DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.3.2017.75

ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

V. S. Zaremba, N. R. Fedchyshyn

Анотація


Проведено аналіз діагностичних ознак і комплексного хірургічного лікування 102 пацієнтів, які лікувалися у Львівському центрі діабетичної стопи в 2016 році. Виконано 134 оперативних втручання з приводу діабету, ускладненого гнійно-некротичним захворюванням стопи. Середній вік пацієнта 53,2±12,3 року; 57,8% з них – чоловіки. Легка форма захворювання становила 31,2%, середнього ступеня тяжкості – у 47,2%, важка – у 21,6%. Тривалість захворювання – 11,4±4,2 роки. Усі пацієнти мали глибокі ураження стопи (III-IV клас по Вагнеру). Ішемічна форма діабетичної стопи становила 24,2%, змішана форма – 33,7% та нейропатична – 42,1%. При комплексному операційному лікуванні гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет (ЦД) слід брати до уваги та враховувати показники кісточково-плечового індексу та ендотелій залежної вазодилятації плечової артерії як основні діагностично-прогностичні маркери стенотично-оклюзійних уражень судин нижніх кінцівок.

Ключові слова


діабетична стопа; оперативне лікування; цукровий діабет

Повний текст:

PDF

Посилання


Efimov A, Bolgarskaia S. Sindrom diabeticheskoi stopy [Diabetic Foot Syndrome]. Liky. 2005;5(94):45-53. (in Russian).

Malaia LT, Korzh AN, Balkovaia LB Endotelialnaia disfunktciia pri patologii serdechno-sosudistoi sistemy [Endothelial dysfunction with pathology of the cardiovascular system]. Kharkov: Torsing; 2000. 432 p. (in Russian).

Tronko MD. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku fundamentalnoi ta klinichnoi endokrynolohii v Ukraini [Current state and prospects of development of fundamental and clinical endocrinology in Ukraine]. Здоров’я України. 2007;13-14(170-171):48-51. (in Ukrainian).

Zaremba VS. Syndrom diabetychnoi stopy [Diabetic foot syndrome]. Lviv; 2012. 158 p. (in Ukrainian).

Martynov AI, Avetian NG, Akatova EV. Disfunktciia endoteliia u bolnykh gipertonicheskoi bolezniu [Endothelial dysfunction in hypertensive patients]. Kardiologiia. 2005;10:101-4. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ефимов А. Синдром диабетической стопы / А. Ефимов, С. Болгарская // Ліки. – 2005. – №5 (94). – С. 45-53.

2. Малая Л.Т. Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы / Л.Т. Малая, А.Н. Корж, Л.Б. Балковая . – Х.: Торсинг, 2000. – 432 с.

3. Тронько М.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології в Україні. Доповідь на VП з’їзді асоціації ендокринологів України (Київ, 15-18 травня) / М.Д. Тронько // Здоров’я України. – 2007. – №13-14 (170-171). – С. 48-51.

4. Заремба В.С. Синдром діабетичної стопи / В.С.Заремба // Навчальний посібник. – Львів, 2012. – 158 с.

5. Дис-функция эндотелия у больных гипертонической боленью / А.И. Мартынов, Н.Г. Аветян, Е.В. Акатова и др. // Кардиол. – 2005. – №10. – С. 101-104.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)