DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.7

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЙ ПОЛІПОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

O. Yu. Varyvoda, T. H. Hutor

Анотація


У роботі проводився аналіз консультаційних заключень результатів патологоанатомічних досліджень поліпозних уражень товстої кишки кафедри патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ імені Данила Галицького за період 2005-2016 роки. Встановлено, що найбільш розповсюдженою локалізацією поліпозних уражень були пряма та сигмовидна кишка. Встановлено достовірно (р<0,01) більшу частку поліпозних уражень у чоловіків, ніж серед жінок. У чоловіків перше місце за частотою уражень посідає пряма кишка, у жінок – сигмовидна. Переважна більшість (3/4) одночасних уражень двох ділянок товстої кишки спостерігалась у чоловіків. Найпоширенішими ураженнями були асоціації із сигмовидною кишкою: сигма+висхідна (32,14±8,83 % від усіх поєднань), сигма+пряма (21,43±7,75 %), сигма+низхідна (14,29±6,61 %).

Ключові слова


поліпозні ураження; товста кишка; паталогоанатомічні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Nykyshaev VY, Patyy AR, Tumak YN, Kolyada YA. Endoskopycheskaya dyahnostyka ranneho kolorektalʹnoho raka. [Endoscopic diagnosis of early co-lorectal cancer]. Ukrayinsʹkyy zhurnal maloinvazyvnoyi ta endoskopichnoyi khirurhiyi. 2012;16(1):35-55. (in Ukraine)

Lambert R, Tanaka S. Laterally spreading tumors in the colon and rectum. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012;24(10):1123-34.

Militsa NN, Maslov AI, Trashkova NS, Militsa KN. Efektyvnistʹ diahnostychnoyi i operatyvnoyi kolonoskopiyi u vybori metodu likuvannya utvorenʹ tovstoyi kyshky [Effectiveness of diagnostic and operative colonoscopy in the choice of the method of treatment of large intestine formations]. Visnyk Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho medychnoho universytetu. 2016;20(1):292-5. (in Ukrainian)

Rex DK, Kahi CJ, Levin B, Smith RA, Bond JH, Brooks D, et al. Guidelines for Colonoscopy Surveillance after Cancer Resection: A Consensus Update by the American Cancer Society and US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. CA Cancer J Clin. 2006;56(3):160-7.

Practice Guidelines colorectal cancer screening. World Gastroenterology Organisation [Internet]. 2008 [cited 2017 Dec 4]. Available http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/colorectalcancer-screening/colorectal-cancer-screening-english

Kudo S, Lambert R, Allen J. Non-polypoid neoplastic lesions of the colorectal mucosa. Gastrointest Endosc. 2008;64(4):3-47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Никишаев ВИ, Патий АР, Тумак ИН, Коляда ИА. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. 2012;16(1):35-55.

2. Lambert R, Tanaka S. Laterally spreading tumors in the colon and rectum. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012;24(10):1123-34.

3. Міліца НН, Маслов АІ, Трашкова НС, Міліца КН. Ефективність діагностичної і оперативної колоноскопії у виборі методу лікування утворень товстої кишки. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2016. 20(1):292-5.

4. Rex DK, Kahi CJ, Levin B, Smith RA, Bond JH, Brooks D, Burt RW, et al. Guidelines for Colonoscopy Surveillance after Cancer Resection: A Consensus Update by the American Cancer Society and US MultiSociety Task Force on Colorectal Cancer. CA Cancer J Clin. 2006;56(3):160-7.

5. Practice Guidelines colorectal cancer screening. World Gastroenterology Organisation [Internet]. 2008 [cited 2017 Dec 4]. Available http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/colorectalcancer-screening/colorectal-cancer-screening-english

6. Kudo S, Lambert R, Allen J. Non-polypoid neoplastic lesions of the colorectal mucosa. Gastrointest Endosc. 2008;64(4):3-47.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)