DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.9

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗОРБУЮЧИХ ІМПЛАНТАТІВ У КОСМЕТИЧНІЙ ДЕРМАТОЛОГІЇ НА ПІДСТАВІ ПРОВЕДЕНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M. O. Turkevych, O. Yu. Turkevych

Анотація


На підставі вивчення патоморфологічних змін у шкірі встановлювалась ефективність колагеногенезу внаслідок введення резорбуючих імплантатів з різною структурою та хімічним складом. Дослідження виконані на 30 статевозрілих білих щурах-самцях лінії «Вістар» масою 100-130 г. Експериментальні тварини розподілено на 2 групи в залежності від виду імплантованих ниток. Щури усіх груп (14, 30 та 90 день) були розподілені на 3 підгрупи по 10 особин. Усім 10 щурам кожної з підгруп імплантувався однотипний шовний матеріал. Для роботи використовували нитки виробництва Aptos, а саме: Light Lift Spring (LLS) та Light Lift Thread (LLT). Окрему контрольну групу сформували 10 білих щурів-самців, яким проводили імплантацію шовного матеріалу. Під час дослідження морфологічних змін у периімплантній зоні виявлено, що у всіх групах піддослідних щурів на різних хронологічних етапах утворюється колаген з різним терміном біодеградації та у різних кількостях. Встановлено залежність між типом імплантаційної нитки (структура) та стимуляцією колагеногенезу. Висновки. 1. Експеримент показав, що в периімплантних ділянках в обох групах піддослідних на різних хронологічних етапах утворюється колаген з різним терміном біодеградації та у різних кількостях. 2. Встановлено, що за рахунок структури ниток (пружинки, нитка з насічками), а також наявності полімолочної кислоти, колагеногенез стимулюється значною мірою. 3. Інформація, що подана виробником про час розпаду 365 днів, відповідає дійсності, оскільки станом на 90-й день експерименту резорбуюча нитка не деградувала повністю; це підтверджує доцільність використання даних косметичних ниток в естетичній дерматології з метою тривалої ліфтингової корекції шкіри. 4. Специфіка структури імплантаційних ниток, а саме форма у вигляді пружинки (LLS), яка в процесі імплантації охоплює більшу площу тканин (більш виражена альтерація), зумовлює тривалу  запальну відповідь у тканинах (90-й день експерименту).

Ключові слова


коллаген; колагеногенез; перманентний імплантат; резорбуючий імплантат

Повний текст:

PDF

Посилання


Florez Mendez M, Trelles MA. La técnica "Face up": lifting facial mini-invasivo con hilos tensors [The Face up technique: minimally invasive facial lifting with tensor threads]. Cirugía Plástica IberoLatinoamericana 2008;34(1):27-40.( in Spanish).

Calonje E, Brenn T, Lazar A, McKee PH. McKee's pathology of the skin: with clinical correlations. 4th ed. Elsevier, Saunders; 2012. 1803 p.

Kenneth S Saladin. Anatomy&Physiology: the unity of form and function. 8th edition. New York: McGraw Hill Education; 2018. 1093 p.

James W Patterson. Weedon’s Skin Pathology. 4th ed. Churchill Livingstone: Elsevier; 2016. 1262 p.

Bolognia JL, Jorizzo JJ, Schaffer JV, Callen JP, Cerroni L, Heymann WR, et al. Dermatology, 3rd edition. London: Elsevier; 2012. 2808 p.

Iorizzo M, De Padova MP, Tosti A. Biorejuvenation: theory and practice. Clinics in Dermatology. 2008 Mar 1;26(2):177-181.

Honsʹkyy YaI, Maksymchuk TP, editors. Biokhimiya lyudyny [Human's biochemistry]. Ternopilʹ: Ukrmedknyha; 2001. 736 p. (in Ukrainian).

Vozdvizhenskiy I, Sulamanidze MA, Sulamanidze G, Kadzhaya A, Sulamanidze K. Novyy metod elastichnoy nitevoy podtyazhki litsa [New method of elastic facelift]. Esteticheskaya meditsyna. 2010;(3):275-80. (in Russian).

Sulamanidze M, Vozdvizhenskiy I, Sulamanidze G, Sulamanidze K. Nash opyt provedeniya omolazhivayushchikh operatsiy i manipulyatsiy v sredney zone litsa [Our experience of rejuvenating operations and manipulations in the middle zone of the face]. Esteticheskaya meditsyna. 2011;(3):449-7. (in Russian).

Sulamanidze MA, Sulamanidze GM. Lifting myagkikh tkaney sredney zony litsa: staraya filosofiya, novyy podkhod – metod vnutrennego proshivaniya (APTOS NEEDLE) [Lifting of soft tissues of the middle zone of the face: old philosophy, a new approach – the method of internal sewing (APTOS NEEDLE)]. Annaly plasticheskoy, rekonstruktivnoy i esteticheskoy khirurgii. 2005;(1):15-29. (in Russian).

Borys R.Yu. Histolohichne doslidzhennya shariv shkiry biloho shchura pry eksperymentalʹnomu tsukrovomu diabeti [Histological study of white rats skin layers in experimental diabetes mellitus]. Praktychna medytsyna. 2011;17(2):51-6. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Maximilliano Florez Mendez. La técnica "Face up": lifting facial mini-invasivo con hilos tensores. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 2008;34:27-40.

2. Calonje E, Brenn T, Lazar A, McKee PH. McKee's pathology of the skin: with clinical correlations. 4th ed. ed. Elsevier/Saunders; 2012. 1803 p.

3. Kenneth S Saladin. Anatomy&Physiology: the unity of form and function. 8th edition. New York: McGraw Hill Education; 2018. 1093 p.

4. James W Patterson. Weedon’s Skin Pathology. 4th ed. Churchill Livingstone: Elsevier; 2016. 1262 p.

5. Bolognia JL, Jorizzo JJ, Schaffer JV, Callen JP, Cerroni L, Heymann WR et al. Dermatology, 3rd edition. London: Elsevier; 2012. 2808 p.

6. Iorizzo M, De Padova MP, Tosti A. Biorejuvenation: theory and practice. Clinics in Dermatology. 2008 Mar 1;26(2):177-181.

7. Гонський ЯІ, Максимчук ТП, редактор. Біохімія людини. Тернопіль: Укрмедкнига; 2001. 736 с.

8. Воздвиженский И, Суламанидзе МА, Суламанидзе Г, Каджая А, Суламанидзе К. Новый метод эластичной нитевой подтяжки лица. Эстетическая медицина. 2010;(3):275-80.

9. Суламанидзе М, Воздвиженский И, Суламанидзе Г, Суламанидзе К. Наш опыт проведения омолаживающих операций и манипуляций в средней зоне лица. Эстетическая медицина. 2011;(3): 449-7.

10. Суламанидзе МА, Суламанидзе ГМ. Лифтинг мягких тканей средней зоны лица: старая философия, новый подход - метод внутреннего прошивания (APTOS NEEDLE). Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 2005;(1):15-29.

11. Борис РЯ. Гістологічне дослідження шарів шкіри білого щура при експериментальному цукровому діабеті. Практична медицина. 2011;17(2):51-6.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)