DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.3.2017.69

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ

V. V. Benedykt

Анотація


У статті наведено аналіз хірургічного лікування 251 пацієнта на гостру непрохідність тонкої кишки (ГНТК). Пацієнти похилого і старечого віку становили 93,33% у групі померлих хворих і 50,23% – у групі пацієнтів зі сприятливим перебігом захворювання після хірургічного лікування ГНТК. Виявлено, що у померлих хворих у 96,67% випадках спостерігали супутні захворювання з суттєвим переважанням ураження серцево-судинної та дихальної систем (75,90%) і сукупністю 2-4 захворювань. У оперованих хворих зі сприятливим перебігом супутня патологія виявлена в 61,09% випадків, і в 53,85% випадків спостерігалася комбінація 1-3 супутніх захворювань. Індекс коморбідності суттєво зростав з віком хворих. Звертали увагу на можливість впливу супутніх захворювань на вибір хірургічних маніпуляцій під час операції. Встановлено, що раннє відновлення моторики травного каналу і адекватна своєчасна корекція супутніх захворювань дозволяє отримати добрі безпосередні результати лікування пацієнтів на ГНТК навіть в умовах супутньої патології.

Ключові слова


непрохідність тонкої кишки; супутня патологія; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereznyts'kyy YaS, Haponov VV, Sulyma VP. Unifikatsiya formuvannya klinichnoho diahnozu ta nadannya medychnoyi dopomohy v nevidkladniy koloproktolohiyi [Unification of the formulary of the clinical diagnosis and that of medical care in the inoperative coloproctology]. Kharkiv Surgical School. 2009;2:9-11. (in Ukrainian).

Eryukhin IA, Petrov VP, Khanevich MD. Kishechnaya neprokhodimost': rukovodstvo dlya vrachey [Intestinal obstruction: a guide for physicians]. St. Petersburg: Piter; 1999. 448 p. (in Russian).

Milyukov VYe, Sapin MR. Патогенез метаболических нарушений при динамической кишечной непроходимости [Pathogenesis of metabolic disorders at dynamic ileus]. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2006;6:70-2. (in Russian).

Totikov VZ, Kalitsova MV, Amrillaeva VM. Lechebno-diagnosticheskaya programma pri ostroy spaechnoy obturatsionnoy tonkokishechnoy neprokhodimosti [Treatment-diagnostic program for acute adhesive obstructive small intestinal obstruction]. Surgery. 2006;2:38-43. (in Russian).

Belyalov FI. Dvenadtsat' tezisov komorbidnosti [Twelve theses of comorbidity]. Klinicheskaya meditsina. 2009;12: 69-71. (in Russian).

Benedykt VV. Patohenetychne obhruntuvannya medykamentoznoyi stymulyatsiyi motoryky travnoho kanalu pislya operatsiy u khvorykh na hostru neprokhidnist' kyshky [Pathogenetic substantiation of medicinal stimulation of the motility of the digestive canal after operations in patients with acute bowel obstruction]. Galician Medical Journal. 2016;3:6-8. (in Russian).

Boyko VV, Timchenko NV, Boychuk IP, Belyavsky AV. Фактори риска возникно-вения послеоперационного пареза кишечника у пациентов, оперированных на толстой кишке [Risk Factors Of Postoperative Intestinal Paresis In Patients Operated On The Colon]. Kharkiv Surgical School. 2014;2(65):47-50. (in Russian).

Lazebnik LB. Polimorbidnost' u pozhilykh [Polymorbidity of the elderly]. Russian Heart Journal. 2007;7:25-7. (in Russian).

Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березницький Я.С. Уніфікація формування клінічного діагнозу та надання медичної допомоги в невідкладній колопроктології / Я.С. Березницький, В.В. Гапонов, В.П. Сулима // Харківська хі-рург. школа. ‒ 2009. – № 2. – С. 9-11.

2. Ерюхин И.А. Кишечная непроходимость: руководство для врачей / И.А. Ерюхин, В.П. Петров, М.Д. Ханевич. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

3. Милюков В.Е. Патогенез метаболических нарушений при динамической кишечной непроходимости / В.Е. Милюков // Рос. ж. гастроэнтеролог., гепатолог., колопроктолог. – 2006. – № 6. – С. 70-72.

4. Тотиков В.З. Лечебно-диагностическая программа при острой спаечной обтурационной тон-кокишечной непроходимости / В.З. Тотиков, M.В. Калицова, В.М. Амриллаева // Хирург. – 2006. – № 2 – С. 38-43.

5. Белялов Ф.І. Дванадцять тез комор бідності / Ф.І. Белялов // Клін. мед. – 2009. – № 12. – С. 69-71.

6. Бенедикт В.В. Патогенетичне обгрунтування медикаментозної стимуляції моторики травного каналу після операцій у хворих на гостру непрохідність кишки / В.В.Бенедикт // Галицький лікарський вісн. – 2016. – № 3. – С. 6-8.

7. Фактори риска возникно-вения послеоперационного пареза кишечника у пациентов, оперированных на толстой кишке / В.В. Бойко, Н.В. Тимченко, И.П. Бойчук, А.В. Белявский // Харківська хірург. школа. – 2014. – № 2(65). – С. 47-50.

8. Лазебник Л.Б. Полиморбидность у пожилых / Л.Б. Лазебник // Сердце. – 2007. – № 7. – С. 25-27.

9. Charlson M.E. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation / M.E. Charlson, P. Pompei, K.L. Ales, C.R. McKenzie // J. Chron. Dis. – 1987. – № 40(5). – Р. 373-383.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)