DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.1

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ СТРУКТУР ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

O. M. Slobodian, A. I. Prodanchuk

Анотація


Відомості про синтопічні кореляції в пренатальному періоді, джерела, причини та механізми онтогенетичних процесів сприяють як розумінню механізмів нормального формоутворення органа та становлення його топографії, так і визначенню варіантів його будови та природжених вад. Мета дослідження. Встановити особливості морфогенезу структур твердого піднебіння в ранньому періоді онтогенезу людини. Матеріал і методи. Морфологічні дослідження анатомічних особливостей твердого піднебіння вивчено на 118 препаратів зародків, передплодів, плодів і новонароджених людини за допомогою макроскопії, мікроскопії серій послідовних гістологічних і топографоанатомічних зрізів, звичайного і тонкого препарування, комп’ютерної томографії, морфометрії. Встановлено, що перші ознаки формування серединного шва визначаються на 10-му тижні внутрішньоутробного розвитку, коли верхній сполучний шар пучків волокон розвинутий вздовж серединної лінії опосередковано біля леміша. Епітеліальні перлини твердого піднебіння поділяються на три типи: серединні перлини, що походять з середньої лінії епітеліального шва піднебіння; присередні перлини – похідні від епітелію різцевого шва Альбрехта; бічні перлини, що виникають із зубної пластини всіх зубних бруньок. Епітеліальні перлини твердого піднебіння розміщуються вздовж серединної лінії, а починаючи з 4-місячних плодів, починають розвиватися бічні та присередні перлини. Упродовж внутрішньоутробного розвитку серединний шов твердого піднебіння формується в два етапи: 1) Початковий, що пов’язаний тільки з ростом і розвитком самого шва – триває до 4-го місяця розвитку; 2) З 4-го місяця розвитку і до народження – відбувається розвиток шва поєднано з ремоделюванням всього кісткового піднебіння. З 4-го місяця розвитку розпочинається ріст леміша в напрямі до твердого піднебіння, горизонтальна пластинка піднебінної кістки обабіч має форму трикутника, верхівка якого вклинюється між лемішем та піднебінним відростком верхньої щелепи. З 5-го по 7-й місяці розвитку нижня частина леміша стає довшою і вклинюється в вузький простір між двома горизонтальними пластинками піднебінних кісток. У 8-місячних плодів та новонароджених внаслідок росту леміша у напрямку серединного шва, серединний шов набуває “Y”-подібної форми в поперечному перерізі. Рентгенологічно тверде піднебіння починає візуалізуватися із середини 5-го місяця розвитку.

Ключові слова


тверде піднебіння; перлини; серединний шов; морфогенез; пренатальний період

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiychuk YuT. Aktualʹnistʹ naukovykh doslidzhenʹ u haluzi perynatalʹnoyi anatomiyi [Topicality Of The Scientific Research In The Field Of Perinatal Anatomy]. Neonatolohiya khirurhiya ta perynatalʹna medytsyna. 2012;2(1):15-21. (in Ukrainian).

Slobodian OM, Lavriv LP, Kuftiak VV, Makoviichuk NYa. Stanovlennia deiakykh orhaniv i struktur orhanizmu v rannomu periodi ontohenezu liudyny [The formation of certain organs and structures of the body in the early period of human ontogenesis]. Science and civilization 2015 Proceedings of the International scientific and practical conference. 2015; 20: 60-3 (in Ukrainian).

Lekhan VM, Ginzburg VG. Perynatalʹna smertnistʹ v Ukrayini: dosyahnennya ta problem [Perinatal mortality in Ukraine: achievements and problems]. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2012;1:15-25. (in Ukrainian).

Tkachenko PI, Starchenko II, Belokon SA. Embriogenez i kliniko-morfologicheskiye kharakteristiki nekotorykh chelyustnykh kist [Embryonic Development And Clinical And Morphological Characteristics Of Some Jaw Cysts]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2013;4:78-82. (in Russian).

Vacher C, Onolfo JP, Barbet JP. Is the pterygopalatomaxillary suture (suture sphenomaxillaris) a growing suture in the fetus? Surgical and Radiologic Anatomy.21 May 2010; 32(7):689-92. DOI: 10.1007/s00276-010-0672-y

Masna ZZ. Osoblyvosti khimichnoho skladu shchelepnykh kistok na riznykh etapakh rozvytku lyudyny [Features of the chemical composition of the jaw bones at various stages of human development]. Bulletin of problems biology and medicine. 2004;1:74-8. (in Ukrainian).

Hidalgo Rivas JA, Horner K, Thiruvenkatachari B, Davies J, Theodorakou C. Development of a low-dose protocol for cone beam CT examinations of the anterior maxilla in children. Br J Radiol. October 2015; 88(1054): 20150559. doi: 10.1259/bjr.20150559

Bystrova MM. Individual'naya anatomicheskaya izmenchivost' formy, razmerov i polozheniya verkhney chelyusti [Individual anatomical variability of the shape, size and position of the upper jaw]. Ukrayinsʹkyy medychnyy alʹmanakh. 2008;11(2):27-9. (in Russian).

Esenlik E, Sener EH, Yılmaz HH, Malas MA. Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: a cadaver study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014 Feb;145(2):217-27. doi: 10.1016/j.ajodo.2013.09.014.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемійчук ЮТ. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2012;2(1):15-21.

2. Слободян ОМ, Лаврів ЛП, Куфтяк ВВ та ін. Становлення деяких органів і структур організму в ранньому періоді онтогенезу людини. В: mater. of the International scientific and practical conference. Science and civilization. 2015;20:60-3.

3. Лехан ВМ, Гінзбург ВГ. Перинатальна смертність в Україні: досягнення та проблеми. Україна. Здоров’я нації. 2012;1:15-25.

4. Ткаченко ПИ, Старченко ИИ, Белоконь СА. Эмбриогенез и клинико-морфологические характеристики некоторых челюстных кист. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2013;4:78-82.

5. Vacher C, Onolfo JP, Barbet JP. Is the pterygopalatomaxillary suture (suture sphenomaxillaris) a growing suture in the fetus? Surg Radiol Anat. 2010;32:689-92.

6. Масна ЗЗ. Особливості хімічного складу щелепних кісток на різних етапах розвитку людини. Вісн пробл біолог і мед. 2004;1:74-8.

7. Hidalgo Rivas JA, Horner K, Thiruvenkatachari B, et al. Development of a low-dose protocol for cone beam CT examinations of the anterior maxilla in children. Br J Radiol. 2015;88(10):104-6.

8. Быстрова ММ. Индивидуальная анатомическая изменчивость формы, размеров и положения верхней челюсти. Укр мед альманах. 2008;11(2):27-9.

9. Esenlik E, Sener EH, Yılmaz HH, Malas MA. Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: a cadaver study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;145(2);217-27. doi: 10.1016/j.ajodo.2013.09.014.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)