DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.91

ТЕМП ДЕКОМПРЕСІЇ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИНТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПІСЛЯ ТРАНСПАПІЛЯРНОГО ЕНДОСКОПІЧНОГО БІЛІАРНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ОБТУРАЦІЙНУ ЖОВТЯНИЦЮ, ЗУМОВЛЕНУ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗО

M. Yu. Nychytailo, O. I. Dziubanovskyi

Анотація


Метою роботи було дослідження динаміки показників синтетичної функції печінки залежно від темпу декомпресії жовчних протоків після ендоскопічного транспапілярного біліарного втручання у пацієнтів з холедохолітіазом, ускладненого обтураційною жовтяницею. З цією ціллю обстежено 59 пацієнтів з холедохолітіазом, ускладненого обтураційною жовтяницею, яким проведена транспапілярна ендоскопічна біліарна декомпресія. Розподіл пацієнтів відбувався на три групи залежно від рівня жовтяниці. При виборі строків другого етапу радикального операційного втручання на жовчевому міхурі у хворих з обтураційною жовтяницею, зумовленою холедохолітіазом після попередньої транспапілярної ендоскопічної декомпресії повинен базуватися на оцінці вихідного стану показників печінкової дисфункції та їх динаміки в післядекомпресійному періоді, а не тільки на показниках рівня холестазу.

Ключові слова


холедохолітіаз; обураційна жовтяниця; транспапілярна біліарна ендоскопічна декомпресія; динаміка показників синтетичної функції печінки; темп декомпресії

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скиба В.В. Эфферентная терапия в комплексном лечении механической желтухи неопухолевого генеза / В.В. Скиба, А.В. Иванько, В.Д. Чорномиз // Хірургія України. – 2008. – № 4 (1). – С. 259-261.

2. Ткачук О.Л. Постдекомпресійні дисфункції печінки у хворих на обтураційну жовтяницю / О.Л. Ткачук, М.Г. Шевчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2010. – № 14 (2). – С. 360-363.

3. Современные взгляды на диагностику и хирургическое лечение механической желтухи / Ю.А. Пархисенко, А.И. Жданов, В.Ю. Пархисенко, Р.С. Калашник // Український журнал хірургії. – 2013. – № 3 (22). – С. 202-214.

4. Іоффе І.В. Плазмаферез у комплексному лікуванні механічних жовтяниць, обумовлених холедохолітіазом / І.В. Іоффе, В.П. Потєряхін // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2.1 (33). – С. 104-106.

5. Альбумін-опосередкований перитонеальний діаліз як метод замісної терапії при печінковій недостатності / В.І. Русин, Т.Я. Шляхта, А.В. Русин [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2005. – № 7. – С. 25-28.

6. Истомин Н.П. Двухэтапная тактика лечения желчекаменной болезни, осложненной холедохолитиазом / Н.П. Истомин, С.А. Султанов, А.А. Архипов // Хирургия. – 2005. – № 1. – С. 48-50.

7. Діагностика і комплексне лікування пацієнтів із обтураційної жовтяницею, ускладненою гострою печінково-нирковою недостатністю / С.М. Василюк, М.Д. Василюк, К.Л. Чурпій, В.І. Пилипчик // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. – 2009. – Вип. 36. – С. 67-70.

8. Shimizu T. The rule of the serum bilirubin changes after biliary decompression in patients with severe jaundice / T. Shimizu, K. Yoshida // Hepatologica Jap. – 1978. – № 19. – Р. 479-485.

9. Shimizu T. Reestimation of the bilirubin decrease rate “b” (b value) in patients with obstructive jaundice / T. Shimizu, O. Sato, K. Tsukada // J. Hep. Bil. Pancr. Surg. – 1996. – № 3. – Р. 12-16.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)