DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.12

АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ЯРЕМНИХ ВЕН В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

L. M. Herasym, O. M. Slobodian

Анотація


Дослідження проведено на 50 препаратах трупів плодів (від 4 до 10 місяців) та 9 новонароджених (зокрема, 5 ізольованих органокомплексів) без зовнішніх ознак анатомічних відхилень або аномалій та без явних макроскопічних відхилень від нормальної будови серцево-судинної системи. Під час дослідження використовували адекватні анатомічні методи: макропрепарування, ін’єкцію кровоносних судин, виготовлення топографоанатомічних зрізів, морфометрію, статистичний аналіз. Встановлено, що у перинатальному періоді онтогенезу внутрішні яремні вени розміщені більш поверхнево порівняно із загальними сонними артеріями і блукаючими нервами. Внутрішні яремні вени розміщуються під груднинно-ключично-соскоподібними та лопатково-під’язиковими м’язами. До присередньої поверхні внутрішніх яремних вен примикають м’язи підпід’язиковою групи, до бічної – присередній край передніх драбинчастих м’язів та діафрагмові нерви. Внутрішні яремні разом з підключичними венами формують яремний венозний кут в межах драбинчасто-хребетного трикутника. Величина яремного венозного кута у 4-10-місячних плодів становить: правого – 105-120º, лівого – 120-140º, найменьші показники даного кута виявляються у 5-місячних плодів. Зазвичай у внутрішню яремну вену впадають занижньощелепна, глоткова, лицева, язикова, верхня щитоподібна вени і рідко (24% випадків) – яремна венозна дуга. Для зовнішніх діаметрів внутрішніх яремних вен притаманні два періоди прискореного розвитку (5-6 і 7-10 місяці та період новонародженості) і період відносно сповільненого розвитку (6-7 місяці).

Ключові слова


внутрішня яремна вена; анатомія; плід; новонароджений

Повний текст:

PDF

Посилання


Slabkyy HO, Zhylka NYa. Orhanizatsiya suchasnoyi perynatolohiyi v Ukrayini ta yiyi perspektyvy [Organization of modern perinatology in Ukraine and its perspectives]. Perynatalohyya y pedyatryya. 2007;4:8-13. (in Ukrainian).

Akhtemiychuk YuT. Aktualʹnistʹ naukovykh doslidzhenʹ v haluzi perynatalʹnoyi anatomiyi [Relevance of scientific research in the field of perinatal anatomy]. Neonatolohiya, khirurhiya ta perynatalʹnaya medytsyna. 2012;2(1):15-21. (in Ukrainian).

Akhtemiychuk YuT, Slobodyan OM, Lavriv LP. Prenatalʹnyy rozvytok orhaniv i struktur orhanizmu [Prenatal growth of organs and structures]. Eksperymentalʹna i klinichna medytsyna. 2014;3:18-21. (in Ukrainian).

Kazachan PO, Popov VA, Gaponova YeN. Diagnostika i lecheniye patologicheskoy izvitosti sonnykh arteriy [Diagnosis and treatment of pathological tortuosity of the carotid arteries]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2011;7(2):93-103. (in Russian).

Kiritsi O, Noussios G, Tsitas K, Lappas D. Unilateral agenesis of the internal carotid artery presented as transient ischaemic attack: a case report. Surgical and Radiologic Anatomy. Surg Radiol Anat. 2012 Jul;34(5):475-7. doi: 10.1007/s00276-011-0901-z.

Shoja MM, Loukas M, Tubbs RS, D’Antoni AV, Dilandro AC, Curé JK. An aberrant cerebellar artery originating from the internal carotid artery. Surgical and Radiologic Anatomy. 2012;34(3):285-8. doi: 10.1007/s00276-011-0891-x

Neimark MA, Konstas AA, Laine AF, Pile-Spellman J. Integration of jugular venous return and circle of willis in a theoretical human model of selective brain cooling. J Appl Physiol (1985). 2007 Nov;103(5):1837-47.

