DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.93

ГОСТРИЙ АСЕПТИЧНИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ: ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА

P. H. Kondratenko, M. V. Konkova, H. Ye. Samoilenko, S. O. Zharikov, O. V. Rozenko, M. V. Hmoshynskyi, D. M. Synepupov

Анотація


Проаналізовано результати лікування 356 пацієнтів з гострим асептичним некротичним панкреатитом віком від 21 до 82 років. Встановлено, що найчастішим ускладненням гострого асептичного некротичного панкреатиту є парапанкреатичний інфільтрат, який виявлений практично у всіх хворих. Доведено, що диференційований підхід до показань, термінів виконання, вибору способу і об'єму хірургічного втручання при гострому асептичному некротичному панкреатиті дозволив знизити післяопераційну летальність до 3,9%. При гострих асептичних парапанкреатичних рідинних скупченнях летальність становила 2,9%: при ГАРС-СС – 1,3%, при ГАРС-ЗК - 8,2%. У цілому при гострих асептичних парапанкреатичних рідинних скупченнях у 91,7% пацієнтів вдалося уникнути розвитку гнійних ускладнень.

Ключові слова


гострий асептичний некротичний панкреатит; хірургічна тактика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. The seventh nationwide epidemiological survey for chronic pancreatitis in Japan: clinical significance of smoking habit in Japanese patients / M. Hirota, T. Shimosegawa, A. Masamune [et al.] // Pancreatology. – 2014. – № 14. – Р. 490-496.

2. American Pancreatic Association Practice Guidelines in Chronic Pancreatitis: evidence-based report on diagnostic guidelines / D.L. Conwell, L.S. Lee, D.L. Yadav [et al.] // Pancreas. – 2014. – № 43. – Р. 1143-1162.

3. Giger U. Management of chronic pancreatitis / U. Giger, Z. Stanga, M.H. De Legge // Nutr. Clin. Pract. – 2004. – № 19. – Р. 37-49.

4. Pancreatitis and the risk of pancreatic cancer. International Pancreatitis Study Group / A. Lowenfels, P. Maisonneuve, G. Cavallini [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol. 328. – P. 1433-1437.

5. Хронический панкреатит – современные концепции патогенеза, диагностики и лечения / А.А. Шалімов, В.В. Грубнік, Джоел Горовиц [и др.]. – К.: Здоров’я. – 2000. – 255 с.

6. Incidence of and risk factors for developing pancreatic cancer in patients with chronic pancreatitis / Y. Kudo, T. Kamisawa, H. Anjiki [et al.] // Hepatogastroenterology. – 2011. – Vol. 58, № 106. – P. 609-611.

7. Chronic pancreatitis: A diagnostic dilemma / M. Hazel, Ní Chonchubhair, Oladapo Lawal [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2016. – Vol. 21, № 22 (7). – Р. 2304-2313.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)