DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.1

АНАЛІЗ ЗМІН ФОРМУВАННЯ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНІВ ПОЧАТКУ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ

O. Yu. Sorokina, Zh. V. Filip

Анотація


Основною причиною порушення гомеостазу та розвитку поліорганної недостатності, як важкого ускладнення після поширених опіків, є кисневий дисбаланс на тканинному рівні. Питання впливу на мікроциркуляторну систему та наслідки її пошкодження залишаються актуальними та відкритими. Мета дослідження проведення порівняльної характеристики динаміки змінних формування поліорганної недостатності залежно від термінів початку оперативного лікування тяжких опіків. Обстежено та проаналізовано 105 пацієнтів з термічною травмою. Для визначення тяжкості термічного ураження, у всіх пацієнтів,проводилась оцінка індексу тяжкості ураження (ІТУ, од.), площі глибокого опіку (ПГО, %), загальної площі опіку (ЗПО, %), вік постраждалого (роки), наявність опіку дихальних шляхів (ОДШ). Залежно від ІТУ проведено поділ пацієнтів на групи дослідження: до 1 групи дослідження входило 46 постраждалих з ІТУ від 61 од. до 90 од., 2 група – налічувала 29 пацієнтів з ІТУ від 91 од. Також залежно від термінів оперативного втручання пацієнти 1 і 2 груп розділені на підгрупи: 1.1 і 2.1, де перше оперативне втручання проводилося до 5 доби ОХ; 1.2 і 2.2, де перше оперативне втручання проводили після 5 доби ОХ. З метою оцінки ризику розвитку захворюванності та смертності, пов’язаної з сепсисом, використовувалась шкала оцінки органної недостатності, пов’язаної із сепсисом (SOFA). Діагностично-лікувальна програма проводилась згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги постраждалим з термічними опіками. На тлі проведення інтенсивної терапії протягом гострого періоду ОХ, у даному дослідженні, не виявлено залежності формування поліорганної недостатності залежно від термінів початку оперативного лікування тяжких опіків.

Ключові слова


опікова хвороба; поліорганна недостатність; оперативне втручання

Повний текст:

PDF

Посилання


Sehirli O, Sener E, Sener G, Cetinel S, Erzik C, Yeğen BC. Ghrelin improves burn-induced multiple organ injury by depressing neutrophil in ltration and the release of pro-in ammatory cytokines. Peptides. 2008;29(7):1231-40. doi: 10.1016/j.peptides.2008.02.012

Schwacha MG, Rani M, Nicholson SE, Lewis AM, Holloway TL, Sordo S, et al. Dermal γδ T-Cells Can Be Activated by Mitochondrial Damage-Associated Molecular Patterns. PLoS One[Internet]. 2016 [cited 2017 Dec 10]; 11(7):e0158993. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942064/pdf/pone.0158993.pdf. doi: 10.1371/journal.pone.0158993

Gosain A, Gamelli RL. Role of the gastrointestinal tract in burn sepsis. J Burn Care Rehabil. 2005;26(1):8591.

Dries DJ. Management of burn injuries – recent developments in resuscitation, infection control and outcomes research. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:14. doi: 10.1186/1757-7241-17-14.

Jaffer U, Wade R. Gourlay T.Cytokines in the systemic inflammatory response syndrome: a review. HSR Proc Intensive Care Cardiovasc Anesth. 2010;2(3):161-75.

Wolf SE, Jeschke MG, Rose JK, Desai MH, Herndon DN. Enteral feeding intolerance: an indicator of sepsisassociated mortality in burned children. Arch Surg. 1997;132(12):1310-3.

Yu H, Chi D, Wang S, Liu B. Effect of early goal-directed therapy on mortality in patients with severe sepsis or septic shock: a meta-analysis ofrandomised controlled trials. BMJ Open. 2016 Mar 1;6(3):e008330. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008330.

