DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.7

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТІНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ВНАСЛІДОК РОЗВИТКУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, СПРИЧИНЕНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПЕРИТОНІТОМ

V. P. Poloviy, I. G. Chepeha, A. S. Palyannytsya, R. P. Knut

Анотація


Мета – дослідити структурні зміни стінки товстої кишки та розвитку ентеральної дисфункції під час перебігу гострого експериментального перитоніту. Матеріал та методи. Експериментальні дослідження проведено на 21 нелінійних білих статевозрілих щурах. Щурам під тіопенталовим наркозом викликали перитоніт шляхом проколу висхідної товстої кишки, а також введенням свіжоприготовленого 15% розчину з розрахунку 0,5 мл на 100 г маси щура. На 1-у, 3-ю і 7-у доби перебігу експериментального перитоніту тварин під каліпсоловим наркозом декапітували. Для гістологічного дослідження забирали шматочки тонкої кишки, зміни в яких досліджували гістологічно. Результати. Виявлено, що на 1-у, 3-ю, та 7-му добу перебігу експериментального перитоніту в слизовій оболонці товстої кишки  відбуваються і продовжували наростати з часом структурні зміни, які проявляються її ущільненням за рахунок вираженої лімфо- і гістіоцитарної інфільтрації та поєднаної вогнищевої лейкоцитарної інфільтрації, що відповідає морфологічній структурі коліту. Просвіти крипт зменшуються за рахунок підвищеної секреторної активності та дистрофічних змін епітеліоцитів. У субепітеліальному шарі виявляється нерівномірне кровонаповнення судин у поєднанні із периваскулярним набряком. Висновок. У слизовій  оболонці товстої кишки внаслідок експериментального перитоніту відбувається підвищення секреторної активності та розвиток дистрофічних змін поверхневого епітелію. До 3 та 7 доби наростають дистрофічні зміни епітеліоцитів з вираженою лімфо- та гістіоцитарною інфільтрацією строми та її набряку.

Ключові слова


перитоніт; ентеральна дисфункція; товста кишка; структурні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Coakes J, Schuster-Bruce M. Gastrointestinal dysfunction. Surgery (Oxford). 2017;25(9):388-90.

Rylov AI, Kravets NS. Korrektsiya enteral'noy nedostatochnosti pri abdominal'nom sepsise [Correction of enteral insufficiency in abdominal sepsis]. Klinichna khirurhiya. 2017;5-6:78-9. (in Russian).

Opal SM, Huber CE. Bench-to-bedside review: toll-like receptors and their role in septic shock. Crit. Care. 2012;6:125-36.

Petukhov VA, Son DA, Mironov AV. Endotoksinovaya agressiya i disfunktsiya endoteliya pri sindrome kishechnoy nedostatochnosti v ekstrennoy khirurgii organov bryushnoy polosti: prichinno-sledstvennyye vzaimosvyazi [Endotoxin aggression and endothelium dysfunction in intestinal insufficiency syndrome in external surgery of the abdominal cavity: a causal relationship]. Annaly khirurgii. 2016;5:27-33. (in Russian).

Wiest R, Rath HC. Bacterial translocation in the gut. Best Practice & Research in Clinical Gastroenterology. 2013;17(3):397-425.

Kuznetsov AYA, Solovyov IYE, Kovalʹov OP, Rudyy MO. Kliniko-patohenetychni osoblyvosti, diahnostyka ta likuvannya hostroyi kyshkovoyi neprokhidnosti ne pukhlynnoho pokhodzhennya ta yiyi uskladnenʹ [Clinical and pathogenetic features, diagnostics and elimination of economic intestinal obstruction without a tumor combination]. Universytet·sʹka klinika. 2017;1:72-7. (in Ukrainian).

Gusak IV. Vybor taktiki lecheniya endotksikoza i enteral'noy nedostatochnosti u bol'nykh s abdominal'nym sepsisom [The choice of tactics for the treatment of endotxicosis and enteral insufficiency in patients with abdominal sepsis]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2008;1-2:147-59. (in Russian).

Herych ID, Kyryk TP, Kovalyshyn VI. Rozlady ta shlyakhy korektsiyi intralyuminalʹnoho homeostazu pry hostriy abdominalʹniy patolohiyi [Disturbance and ways of correction of intraliinal homeostasis at hosts of abdominal pathology]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2014;1-2:129-33. (in Ukrainian).

Belozerov IV, Nevzorov VP. Ul'trastrukturnyye izmeneniya kletok tolstoy kishki pri neprokhodimosti kishechnika rakovogo geneza [Ultrastructural changes of the colon cells in case of intestinal obstruction of cancer origin]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2014;1-2:71-3. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Coakes J, Schuster-Bruce M. Gastrointestinal dysfunction. Surgery (Oxford). 2017;25(9):388-90.

2. Рылов AИ, Кравец НС. Коррекция энтеральной недостаточности при абдоминальном сепсисе. Клінічна хірургія. 2017;5-6:78-9.

3. Opal SM, Huber CE. Bench-to-bedside review: toll-like receptors and their role in septic shock. Crit. Care. 2012;6:125-36.

4. Петухов ВA, Сон ДА, Миронов АВ. Эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия при синдроме кишечной недостаточности в экстренной хирургии органов брюшной полости: причинно-следственные взаимосвязи. Анналы хирургии. 2016;5:27-33.

5. Wiest R, Rath HC. Bacterial translocation in the gut. Best Practice & Research in Clinical Gastroenterology. 2013;17(3):397-425.

6. Кузнецов АЯ, Соловйов ІЄ, Ковальов ОП, Рудий МО. Клініко-патогенетичні особливості, діагностика та лікування гострої кишкової непрохідності не пухлинного походження та її ускладнень. Університетська клініка. 2017;1:72-7.

7. Гусак ИВ. Выбор тактики лечения эндотксикоза и энтеральной недостаточности у больных с абдоминальным сепсисом. Харківська хірургічна школа. 2008;1-2:147-59.

8. Герич IД, Кирик ТП, Ковалишин ВІ. Розлади та шляхи корекції інтралюмінального гомеостазу при гострій абдомінальній патології. Харківська хірургічна школа. 2014;1-2:129-33.

9. Белозеров ИВ, Невзоров ВП. Ультраструктурные изменения клеток толстой кишки при непроходимости кишечника ракового генеза. Харківська хірургічна школа. 2014;1-2:71-3.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)