DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.113

КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatiuk

Анотація


В експерименті на білих щурах встановлено, що резекція 42% та більше паренхіми печінки призводить до вираженої структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки, яке характеризувалося вираженим звуженням артеріол, передкапілярних артеріол, гемокапілярів та розширенням закапілярних венул і венул, зниженням щільності мікросудин, венозним повнокров’ям, яке ускладнювалося гіпоксією, дистрофією, некробіозом клітин і тканин. Вираженість структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої  кишки залежить від об’єму видаленої паренхіми печінки.

Ключові слова


дванадцятипала кишка; ремоделювання; гемомікроциркуляторне русло; резекція печінки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вишневський В.А. Сегментарные резекции, отдаленные результаты при злокачественных опухолях печени / В.А. Вишневский, М.Г. Ефанов, И.В. Казаков // Укр. ж. хірург. – 2012. – № 1(16). – С. 5-15.

2. Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при резекції різних об’ємів печінки / М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук, О.Б. Ясіновський // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія “Медицина”. – 2016. – Вип. 1(53). – С. 92-95.

3. Основные осложнения обширных резекций печени и пути их предупреждения / В.Д. Федоров, В.А. Вишневский, Н.А. Назаренко [и др.] // Бюлл. сибирской мед. – 2007. – № 4. – С. 16-24.

4. Байбаков В.М. Морфофункціональні зміни венозного русла як ланки дренажної системи яєчка при травмуванні судинних анастомозів сім’яного канатика в експерименті / В.М. Байбаков // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2011. – Т. 10, № 4. – С. 32-35.

5. Takase S. Venosus hypertension, inflammation and valve remodeling / S. Takase, L. Parcarella, L. Lerond // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. – 2004. – Vol. 28, № 5. – P. 484-493.

6. Сорочинников А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника / А.Г. Сорочинников, А.Е. Доросевич. – М.: Медицина, 2007. – 448 с.

7. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 2002. – 240 с.

8. Шорманов С.В. Адаптационные структуры артериального русла плода и плаценты в условиях хронической фетоплацентарной недостаточности / С.В. Шорманов, А.В. Павлов, А.Н. Гансбургский // Арх. патолог. – 2014. – № 3. – С. 41-46.

9. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях Excell / С.Н. Лапач, А.В. Губенко, П.Н. Бабич. – К.: Морион, 2001. – 410 с.

10. Резніков О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах / О.Г. Резніков // Ендокринолог. – 2003. – Т. 8, № 1. – С. 142-145.

11. Nanashima A. A modified grading system for post-hepatectomy metastatic liver сancer originating form colorectal carcinoma / A. Nanashima, Y. Sumida, T. Abo // J. Surg. Oncol. – 2008. – № 98. – Р. 363-370.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)