DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.13

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЕСТЕТИЧНИХ ДЕФЕКТАХ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

I. Ya. Dziubanovskyi, S. H. Hryvenko

Анотація


Наведено аналіз ефективності профілактики ускладнень з боку рани під час проведення реконструктивних оперативних втручань на передній черевній стінці у 84 пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами з використанням запропонованої комплексної фармакокорекції. Метод базується на використанні антигіпоксанту-антиоксиданту мікседолу для профілактики післяопераційних ранових ускладнень, у хворих, що перенесли реконструктивні оперативні втручання на передній черевній стінці на фоні застосування біофлаваноїдів. Доведено, що використання мікседолу достовірно зменшує тривалість серозної ексудації в 1,76 раза, що сприяє профілактиці ранових ускладнень та скорочує тривалість стаціонарного лікування майже на 6 діб. Такі післяопераційні ускладнення, як гематоми, нагноєння післяопераційної рани, лігатурні нориці, відторгнення сітчатого імплантат не спостерігалося. Усе це дало змогу значно покращити показники хірургічного лікування у хворих, які перенесли реконструктивні оперативні втручання на передній черевній стінці.

Ключові слова


реконструктивні оперативні втручання; передня черевна стінка; післяопераційні ранові ускладнення; фармакотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznetsov AV, Shestakov VV, Alekseev BV. Vedenye patsyentov s seromamy posle hryzhe-sechenyy v rannem posleoperatsyonnom peryode [Maintenance of patients with seromas after hernia-sections in the early postoperative period]. Acta Biomedica Scientifica. 2011;1(77):75-9. (in Russian).

Abbaszade TN, Anysymov AYu. Dyahnostyka y profylaktyka rannykh posleoperatsyonnykh ranevykh oslozhnenyy u bol’nykh s bol’shymy ventral’nymy hryzhamy [Diagnosis and prevention of early postoperative wound complications in patients with large ventral hernias]. Medytsynskyy vestnyk Bashkortostana. 2013;8(3):21-5. (in Russian).

Arsenyuk VV, Boyko DI, Vasyl’yanov DS. Vykorystannya preparatu «Serta» v kompleksnomu likuvanni khvorykh pislya hernioplastyky [Use of the drug "Serta" in the complex treatment of patients after hernioplasty]. Shpytal’na khirurhiya. 2006;(1):86-8. (in Ukrainian).

Andryushchenko VP, Kushnirchuk MI. Sposib profilaktyky pislyaoperatsiynykh ranovykh uskladnen’ allohernioplastyky peredn’oyi cherevnoyi stinky [The method for the prevention of postoperative wound complications-non-allergenoplasty of the anterior abdominal wall]. Khirurhiya Ukrayiny. 2010;(2):51-5. (in Ukrainian).

Hunina LM. Mekhanizmy stymulyatsiyi fizychnoyi pratsezdatnosti za diyi antyoksydantnykh farmakolohichnykh zasobiv (ohlyad literatury) [Mechanisms of stimulation of physical capacity for action of antioxidant pharms-macular preparations (review of literature)]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymental’nykh medychnykh doslidzhen’. 2015;3(1):1-14. (in Ukrainian).

Hryvenko S·H, Kruhlyatsov DF, inventors. Sposib profilaktyky pislyaoperatsiynykh rano-vykh uskladnen’ alohernioplastyky peredn’oyi cherevnoyi stinky [Method of prevention of postoperative early-onset complications of the anterior abdominal wall of the allergenoplasty]. Patent of Ukraine № 59637. 2010 Dec 01. (in Ukrainian).

Dzyubanovs’kyy IYa, Hryvenko SH, inventors. Sposib profilaktyky ranovykh pislyaoperatsiynykh uskladnen’ alohernioplastyky peredn’oyi cherevnoyi stinky [The method for the prevention of wound postoperative complications of the anterior abdominal wall of the allergenoplasty]. Patent of Ukraine №. 105671. 2015 Oct 30. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кузнецов АВ, Шестаков ВВ, Алексеев БВ. Ведение пациентов с серомами после грыжесечений в раннем послеоперационном периоде. Acta Biomedica Scientifica. 2011;1(77):75-9.

2. Аббасзаде ТН, Анисимов АЮ. Диагностика и профилактика ранних послеоперационных раневых осложнений у больных с большими вентральними грижами. Медицинский вестник Башкортостана. 2013;8(3):21-5.

3. Арсенюк ВВ, Бойко ДІ, Васильянов ДС. Використання препарату «Серта» в комплексному лікуванні хворих після герніопластики. Шпитальна хірургія. 2006;(1):86-8.

4. Андрющенко ВП, Кушнірчук МІ. Спосіб профілактики післяопераційних ранових ускладнень аллогерніопластики  передньої черевної стінки. Хірургія України. 2010;(2):51-5.

5. Гуніна ЛМ. Механізми стимуляції фізичної працездатності за дії антиоксидантних фармакологічних засобів (огляд літератури). Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2015;3(1):1-14.

6. Гривенко СГ, Кругляцов ДФ, винахідники; Спосіб профілактики післяопераційних ранових ускладнень алогерніопластики передньої черевної стінки. Патент України № 59637. 2010 груд 01.

7. Дзюбановський ІЯ, Гривенко СГ, винахідники; Спосіб профілактики ранових післяопераційних ускладнень алогерніопластики передньої черевної стінки. Патент України №. 105671. 2015 жовт 30.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)