DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.15

СУЧАСНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ БУЛЬОЗНОЇ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬ

V. V. Yatskyv, S. E. Frimet, V. P. Slyvka, Yu. D. Lukyanchuk, Y. V. Hyrla, S. M. Mereuca

Анотація


Проаналізовано результати лікування 128 хворих на бульозну емфізему легень (БЕЛ) різної локалізації та розповсюдження, віком від 18 до 74 років, які лікувались у відділенні торакальної хірургії Чернівецької обласної клінічної лікарні. Хірургічні втручання виконані у 90 (70,3%) хворих; у тому числі із застосуванням електрозварювання тканин апаратом ЕК-300М1 – у 68 (75,6%) випадків. Обґрунтовано вибір методів лікування з удосконаленням методик окремих етапів операцій при БЕЛ: як малоінвазивних так і відкритих способів, що вважається предметом дискусій та обговорення в сучасній літературі у зв’язку з тим, що наростаюча дихальна недостатність є одночасно показанням до втручання і стримуючим фактором, оскільки суть операцій полягає у зменшенні об’єму легень. Дихальну недостатність різного ступеня вираженості діагностовано у 93 (72,7%) хворих при поступленні; з яких у 76% випадків бульозні зміни легень були множинними. Доведена ефективність використання в хірургії БЕЛ високочастотного електрозварювання паренхіми легень та грудної стінки, що зменшує травматичність операцій, забезпечує надійний аерогемостаз та покращує результати лікування цього контингенту хворих. Запропоновано використання електрозварювальних технологій під відеоторакоскопічним контролем в обробці емфізематозно зміненої паренхіми на другому етапі операцій після резекцій бул, що уповільнює дистрофічні процеси легень та зменшує ризик виникнення ускладнень БЕЛ.

Ключові слова


бульозна емфізема легень; високочастотне електрозварювання тканин; відеоторакоскопічні операції

Повний текст:

PDF

Посилання


Desai P, Steiner R. Imaiges in COPD: Giant bullous emphysema. Chronic Obstr. Pulm. Dis. 2016;3:698-701.

Vysotskiy AG. Bulleznaya emfizema legkikh: etiologiya, patogenez, klassifikatsiya [Bullous emphysema of the lungs: etiology, pathogenesis, classification]. Novosti meditsiny i farmatsii. 2008;256:1-13. (in Russian).

Maksimova SM, Samoylenko IG, Bukhtiyarov EV. Bulleznaya emfizema legkikh, oslozhnennaya spontannym pnevmotoraksom [Bullous emphysema, complicated by spontaneous pneumothorax]. Zdorovye rebenka. 2013;7:162-4. (in Russian).

Vishnevskiy AA, Perechin VI, Khirurgiya emfizemy legkikh [The surgery of pulmonary emphysema]. Proceedings of the 2nd International Thoracic Surgery Conference. RNTsKh RAMN; 2003; p. 36-44. (in Russian).

Nagayev AS, Trofimov VV, Chupriyanov AV. Videotorakoskopicheskiye operatsii v lechenii retsidiviruyushchego spontannogo pnevmotoraksa [Videothoracoscopic operations in the treatment of recurrent spontaneous pneumothorax]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2006;2:93. (in Russian).

Benyan AS. Vybor sposoba operatsii pri bulleznoy emfizeme legkikh [The choice of method of operation for bullous emphysema of the lungs] [dissertation abstract]. Samara; 2006. 28 p. (in Russian).

Venuta F. Giant bullous emphysema. Ann. Thorac. Surg. 1999;58:1452-6.

Makarov AV, Lіnchevskiy OV, Getman VG, Sokur PP, Kravchuk BO. Vysokochastotne zvaryuvannya v torakalʹniy khirurhiyi [High-frequency welding in thoracic surgery]. Proceedings of the Ninth International Scientific and Practical Conference. Kiev; 2014. 16 p. (in Ukrainian).

Shioe A, Wan S. Giant pulmonaru bulla. Can. Med. J. 2001;8:369-71.

Sukhovskaya OA, Chernyy SM, Yablonskiy PK, Akopov AL, Kiryukhina LD, Varlamov VV, et al. Khirurgicheskaya reduktsiya obyema legkikh pri diffuznoy emfizeme [Surgical reduction of lung volume with diffuse emphysema]. Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova. 2003;2:21-4. (in Russian).

Divisi D, Battaglia C, Di Francescantonio W, Torresini G, Crisci R. Giant bullous emphysema resection by VATS. Analysis of laser and stapler techniques. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Dec;22(6):990-4. doi: 10.1016/s1010-7940(02)00567-5


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Desai P, Steiner R. Imaiges in COPD: Giant bullous emphysema. Chronic Obstr. Pulm. Dis. 2016;3:698-701.

2. Высоцкий АГ. Буллезная эмфизема легких: этиология, патогенез, классификация. Новости медицины и фармации. 2008;256:1-13.

3. Максимова СМ, Самойленко ИГ, Бухтияров ЭВ. Буллезная эмфизема легких, осложненная спонтанным пневмотораксом. Здоровье ребенка. 2013;7:162-4.

4. Вишневский АА, Перечин ВИ. Хирургия эмфиземы легких. Матер. 2-й международной конференции по торакальной хирургии РНЦХ РАМН. 2003;1:36-44.

5. Нагаев АС, Трофимов ВВ, Чуприянов АВ. Видеоторакоскопические операции в лечении рецидивирующего спонтанного пневмоторакса. Эндоскопическая хирургия. 2006;2:93.

6. Бенян АС. Выбор способа операции при буллезной эмфиземе легких. автореф. дис. … канд. Самара. 2006. 28 с.

7. Vtnuta F. Giant bullous emphysema. Ann. Thorac. Surg. 1999;58:1452-6.

8. Макаров АВ. Лінчевський ОВ, Гетьман ВГ, Сокур ПП, Кравчук БО. Високочастотне зварювання в торакальній хірургії. Материалы Девятой международной научно-практической конф. ИЭС им. Е.О. Патона. Киев. 2014;16.

9. Shioe A, Wan S. Giant pulmonaru bulla. Can. Med. J. 2001;8:369-71.

10. Яблонский ПП. Хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2003;2:21-4.

11. Divisi D, Battaglia C, Francescatonio W. Giant bullous emphisema resection by VATS. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;22:950-4.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)