DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.58

ДИНАМІКА ЗМІН СУБМІКРОСКОПІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАЗМОЦИТІВ З ТКАНИНИ КАПСУЛИ, ЩО ОТОЧУЄ ВОГНЕПАЛЬНИЙ ОСКОЛОК В СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ

V V Boyko, P N Zamiatin, V V Nehoduiko, V P Nevzorov, O F Nevzorova

Анотація


Електронно-мікроскопічними дослідженнями показано, що субмікроскопічна архітектоніка плазматичних клітин в капсулі, оточуючій вогнепальний осколок в стегновому м’язі кролика, відповідає їх високій синтетичній активності, яка зберігається до кінця експерименту. Показано, що у плазмоцитах в усі терміни експерименту здійснюється активний процес вироблення антитіл у відповідь на присутність у тканині стороннього тіла. Екстракція з осколка іонів металів та інших компонентів активує катаболічні внутрішньоклітинні процеси, структурно виражаються появою вторинних лізосом, включень ліпідів у цитоплазмі та вогнищевим руйнуванням внутрішньоклітинних мембран.


Ключові слова


ультраструктура плазматичних клітин; капсула вогнепального осколка; м’які тканини

Повний текст:

PDF

Посилання


Pishak VP, editor. Histolohiia z osnovamy histolohichnoi tekhniky [Histology with the basics of histological technology]. Kyiv: KONDOR; 2008. 400 p. (in Ukrainian).

Mikhaylusov RN. Morfometriya sovremennykh ognestrel'nykh ran myagkikh tkaney [Morphometry of modern soft-tissue gunshot wounds]. Problemi vіys'kovoї okhoroni zdorov’ya. 2016;46:358-66 (in Russian).

Gumanenko EK, editor. Voenno-polevaya khirurgiya [Military-field surgery]. 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media; 2016. 768 p. (in Russian).

Lutsyk OD, Ivanova AI, Kabak KS, Chaikovskyi YuB. Histolohiia liudyny [Human Histology]. Kyiv: Knyha plius; 2010. 584 p. (in Ukrainian).

Povzun SA, Klochkov ND, Rogachev MV, editors. Patologicheskaya anatomiya boevykh porazheniy i ikh oslozhneniy [Pathological anatomy of combat lesions and their complications]. St. Petersburg: VMedA; 2002. 179 p.(in Russian).

Zarutskyi YaL, Shudrak AA, editors. Vkazivky z voienno-polovoi khirurhii [Guidance on Military Field Surgery]. Kyiv: SPD Chalchinska N.V.; 2014. 396 p. (in Ukrainian).

Zimatkin SM, editor. Gistologiya, tsitologiya i embriologiya [Histology, cytology and embryology]. Minsk; 2012. 462 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гістологія з основами гістологічної техніки / за ред. В.П. Пішака. Підручник. – К.: КОНДОР, 2008. – 400 с.

2. Михайлусов Р.Н. Морфометрия современных огнестрельных ран мягких тканей / Р.Н. Михайлусов // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2016. – Вип. 46. – С. 358-366.

3. Военно-полевая хирургия / под ред. Е.К. Гуманенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 768 с.

4. Гістологія людини / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак, Ю.Б. Чайковський. – К.: Книга плюс, 2010. – 584 с.

5. Патологическая анатомия боевых поражений и их осложнений / под. ред. С.А. Повзуна, Н.Д. Клочкова, М.В. Рогачева. – СПб: ВМедА, 2002. – 179 с.

6. Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.

7. Гистология, цитология и эмбриология: учебник / под ред. С.М. Зиматкина. – Минск, 2012. – 462 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)