DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.2

АНАЛІЗ КУТОВИХ РОЗМІРІВ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ВІКУ З РІЗНИМИ КРАНІОТИПАМИ

O. M. Sazonova, O. Yu. Vovk, D. O. Hordiichuk, V. B. Ikramov, S. O. Dubina

Анотація


Дослідження проводили за допомогою вивчення 100 кісткових препаратів цілісних та фрагментованих черепів, що увійшли до колекції кафедри нормальної анатомії Харківського національного медичного університету, з використанням різних вимірювальних інструментів та пристроїв: краніоциркуль, набір лицьових лінійок, транспортирів, кутомірів. Для повної характеристики індивідуальної анатомічної мінливості лицевого відділу черепа встановлено, що лицевий кут у чоловіків і жінок зрілого віку змінюється від 75о до 105о. Залежно від крайніх типів будови черепа, лицевий кут у брахікранів має діапазон від 75о до 95о (чол.) та від 75о до 92о (жін.); у мезокранів спостерігається незначне збільшення кута до прямого і, навіть, більше – від 80о до 98о (чол.) та від 78о до 98о (жін.); у доліхокранів лицевий кут повністю наближений до прямого і навіть перевищує його – від 85о до 105о (чол.) та від 85о до 100о (жін.). При зміні кісткової лицевої структури і зменшенні поперечних розмірів черепа спостерігається поступове збільшення лицевого кута у представників з мезокранною формою черепа до 98о (більше прямого кута) та у представників з доліхокранною формою – 100о-105о. Під час аналізі кутових розмірів лицевого відділу черепа людини зрілого віку встановлено індивідуальну анатомічну мінливість цих параметрів залежно від краніотипу та статі.

Ключові слова


лицевий череп; індивідуальна анатомічна мінливість; краніометрія; зрілий вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Liu R, Lu D, Wamalwa P, Li C, Hu H, Zou S. Craniofacial morphology characteristics of operated unilateral complete cleft lip and palate patients in mixed dentition. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Dec;112(6):e16-25. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.04.011.

Mahdi E. Assessment of facial and cranial development and comparison of anthropometric ratios. J Craniofac Surg. 2012 Mar;23(2):e75-83. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182468612.

Avetikov DS, Pronina OM, Hutnyk AA. Deformatyvni mozhlyvosti m'yakykh tkanyn riznykh dilyanok holovy lyudyny v za-lezhnosti vid formy holovy pry odnoosnomu roztyahnenni [Deformation of soft tissues of different parts of the human head in dependence on the shape of the head with uniaxial stretching]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2010;4:178-82. (in Ukrainian).

Liu SR, Yi HL, Guan J, Chen B, Wu HM, Yin SK. Changes in facial appearance after maxillomandibular advancement for severe obstructive sleep apnoea hypopnoea syndrome in Chinese patients: a subjective and objective evaluation. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Sep;41(9):1112-9. doi: 10.1016/j.ijom.2012.03.011.

Follmann A, Korff A, Fuertjes T, Kunze SC, Schmieder K, Radermacher K. A novel concept for smart trepanation. J Craniofac Surg. 2012 Jan;23(1):309-14. doi: 10.1097/SCS.0b013e318241dc53.

Benet A, Prevedello DM, Carrau RL, Rincon-Torroella J, Fernandez-Miranda JC, Prats-Galino A, et al. Comparative analysis of the transcranial "far lateral" and endoscopic endonasal "far medial" approaches: surgical anatomy and clinical illustration. World Neurosurg. 2014 Feb;81(2):385-96. doi: 10.1016/j.wneu.2013.01.091.

Vovk YuN, Vovk OYu, Ikramov VB, Shmargalev AA, Malakhov SS. Praktychne znachennya indyvidualʹnoyi anatomichnoyi minlyvosti dlya suchasnoyi kraniolohiyi [Practical Value Of The Individual Anatomical Variability For Modern Craniology]. Clinical Anatomy And Operative Surgery. 2016;15(1):105-9. doi: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.27 (in Russian).

