DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.61

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СТРИКТУР СТРАВОХОДУ

V O Shaprynskiy, V F Kryvetskyi, Ye V Shaprynskyi

Анотація


Проведено аналіз оперативного лікування 177 хворих на рубцеві стриктури стравоходу за період з 2003 по 2015 роки. У пацієнтів основної групи (77 хворих) застосовувався запропонований нами діагностично-лікувальний алгоритм та розроблена технологія виконання реконструктивно-відновних оперативних втручань. Запропонована рентгенендоваскулярна підготовка товстокишкового трансплантату, інфузійна терапія з метою профілактики ішемічних розладів у трансплантаті, пластика шлунком в модифікації клініки, пластика ілеоцекальним сегментом. Оцінювали результати лікування в найближчий післяопераційний період при доброякісних стриктурах стравоходу та результати лікування після операцій стосовно раку стравоходу. Ускладнення, що виникали, розділили на неспецифічні та специфічні. Найбільш часто неспецифічні ускладнення спостерігались при злоякісних стриктурах, ніж при доброякісних, хоч достовірної різниці між ними немає. Рівень післяопераційних специфічних ускладнень, а саме: неспроможність швів та стриктури стравохідно-органних анастомозів є достовірно вищим у хворих зі стриктурами злоякісного ґенезу. Застосування діагностично-лікувального алгоритму і розробленої технології лікування у хворих основної групи дозволило знизити рівень неспроможності швів анастомозів з 14,00% до 5,19% (р<0,05), виникнення стриктур стравохідно-органних анастомозів з 20,00% до 10,39% (р<0,01).

Ключові слова


рубцеві стриктури; технологія лікування; ускладнення

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Larionov AA, Chernousov AF, Andrianov VA, Chernousov FA, Chernookov AI. Plastika pishchevoda tolstoy kishkoy u bol'nykh s ozhogovymi strikturami pishchevoda [Plastics Of The Esophage In The Tolstous Pigs In Patients With Burns In The Esophagus]. Khirurgiya. 2003;7:50-4 (in Russian).

Bakirov AA. Total'naya plastika pishchevoda pri ego strikturakh [Total plastic of the esophagus with its strictures]. Vestn. khirurg. 2001;1:53-7 (in Russian).

Boyko VV, Krivoruchko SA, Savvi SA. Khirurgicheskoe lechenie rubtsovykh posleozhogovykh striktur pishchevoda i vykhodnogo otdela zheludka [Surgical treatment of scar after-burn strictures of the esophagus and outlet stomach]. Vestnik neotlozhnoy i vosstanovitel'noy meditsiny. 2002;2:187-9 (in Russian).

Dantas RO, Mamede RC. Motility of the transverse colon used for esophageal replacement. J Clin Gastroenterol. 2002;34(3):225-8.

Allakhverdyan AS, Mazurin VS, Isakov VA. Lechenie sochetannykh rubtsovykh striktur grudnogo otdela pishchevoda i zheludka [Treatment of combined cicatricial strictures of the thoracic esophagus and stomach]. Russian journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2003;3:61-7 (in Russian).

Bagirov ММ, Vereshchako RI. Primenenie total'noy i subtotal'noy ezofagoplastiki v lechenii rubtsovogo stenoza pishchevoda [Application of total and subtotal esophagoplasty in the treatment of cicatricial esophageal stenosis]. Klinicheskaia khirurgiia. 2008;8:11-5 (in Russian).

Ksenofontov SS. Vdoskonalennya tovstokyshkovoyi ezofahoplastyky pry vysokykh opikovykh ta protyazhnykh dobroyakisnykh rubtsevykh strykturakh stravokhodu i hlotkovo-stravokhidnoho perekhodu [Improvement of large-tissue esophagoplasty with high burn and extended benign cicatricial strictures of the esophagus and pharyngeal-esophageal transplantation] [abstract]. Kyiv; 2007. 40 p. (in Ukrainian).

Saenko VF, Andreeshchev SA, Kondratenko PN, Myasoedov SD. Vosstanovlennye operatsii po povodu rubtsovoy posleozhogovoy striktury pishchevoda [Restored operations for cicatricial post-burn esophageal stricture]. Klinicheskaia khirurgiia. 2002;5-6:4 (in Russian).

Rakhmetov NR, Zhetimkarinov DS, Khrebtov VA. Khirurgicheskoe lechenie sochetannykh striktur pishchevoda i zheludka [Surgical treatment of combined strictures of the esophagus and stomach]. Khirurg. 2003;11:17-9 (in Russian).

Maish MS, DeMeester SR. Indications and technique of colon and jejunal interpositions for esophageal disease. Surg Clin North Am. 2005;85(3):505-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пластика пищевода толстой кишкой у больных с ожоговыми стриктурами пищевода / А.Ф. Черноусов, В.А. Андрианов, А.И. Чернооков [и др.] // Хирург. – 2003. – № 7. – С. 50-54.

2. Бакиров А.А. Тотальная пластика пищевода при его стриктурах / А.А. Бакиров // Вестн. хирург. – 2001. – № 1. – С. 53-57.

3. Хирургическое лечение рубцовых послеожоговых стриктур пищевода и выходного отдела желудка / В.В. Бойко, С.А. Криворучко, С.А. Савви [и др.] // Вестн. неотложной и восстановительной мед. – 2002. – № 2. – С. 187-189.

4. Dantas R.O. Motility of the transverse colon used for esophageal replacement / R.O. Dantas, R.C. Matede // J. Clin. Gastroenterol. – 2002. – Vol. 34, № 3. – P. 225-228.

5. Аллахвердян А.С. Лечение сочетанных руб-цовых стриктур грудного отдела пищевода и желудка / А.С. Аллахвердян, В.С. Мазурин, В.А. Исаков // Грудная и сердечно-сосудистая хирург. – 2003. – № 3. – С. 61-67.

6. Багиров М.М. Применение тотальной и субтотальной эзофагопластики в лечении рубцового стеноза пище-вода / М.М. Багиров, Р.И. Верещако // Клін. хірург. – 2008. – № 8. – С. 11-15.

7. Ксенофонтов С.С. Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу: автореф. дис. д-ра мед наук: спец. 14.01.03 “Хірургія” / С.С. Ксенофонтов. – К., 2007. – 40 с.

8. Восстановленные операции по поводу рубцовой послеожоговой стриктуры пищевода / В.Ф. Саенко, С.А. Андреещев, П.Н. Кондратенко, С.Д. Мясоедов // Клін. хірург. – 2002. – № 5-6. – С. 4.

9. Хирургическое лечение сочетанных стриктур пищевода и желудка / Н.Р. Рахметов, Д.С. Жетим-каринов, В.А. Хребтов [и др.] // Хирург. – 2003. – № 11. – С. 17-19.

10. Maish M.S. Indications and technique of colon and jejunal interposition for esophageal disease / M.S. Maish, C. Denschamps // Surg. Clin. North. Am. – 2005. – Vol. 85, № 3. – P. 505-514.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)