone of the upper jaw male and female in the age dynamics]. In: Aktual'ni pytannya medychnoyi nauky ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats'. 2015;1:60-8. (in Ukrainian).

asna ZZ. Strukturni osoblyvosti zubo-shchelepnoho aparatu v plidnomu periodi ontohenezu lyudyny [Structural features of the tooth-jaw machine in the fetal period of human ontogenesis]. Visnyk morfolohiyi. 2002;8(1):121-2. (in Ukrainian).

Kobayashi S, Hirakawa T, Fukawa T, Maegawa J. Maxillary growth after maxillary protraction: Appliance in conjunction with presurgical orthopedics, gingivoperiosteoplasty, and Furlow palatoplasty for complete bilateral cleft lip and palate patients with protruded premaxilla. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 Jun;68(6):758-63. doi: 10.1016/j.bjps.2015.02.005.

Mishalov VD, Chaikovsky JuB, Tverdokhleb IV. Pro pravovi, zakonodavchi ta

etychni normy i vymohy pry vykonanni naukovykh morfolohichnykh doslidzhenʹ [About legal, legislative, ethical standards and requirements at performance scientific morphological researches]. Morphologia. 2007;1(2):108-13. (in Ukrainian).

Pronyayev VI, Svistonyuk IU, Akhtemiychuk YuT. Izmeneniya pokazateley dliny zarodyshey v zavisimosti ot ikh vozrasta, vida i kontsentratsii fiksatorov [Changes in the length of embryos depending on their age, type and concentration of fixatives]. International Congress on Integrative Anthropology. Ternopíl'; 1995. p. 277-8. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бєліков ОБ. Частота дефектів піднебіння і верхньої щелепи та фактори, які спонукають хворих до ортопедичного лікування. Вісник проблем біології і медицини. 2002;3:92-5.

2. Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Cantekin K, Candirli C Maxillary dental anomalies in patients with cleft lip and palate: a cone beam computed tomography study . J Clin Pediatr Dent. 2015;39(2):183-6.

3. Roberts WE, Hartsfield JK. Bone development and function: genetic and environmental mechanisms. Seminars of Orthodontics. 2004 Jun;10(2):100-22.

4. Минков ИП. Мониторинг врождённых пороков развития, их пренатальная диагностика, роль в патологии у детей и пути профилактики. Перинатол. та педіатрія. 2000;1:8-13.

5. Akarsu-Guven B, Karakaya J, Ozgur F. Growth-related changes of skeletal and upper-airway features in bilateral cleft lip and palate patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;148(10):576-86.

6. Kai N, Moller В, Dibbets J. Comprasion of linear measurements in cephalometric studies. Jornal of Orofacial Orthopedics. 2003 Aug;64(4):33-7.

7. Sant'Anna EF, Lau GW, Marquezan M, de Souza Araújo MT, Polley JW, Figueroa AA. Combined maxillary and mandibular distraction osteogenesis in patients with hemifacial macrosomia. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015 May;147(5):566-77.

8. Дахно ЛО, Масна ЗЗ. Порівняльний аналіз щільності кісткової тканини різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи осіб чоловічої та жіночої статі у віковій динаміці. Актуальні питання медичної науки та практики: зб. наук. праць. 2015,Volume1:60-8.

9. Масна ЗЗ. Структурні особливості зубо-щелепного апарату в плідному періоді онтогенезу людини. Вісник морфології. 2002;8(1):121-2.

10. Kobayashi S, Hirakawa T, Fukawa T, et al. Maxillary growth after maxillary protraction: Appliance in conjunction with presurgical orthopedics, gingivoperiosteoplasty, and Furlow palatoplasty for complete bilateral cleft lip and palate patients with protruded premaxilla. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015; 68(6):758-63.

11. Мішалов ВД, Чайковський ЮБ, Твердохліб ІВ. Про правові, законодавчі та етичні норми і вимоги при виконанні наукових морфологічних досліджень. Морфологія. 2007;1(2):108-13.

12. Проняев ВИ, Свистонюк ИУ, Ахтемійчук ЮА. Изменение показателей длины зародышей в зависимости от их возраста, вида и концентрации фиксаторов. Матер. I-го Міжн. конгресу з інтегративної антрології. Тернопіль, 1995:277-8.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)