DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.17

АНОМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ХОРІОНУ: КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ

L. M. Yurieva

Анотація


Серед факторів, які негативно впливають на показники материнської та перинатальної смертності, відносять аномальне розташування хоріону (АРХ), а в подальшому аномальне розташування плаценти (АРП): передлежання  (ПП) і низьке її розташування (НП). Перинатальна смертність при АРП сягає 22,2-81‰, материнська захворюваність становить 23%. Аномальна плацентація негативно впливає на перебіг вагітності і пологів. У ранні терміни гестації АРХ підвищує ризик самовільного переривання вагітності. У пізніх термінах вагітності  та в пологах АРП супроводжується матковими  кровотечами, нерідко масивними, і є основною причиною дострокового розродження. Мета. Виявити фактори ризику низького розташування хоріону в І триместрі гестації. Матеріал і методи. Обстежено 104 вагітних із низьким розташуванням хоріону (менше 2 см від внутрішнього зіву шийки матки) в І триместрі вагітності. До контрольної групи увійшли 136 практично здорових пацієнток з розташуванням хоріону в тілі та дні матки. Ретроспективно оцінили параметри соматичного, гінекологічного, акушерського анамнезу і загально клінічних досліджень. Результати дослідження. Факторами ризику аномального розташування хоріону є вік вагітної понад 35 років, перенесені в минулому інфекційні захворювання; пізнє менархе та тривале становлення менструального циклу; наявність екстрагенітальних захворювань; репродуктивні втрати в анамнезі; доброякісні захворювання шийки матки; інфекції, що передаються статевим шляхом, дисбіози і запальні захворювання нижніх відділів генітального тракту; прояви репродуктивного «неблагополуччя», пов’язані із використанням гострого кюретажу порожнини матки (під час артифіційного аборту, кесаревого розтину), ручна ревізія стінок порожнини матки. Висновок. Ретельне виявлення факторів ризику аномального розташування хоріону на етапі підготовки до вагітності дасть змогу зменшити частоту аномальної плацентації та знизити рівень пов’язаних із нею акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова


низьке розташування хоріону; вагітність; фактори ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolchina VV. Prognozirovanie oslozhnenij beremennosti u pacientok s anomal'nym raspolozheniem horiona [Prediction of pregnancy complications in patients with an abnormal location of the chorion] [dissertation abstract]. Voronezh: GBOU VPO VGMA im. H.H. Burdenko Minzdrava Rossii; 2015. 24 p. [in Rusian]

Ajlamazjan JeK, Kulakova VI, Radzinskoij VE, Savel'eva GM, redaktory. Akusherstvo: Nacional'noe rukovodstvo. Moscow: GJeOTAR-Media; 2014. 1200 p. [in Rusian]

Abramchenko VV. Beremennost' i rody vysokogo riska [Pregnancy and childbirth high risk.]. Moscow: MIA; 2004. 400 p. [in Rusian]

Gorin VS, Zajceva RK, Serebrennikova ES, Chernjakina OF, Kugushev AV. Anomalii raspolozhenija placenty: akusherskie i perinatal'nye aspekty [Anomalies of the location of the placenta: obstetric and perinatal aspects]. Rossijskij vestnik akushera-ginekologa. 2010;10(6):26-31. [in Rusian]

Howard T, Heller MD, Katherine M, Mullen MD, Robert W, Gordon MD, et al. Outcomes of Pregnancies With a Low-Lying Placenta Diagnosed on Second-Trimester Sonography. J Ultrasound Med. 2014 Apr;33(2):691–96.

Maggan EF, Doherty DA, Turner K, Lanneau GS Jr, Morrison JC, Newnham JP. Second trimester placental location as a predictor of an adverse pregnancy outcome. J Perinatol.2007 Jan;27(1):9-14.

Oyelese Y, Scorza WE, Mastrolia R, Smulian JC. Postpartum hemorrhage. Obstet Gynec Clin Nath Am.2007 Mar; 34(3): 421-41.

Oppenheimer L. Diagnosis and Management of Placenta Previa. J Obstet Gynaecol Can.2007 Mar;29(3):261-73.

Sidorova IS, Makarov IO. Fetoplacentarnaja nedostatochnost': Kliniko-diagnosticheskie aspekty. Moscow: Znanie; 2000. 127 p. [in Rusian]

Rosenberg T, Pariente G, Sergienko R, Wiznitzer A, Sheiner E. Critical analysis of risk factors and outcome of placenta previa. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):47-51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Колчина ВВ. Прогнозирование осложнений беременности у пациенток с аномальным расположением хориона. Воронеж: ГБОУ ВПО ВГМА им. H.H. Бурденко Минздрава России;2015. 24 с.

2. Айламазян ЭК, Кулакова ВИ, Радзинский ВЕ, Савельева ГМ, редакторы. Акушерство: Национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа;2014. 1200 с.

3. Абрамченко ВВ. Беременность и роды высокого риска. Москва: МИА;2004. 400 с.

4. Горин ВС, Зайцева РК, Серебренникова ЕС, Чернякина ОФ, Кугушев АВ. Аномалии расположения плаценты: акушерские и перинатальные аспекты. Российский вестник акушера-гинеколога. 2010;10(6):26-31.

5. Howard T, Heller MD, Katherine M, Mullen MD, Robert W, Gordon MD, et al. Outcomes of Pregnancies With a Low-Lying Placenta Diagnosed on Second-Trimester Sonography. J Ultrasound Med. 2014 Apr;33(2):691–96.

6. Maggan EF, Doherty DA, Turner K, Lanneau GS Jr, Morrison JC, Newnham JP. Second trimester placental location as a predictor of an adverse pregnancy outcome. J Perinatol.2007 Jan;27(1):9-14.

7. Oyelese Y, Scorza WE, Mastrolia R, Smulian JC. Postpartum hemorrhage. Obstet Gynec Clin Nath Am.2007 Mar;34(3): 421-41.

8. Oppenheimer L. Diagnosis and Management of Placenta Previa. J Obstet Gynaecol Can.2007 Mar;29(3):261-73.

9. Сидорова ИС, Макаров ИО. Фетоплацентарная недостаточность: Клинико-диагностические аспекты. Москва: Знание 2000; 127 с.

10. Rosenberg T, Pariente G, Sergienko R, Wiznitzer A, Sheiner E. Critical analysis of risk factors and outcome of placenta previa. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):47-51.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)