Vovk YuN, Vovk OYu. Cherep v tablitsakh i tsifrakh [Skull in tables and numbers]. Lugansk: Elton-2; 2012. 216 p. (in Russian).

Koveshnikov VG. Ploskost' yestestvennoy oriyentirovki golovy i vliyaniya yeyo stoykogo izmene-niya na formoobrazovaniye cherepa (anatomo - eksprimental'noye issledovaniye) [The plane of the natural orientation of the head and the effect of its persistent change on the formation of the skull (anatomical - experimental study)] [dissertation abstract]. Saratov; 1971. 28 p. (in Russian).

Timoshenko O. P. Varianty anatomicheskoy izmenchivosti stroyeniya i formy cherepa [Variants of the anatomical variability of the structure and form of the skull]. Ukrayinsʹkyy medychnyy alʹmanakh. 2012;10(1):133-4. (in Russian).

Vovk OYu. Kraniometricheskiye osobennosti cherepa lyudey yunosheskogo vozrasta [The Craniometric Characteristic Of The Skull Of The Youth Age Human]. Surgery Of Donbass. 2012;1(2):44-7. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Liu R. Craniofacial morphology characteristics of operated unilateral complete cleft lip and palate patients in mixed dentition. / R.Liu, D.Lu, P.Wamalwa, C.Li, H.Hu, [et all.] // Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. – 2011. - 112(6). – PP. 16-25.

2. Mahdi E. Assessment of facial and cranial development and comparison of anthropometric ratios. // J Craniofac Surg. – 2012. - 23(2). – PP. 75-83.

3. Аветіков Д.С. Деформативні можливості м'яких тканин різних ділянок голови людини в залежності від форми голови при одноосному розтягненні / Д.С. Аветіков, О.М. Проніна, А.А. Гутник // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – № 4. – С. 178-182.

4. Liu S.R. Changes in facial appearance after maxillomandibular advancement for severe obstructive sleep apnoea hypopnoea syndrome in Chinese patients: a subjective and objective evaluation / S.R. Liu, H.L. Yi, J. Guan, B. Chen [et all.] // Int J Oral Maxillofac Surg. – 2012. - 41(9). – PP. 1112-1119.

5. A novel concept for smart trepanation / A. Follmann, A. Korff, T. Fuertjes [and other] // J. Craniofac. Surg. – 2012. – Vol. 23(1). – Р.309-314.

6. Benet A. Comparative Analysis of the Transcranial "Far Lateral" and Endoscopic Endonasal "Far Medial" Approaches: Surgical Anatomy and Clinical Illustration / A. Benet [et all.] // World Neurosurg. ‒ 2014. ‒ Vol. 81(2). - P. 385-396.

7. Вовк Ю.Н. Практическое значение индивидуальной анатомической изменчивости для современной краниологии / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк, В. Б. Икрамов, А. А. Шмаргалев, С. С. Малахов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 105–109.

8. Вовк Ю.Н. Череп в таблицах и цифрах / Ю.Н. Вовк, О.Ю. Вовк. ‒ Луганск: Элтон – 2. – 2012. ‒ 216 с.

9. Ковешников В.Г. Плоскость естественной ориентировки головы и влияния её стойкого изменения на формообразование черепа (анатомо - экспр. исслед.): автореф. дис.на соискание ученой степени докт. мед.наук / В.Г. Ковешников.– Саратов,1971– 28 с.

10. Тимошенко О. П. Варианты анатомической изменчивости строения и формы черепа / О. П. Тимошенко // Український морфологічний альманах. – 2012. – Том 10, № 1. – С. 133-134.

11. Вовк О.Ю. Краниометрические особенности черепа людей юношеского возраста / О.Ю.Вовк // Хірургія Донбасу. – 2012. – № 2. – С. 38-41.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)