DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.92

ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ НА АКТИВАЦІЮ РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНО-ГАНГРЕНОЗНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА

A. H. Iftodii, V. D. Fundiur, V. K. Hrodetskyi, S. O. Yakobchuk, Yu. V. Fundiur, O. V. Fundiur

Анотація


На підставі вивчення клінічних результатів дії озону розчиненого у фізіологічному розчині та введеного внутрішньоартеріально хворим із синдромом стопи діабетика, встановлено позитивний вплив його застосування. Вивчення наслідків дії локальної озонотерапії у поєднанні з вакуумною місцевою терапією на процеси репарації в післяопераційній рані хворим, які оперовані з синдромом діабетичної стопи, дозволило встановити, що в пацієнтів основної групи, порівняно з контрольною групою, швидше відбувалася нормалізація рівня глюкози крові. Підтверджено, що впровадження такого комплексу лікувальних заходів у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи покращує клінічний стан хворих, стабілізує вуглеводний обмін і стимулює процеси біоенергетики в організмі хворих на синдром діабетичної стопи.

Ключові слова


ішемічно-гангренозна форма синдрому стопи діабетика; гнійна рана; реґіонарна пролонгована озонотерапія; локальне озонування; вакуумна терапія; вульнеросанація

Повний текст:

PDF

Посилання


Liapis MO, Herasymchuk PO. Syndrom stopy diabetyka [Diabetic foot syndrome]. Ternopil: Ukrmedknyha; 2001. 276 p. (in Ukrainian).

Kontorshchikova KN. Biokhimicheskie osnovy effektivnosti ozonoterapii [Biochemical bases of ozone therapy effectiveness]. In: Conference abstracts Ozone in biology and medicine. Odessa; 2013. 153 p. (in Russian).

Maslennikov OV, Kontorshchikova TV. Rukovodstvo po ozonoterapie [Guide to ozone therapy]. Nizhny Novgorod; 2015. 346 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ляпіс М.О. Синдром стопи діабетика / М.О. Ляпіс, П.О. Герасимчук // Тернопіль, Укрмедкни-га, 2001 – 276 с.

2. Конторщикова К.Н. Биохимические основы эфективности озонотерапии / К.Н. Конторщикова // Тезисы конференции “Озон в биологии и медицине”. Одесса, 2013 – 153 с.

3. Масленников О.В., Конторщикова Т.В. Руководство по озонотерапії / О.В. Масленников, Т.В.Конторщикова // Н.Новгород, 2015 – 346 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)