DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.16

МОРФОГЕНЕЗ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ЛЮДИНИ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

S. І. Riabyi, І. G. Biriuk, Т. B. Sykyrytska, І. L. Kukovska, D. V. Proniaiev

Анотація


Численні публікації в науковій періодичній пресі свідчать про надзвичайну зацікавленість науковців проблемою внутрішньоутробного морфогенезу. Дослідження присвячене проблемі пренатального морфогенезу позапечінкових жовчних проток, адже вади розвитку цього сегмента травної системи складають близько 6-8 % від усіх вад розвитку. Метою дослідження є зʼясування закономірностей просторово-часової динаміки пренатального морфогенезу позапечінкових жовчних проток. В результаті дослідження встановлено: у зародків 4,0-5,0 мм тім’яно-куприкової довжини зачаток спільної жовчної протоки являє собою порожнистий епітеліальний тяж, який з’єднує печінковий дивертикул з вентральною стінкою первинної кишки. Фізіологічна атрезія спільної жовчної протоки виникає в зародків 8,5-11,0 мм тім’яно-куприкової довжини в наслідок інтенсивної проліферації епітелію. Реканалізація спільної жовчної протоки завершується на пізніших етепах внутрішньоутробного розвитку.

Ключові слова


спільна жовчна протока; ембріон; анатомія; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiychuk YuT, Slobodyan OM, Yuz’ko RV. Topohrafoanatomichni osoblyvosti kholedokhorankreatychnoho kompleksu v perynatal’nomu periodi ontohenezu [Topographic anatomical features of the choledocho-pancreatic complex in the perinatal period of ontogenesis]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya medytsyna. 2010;39:42-5. (in Ukrainian).

Antonyuk OP, Tsyhykalo OV. Krovopostachannya zamykal’nykh sehmentiv pozapechinkovykh zhovchnykh protok u prenatal’nomu periodi ontohenezu lyudyny [Blood supply of closure segments of extrahepatic bile ducts in the prenatal period of human ontogenesis]. Visnyk problem biolohii i medytsyny [Internet]. 2015;2(3):294-9. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_3%282%29__61

Akhtemiychuk YuT, Khmara TV, Pronyayev DV. Variant anatomiyi orhaniv cherevnoyi porozhnyny [Anatomy of an abdominal cavity.]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2008;7(3):81-2. (in Ukrainian).

Kozak IO. Kistozna dylyatattsiya vnutrishn’opechinkovykh ta pozapechinkovykh zhovchnykh protok [Cystosal dilatation of intrahepatic and extrahepatic bile ducts]. Visnyk morfolohii. 2016;22(1):191-5. (in Ukrainian).

Cheng-Maw Ho, Po-Huang Lee, Wing Tung Cheng, Rey-Heng Hu, Yao-Ming Wu, Ming-Chih Ho. Succinct guide to liver transplantation for medical students. Ann Med Surg. 2016 Dec; 12:47-53.

Usha Dandekar, Dandekar Kundankumar. Cystic artery: morphological study and surgical significance. Anatomy Res [Internet]. 2016; Article ID 7201858. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2016/7201858

Tsyhykalo OV. Morfohenez sfinkternoho aparatu zhovchnoho mikhura ta mikhurovoyi protoky [Morphogenesis of the sphincter apparatus of the gall bladder and bladder duct]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;4(1):287-91. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемійчук ЮТ, Слободян ОМ, Юзько РВ. Топографоанатомічні особливості холедохоранкреатичного комплексу в перинатальному періоді онтогенезу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. 2010;39:42-5.

2. Антонюк ОП, Цигикало ОВ. Кровопостачання замикальних сегментів позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини. Вісник проблем біології і медицини. 2015;2(3):294-9.

3. Ахтемійчук ЮТ, Хмара ТВ, Проняєв ДВ. Варіант анатомії органів черевної порожнини. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2008;7(3):81-2.

4. Козак ІО. Кістозна дилятатція внутрішньопечінкових та позапечінкових жовчних протокю Вісник морфології. 2016;22(1):191-5.

5. Cheng-Maw Ho, Po-Huang Lee, Wing Tung Cheng, Rey-Heng Hu, Yao-Ming Wu, Ming-Chih Ho. Succinct guide to liver transplantation for medical students. Ann Med Surg. 2016 Nov 14;12:47-53.

6. Usha Dandekar, Dandekar Kundankumar. Cystic artery: morphological study and surgical significance. Anatomy Res Internat. 2016; Article ID 7201858. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7201858

7. Цигикало ОВ Морфогенез сфінктерного апарату жовчного міхура та міхурової протоки. Вісник проблем біології і медицини. 2013;4(1):287-91.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)