Mykhaylovsʹkyy OV. Rozvytok i stanovlennya topohrafiyi struktur yaremnykh venoznykh kutiv u zarodkiv ta peredplodiv lyudyny [Development and formation of the topography of structures of jugular venous corners in human embryos and foretellers.]. Ukrayinsʹkyy medychnyy alʹmanakh. 2002;5(5):92-4. (in Ukrainian).

Vovk YuN, Korneyeva MA. Stanovleniye i formirovaniye litsevykh ven v rannem periode ontogeneza [Becoming and formation of facial veins in the early period of ontogenesis]. Ukrayinsʹkyy medychnyy alʹmanakh. 2005;8(1):34-6. (in Russian).

Shvedavchenko AY, Bocharov VYa, Russkykh TL. Varyanty sheynoy petly otnosytelʹno vnutrenney yaremnoy veny [Variants of the neck loop relative to the internal jugular vein]. In: Pyrohovsʹki chytannya Proceedings of the IV International Congress dedicated to the 200th anniversary of the birth of MI Pirogov; 2010 June 2-5; Vinnytsya. Vinnytsya; 2010. p. 131-2. (in Russian).

Andriychuk AV, Pronyayev DV, Antonyuk NS, Ivasyuk LV, Stelʹmakh HYa. Variantna anatomiya yaremnykh ven u ploda 6 misyatsiv [Variant anatomy of the jugular veins of the six months fetus]. Khyst. 2012;14:147. (in Ukrainian).

Asouhidou I, Natsis K, Asteri T, Sountoulides P, Vlasis K, Tsikaras P. Anatomical variation of left internal jugular vein: clinical significance for an anaesthesiologist. Eur J Anaesthesiol. 2008 Apr;25(4):314-8. doi: 10.1017/S0265021508003700.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Слабкий ГО, Жилка НЯ.Організація сучасної перинатології в Україні та її перспективи. Перинаталогия и педиатрия. 2007;4:8-13.

2. Ахтемійчук ЮТ. Актуальність наукових досліджень в галузі перинатальної анатомії. Неонатологія, хірургія та перинатальная медицина. 2012;2(1):15-21.

3. Ахтемійчук ЮТ, Слободян ОМ, Лаврів ЛП. Пренатальний розвиток органів і структур організму. Експериментальна і клінічна медицина. 2014;3:18-21.

4. Казачан ПО, Попов ВА, Гапонова ЕН. Диагностика и лечение патологической извитости сонных артерий. Ангиология и сосудистая хирургия. 2011;7(2):93-103.

5. Kiritsi O, Tsitas K. Unilateral agenesis of the internal carotid artery presented as transient ischaemic attack: a case report. Surgical and Radiologic Anatomy. 2012;34(5):475-7.

6. Shoja MM, Loukas M, Tubbs RS. An aberrant cerebellar artery originating from the internal carotid artery. Surgical and Radiologic Anatomy. 2012;34(3):285-8.

7. Neimark MA, Konstas AA, Laine AF. Integration of jugular venous return and circle of willis in a theoretical human model of selective brain cooling. J of Applied Physiology. 2007;103(5):1837-47.

8. Михайловський ОВ. Розвиток і встановлення топографії структур яремних венозних кутів у зародків та передплодів людини. Український медичний альманах. 2002;5(5):92-4.

9. Вовк ЮН, Корнеева МА. Становление и формирование лицевых вен в раннем периоде онтогенеза. Український медичний альманах. 2005;8(1):34-6.

10. Шведавченко АИ, Бочаров ВЯ, Русских ТЛ. Варианты шейной петли относительно внутренней яремной вены. В: Матеріали ІV Міжнародного конгресу, присвяченого 200-річчю з дня народження МІ. Пирогова Пироговські читання; 2010 Чер 2-5; Вінниця; 2010, с. 131-2.

11. Андрійчук АВ, Проняєв ДВ, Антонюк НС, Івасюк ЛВ, Стельмах ГЯ. Варіантна анатомія яремних вен у плода 6 місяців. Хист. 2012;14:147.

12. Asouhidou I, Natsis K, Asteri T. Anatomical variation of left internal jugular vein: clinical significance for an anaesthesiologist. European J of Аnaesthesiology. 2008;25(4):314-8.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)