DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.103

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ І КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТОКСИКОЗУ У ХВОРИХ З РОЗПОВСЮДЖЕНИМ ГНІЙНИМ ПЕРИТОНІТОМ

A. Ya. Pavliak

Анотація


Діагностична цінність неспецифічних гематологічних і клінічних показників інтоксикації визначена в результаті комплексного обстеження та лікування 115 хворих на гострий розповсюджений гнійний перитоніт. Порівняння середніх значень показників бальної оцінки тяжкості стану хворого за шкалою APACHE ІІ на 1, 5 і 10 доби післяопераційного періоду у хворих, які одужали і які померли згідно з U-тестом Манна-Уітні показали статистично достовірну різницю середніх значень між цими групами. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена® між показниками шкали APACHE ІІ і наслідком захворювання (ті, хто одужав – 0, померлі – 1) вказували на сильні кореляційні зв'язки між цими показниками на 1, 5 і 10 доби післяопераційного періоду. Між групами хворих за класифікацією сепсису і ССЗВ на 1, 5 і 10 доби післяопераційного періоду спостерігали також статистично достовірну різницю між значеннями показників шкали APACHE ІІ.

Ключові слова


перитоніт; показники; бальна оцінка; тяжкість стану пацієнта

Повний текст:

PDF

Посилання


Dziubanovskyi IYa, Mihenko BO, Poliatsko KH. Syndrom poliorhannoyi nedostatnosti ta yoho korektsiya u khvorykh na hostryy poshyrenyy perytonit [Multiple Organ Failure Syndrome In Patients With Acute Diffuse Peritonitis]. Clinical anatomy and operative surgery. 2014;13(2):56-60. (in Ukrainian).

Мatviychuk OB, Мatishynets ІІ, Мelen АP, Petrycja RYu, Мatishynets OV. Parametry endohennoyi intoksykatsiyi pry perytoniti [Parameters Of Endogenous Intoxication At Peritonitis]. Ukrainian Journal Of Surgery. 2010;2:143-5. (in Ukrainian).

Бор isov DB, Nadashkovskii EV. Diagnosticheskaia znachimost nespetcificheskikh markerov endotoksikoza pri rasprostranennom gnoinom peritonite [Diagnostic significance of non-specific markers of endotoxicosis in disseminated purulent peritonitis]. Ekologiia cheloveka. 2005;6:30-2. (in Russian).

Selivanov SS, Bondariev RV, Bondariev VI, Phonova NO. Prohnoz tyazhkosti perebihu i naslidkiv hostroho rozlytoho perytonitu [Prognosis Of Severity And Outcome Of Acute General Peritonitis]. Ukrainian Journal Of Surgery. 2011;3(12):62-5. (in Ukrainian).

Honchar MH, Kuchirka YaM. Suchasni metody likuvannya terminal'noyi fazy zahal'noho perytonitu [Contemporary Methods For Treatment Of The Terminal Phase Of Acute Common Peritonitis]. Ukrainian Journal Of Surgery. 2011;6(15):90-2. (in Ukrainian).

Matviichyk BO, Lukavetskyi OV, Fedorov VIu. Limfopeniia yak predyktor letalnosti patsiientiv iz abdominalnym sepsysom [Lymphopenia as a predictor of lethality in patients with abdominal sepsis]. Hospital Surgery. 2015;1:24-7. (in Ukrainian).

Sipliviy VÀ, Kohn ÅV, Yevtushenko DV. Ispolzovanie leikotcitarnykh indeksov dlia prognozirovaniia iskhoda peritonita [Application of the leukocyte indices for prognostication of peritonitis outcome]. Klinicheskaia khirurgiia. 2009;9:21-6. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзюбановський І.Я. Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих на гострий поширений перитоніт / І.Я. Дзюбановський, Б.О. Мігенько // Український журнал хірургії. – 2009. – №2. – С. 56 - 59.

2. Параметри ендогенної інтоксикації при перитоніті / О.Б. Матвійчук, І.І. Матішинець, А.П. Мелень [та ін.] – Український журнал хірургії. – 2010. – №2. – С. 143-145.

3. Борисов Д. Б. Диагностическая значимость неспецифических маркеров эндотоксикоза при распространенном гнойном перитоните. / Д. Б. Борисов, Э.В. Надашковский // Экология человека. – 2005. – №6. – С. 30-32.

4. Прогноз тяжкості перебігу і наслідків гострого розлитого перитоніту / С.С. Селіванов, Р.В. Бондарєв, В.І. Бондарєв, Н.О. Фонова // Український журнал хірургії. – 2011. – №3 (12). – С. 62-65.

5. Гончар М.Г. Сучасні методи лікування термінальної фази загального перитоніту / М.Г. Гончар, Я.М. Кучірка // Український журнал хірургії. – 2011. – №6 (15). – С. 90-92.

6. Матвійчик Б.О. Лімфопенія як предиктор летальності пацієнтів із абдомінальним сепсисом / Б.О. Матвійчик, О.В. Лукавецький, В.Ю. Федоров // Шпитальна хірургія. – 2015. – №1. – С. 24-27.

7. Сипливый В.А. Использование лейкоцитарных индексов для прогнозирования исхода перитонита / В.А. Сипливый, Е.В. Конь, Д.В. Евтушенко // Клінічна хірургія. – 2009. – №9. – С.21-26.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)