DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.12

МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРОКСИМАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТОНКОЇ КИШКИ ПРИ ГОСТРОМУ УСКЛАДНЕНОМУ ПАНКРЕАТИТІ ЯК ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

V. P. Andriushchenko, D. V. Andriushchenko, V. Z. Makara

Анотація


Вивчено патогістологічні препарати – зрізи та біоптати стінки проксимального відділу тонкої кишки при заборі матеріалу у 53 клінічних випадках гострого ускладненого панкреатиту. Констатовано, що морфологічні характеристики порушень структурних елементів стінки  кишки проявлялись наявністю ознак різного ступеню гостроти, поширеності та глибини запалення. Зокрема, хронічний запальний процес виявлений у 9 спостереженнях (17%), гострий інфільтративнонабряковий – у 7 дослідженнях (14%) і гостре запалення у вигляді дифузного ентериту з компонентом деструкції та утворенням ерозивних змін – у 37 випадках (69%). Морфометричне вивчення співвідношення між висотою ворсинок і глибиною крипт, показало, що при величині коефіцієнта від 2,4 до 2,2 спостерігався синдром помірного, а при значенні від 2,1 до 1,4 – тяжкого ступеня синдрому ентеральної недостатності, що може слугувати об’єктивним критерієм його клінічного оцінювання.

Ключові слова


гострий ускладнений панкреатит; патоморфологічні зміни стінки тонкої кишки

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko VV, Dotsenko ET. Khyrurhycheskoe lechenye zabryushynnykh oslonenyy pankreonekrozu [Surgical treatment of retroperitoneal pancreatic necrosis]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2015;(3):93-5. (in Russian).

Kondratenko PH, Konʹkova MV, Vasylʹev AA. Khyrurhycheskaya taktyka pry ostrom nekrotycheskom pankreatyte [Surgical tactic with acute necrotic pancreatitis]. Ukrayinsʹkyy zhurnal khirurhiyi. 2013;22(3):150-5. (in Russian).

Andryushchenko VP, Kunovsʹkyy VV, Andryushchenko DV, Mahlʹovanyy VA. Syndrom enteralʹnoyi nedostatnosti (SEN) yak uskladnennya hostroho pankreatytu: morfolohichni osnovy ta pryntsypy medykamentoznoyi korektsiyi [Intraperitoneal syndrome (IPS) as a complication of acute pancreatitis: morphological bases and principles of medication correction]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2008;(2):72-4. (in Ukrainian).

Davydovskyy YV. Obshchaya patolohyya cheloveka [General pathology of a human]. Moscow: Meditsyna; 1969. 232 p. (in Russian).

Sarkysov DS, Palʹtsev MA, Khytrov NK. Obshchaya patolohyya cheloveka [General pathology of a human]. Moscow: Meditsyna; 1995. 173 p. (in Russian).

Sarkysov DS. Ocherky ystoryy obshchey patolohyy [Essays on the history of general pathology]. Moscow: Meditsyna; 1988. 235 p. (in Russian).

Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013 Jul-Aug;13(4 Suppl 2):e1-15. doi: 10.1016/j.pan.2013.07.063.

Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-15. doi:10.1038/ajg.2013.218.

Bakker J, Issa Y, van Santvoort HC. Treatment options for acute pancreatitis. Natur Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11:462-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко ВВ, Доценко ЕТ. Хирургическое лечение забрюшинных ослонений панкреонекрозу. Харківська хірургічна школа. 2015;(3):93-5.

2. Кондратенко ПГ, Конькова МВ, Васильев АА. Хирургическая тактика при остром некротическом панкреатите. Український журнал хірургії. 2013;22(3):150-5.

3.Андрющенко ВП, Куновський ВВ, Андрющенко ДВ, Магльований ВА. Синдром ентеральної недостатності (СЕН) як ускладнення гострого панкреатиту: морфологічні основи та принципи медикаментозної корекції. Харківська хірургічна школа. 2008;(2):72-4.

4.Давыдовский И.В. Общая патология человека. М: Медицина; 1969. 232 с.

5.Саркисов ДС, Пальцев МА, Хитров НК. Общая патология человека. М: Медицина; 1995. 173 с.

6.Саркисов ДС. Очерки истории общей патологии. М: Медицина; 1988. 235 с.

7. JAP/APA evidence based guidelines for the management of acute pancreatitis. 2013;13(4):1-15.

8. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-15. doi:10.1038/ajg.2013.218.

9. Bakker J, Issa Y, van Santvoort HC. Treatment options for acute pancreatitis. Natur Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11:462-9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)