DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.16

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА ШЛУНКА

V. V. Vlasov, I. V. Babiy, V. V. Zagoruiko, V. O. Manyuk

Анотація


Наведено спостереження стороннього тіла шлунка (риб’ячої кістки) у хворої віком 70 років, що симулювало рак шлунка і ускладнилось пілефлебітом, абсцесом печінки і запальною псевдопухлиною черевної порожнини. Лікування мало два етапи. Першим етапом виконано розкриття та дренування абсцесу VІІІ сегмента печінки. Другим етапом (через 3 тижні) – видалення стороннього тіла шлунка, запальної псевдопухлини. Перебіг в післяопераційний період без ускладнень. Наведений клінічний випадок засвідчує про важкість своєчасної та диференційної діагностики даної патології, а також ілюструє можливий варіант ускладнень. Відсутність висвітлення алгоритму діагностики цієї патології у сучасній літературі, на сьогоднішній день, вказує на її актуальність.

Ключові слова


стороннє тіло шлунка; запальна псевдопухлина; пілефлебіт; абсцес печінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ol'shevskiy PP, Krasnov VI. Diagnostika i lecheniye nerentgenokontrast-nykh inorodnykh tel pishchevoda [Diagnosis and treatment of non-x-ray contrast foreign bodies of the esophagus]. Voyenno-meditsinskiy zhurnal. 1991;4:69-70. (in Russian).

ASGE Standards of Practice Committee. Management of ingested foreign bodies and food impactions. Gastrointest endosc 2011 Jun; 73(6):1085-91.

De Roover A, Detry O, Coimbra C, Hamoir E, Honore P, Meurisse M. Pylephlebitis of the portal vein complicating intragastric migration of an adjustable gastric band. Obes Surg. 2006 Mar;16(3):369-71. doi: 10.1381/096089206776116363

Bogomazov SV. Inorodnyye tela zheludochno-kishechnogo trakta [Foreign bodies of the gastrointestinal tract] [dissertation abstract]. Vladivostok; 1998. 18 p. (in Russian).

Beburishvili AG, Mandrikov VV, Akinchits AN. Inorodnyye tela zheludochno-kishechnogo trakta [Foreign bodies of the gastrointestinal tract]. Volgograd: VolGMU; 2007. 33 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ольшевский ПП, Краснов ВИ. Диагностика и лечение нерентгеноконтрастных инородных тел пищевода. Военно-медицинский журнал. 1991;4:69-70.

2. ASGE Standards of Practice Committee. Management of ingested foreign bodies and food impactions. Gastrointest endosc 2011 Jun; 73(6):1085-91.

3. De Roover A, Detry O, Coimbra C, et al. Pylephlebitis of the portal vein complicating intragastric migration of an adjustable gastric band. Obes Surg. 2006;16:369-71.

4. Богомазов СВ. Инородные тела желудочно-кишечного тракта: автореф. дис. канд. мед. наук. Владивосток; 1998. 18 с.

5. Бебуришвили АГ, Мандриков ВВ, Акинчиц АН. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. Волгоград: ВолГМУ; 2007. 33 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)