Liu VX, Morehouse JW, Marelich GP, Soule J, Russell T, Skeath M, et al. Multicenter Implementation of a Treatment Bundle for Patients with Sepsis and Intermediate Lactate Values. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Jun 1;193(11):1264-70. doi: 10.1164/rccm.201507-1489OC.

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third InternationalConsensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315:801-10. doi: 10.1001/jama.2016.0287.

Surani S., Varon J. Biomarkers in the early diagnosis of sepsis: the quest continues. Am J Emerg Med. 2015;33(11):1671. doi: 10.1016/j.ajem.2015.08.008.

Pro zatverdzhennia klinichnyh protokoliv nadannia medychnoyi dopomohy hvorym z opikamy ta yih naslidkamy [On Approving of clinical protokols of the provision of medical care to patients with burns and their consequences] Nakaz MOZ Ukrainy № 691 vid 07.11.2007 r. [Internet]. 2007 [cited 2017 Dec 10]; Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ7928.html (in Ukrainian).

Pro systemu kombustiolohichnoi dopomohy v Ukraini [About the system of combustiological care in Ukraine] Nakaz MOZ Ukrainy № 838 vid 30.09.2013 r. [Internet]. 2013 [cited 2017 Dec 10]; Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130930_0838.html (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sehirli O, Sener E, Sener G, Cetinel S, Erzik C, Yeğen BC. Ghrelin improves burn-induced multiple organ injury by depressing neutrophil in ltration and the release of pro-in ammatory cytokines. Peptides. 2008;29(7):1231–40. doi: 10.1016/j.peptides.2008.02.012

2. Schwacha MG, Rani M, Nicholson SE, Lewis AM, Holloway TL, Sordo S, Cap AP. Dermal γδ T-Cells Can Be Activated by Mitochondrial Damage-Associated Molecular Patterns. PLoS One. 2016;11(7):e0158993. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942064/pdf/pone.0158993.pdf doi: 10.1371/journal.pone.0158993

3. Gosain A, Gamelli RL. Role of the gastrointestinal tract in burn sepsis. J Burn Care Rehabil. 2005;26(1):8591.

4. Dries DJ. Management of burn injuries – recent developments in resuscitation, infection control and outcomes research. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:14. doi: 10.1186/1757-7241-17-14

5. Jaffer U, Wade R. Gourlay T.Cytokines in the systemic inflammatory response syndrome: a review. HSR Proc Intensive Care Cardiovasc Anesth. 2010;2(3):161-75.

6. Wolf SE, Jeschke MG, Rose JK, Desai MH, Herndon DN. Enteral feeding intolerance: an indicator of sepsisassociated mortality in burned children. Arch Surg. 1997;132(12):1310-3.

7. Effect of early goal-directed therapy on mortality in patients with severe sepsis or septic shock: a metaanalysis ofrandomised controlled trials / Yu H., Chi D., Wang S., Liu B. BMJ Open. 2016;6(3):P.e008330. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008330

8. Liu VX, Morehouse JW, Marelich GP, Soule J, Russell T, Skeath M, Adams C, et al. Multicenter Implementation of a Treatment Bundle for Patients with Sepsis and Intermediate Lactate Values. AmJ Respir Crit Care Med. 2016;193:1264-70. doi: 10.1164/rccm.201507-1489OC

9. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, Bellomo R, et al. The Third InternationalConsensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315:801-10. doi: 10.1001/jama.2016.0287

10. Surani S., Varon J. Biomarkers in the early diagnosis of sepsis: the quest continues. Am J Emerg Med. 2015;33(11):1671. doi: 10.1016/j.ajem.2015.08.008

11. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з опіками та їх наслідками. Наказ МОЗ України № 691 від 07.11.2007 р. [Інтернет]. Київ; 2007 [цитовано 2017 груд 10]. Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ7928.html

12. Про систему комбустіологічної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України № 838 від 30.09.2013 р. [Інтернет]. Київ; 2013 [цитовано 2017 груд 10]. Доступно: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130930_0838.html
 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)