ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВИХ ВІДРОСТКІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У МОЛОДИХ ОСІБ

Автор(и)

  • Yu I Kuhlevskyi Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
  • V O Student Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
  • Z Z Masna Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.5

Ключові слова:

анатомія, верхня челюсть, радіологія, 3D візуалізація, аденція

Анотація

Функціональна асиметрія та ремоделювання кісткової тканини призводить до проявів мінливості кісткової щільності. У цьому дослідженні вивчалися зміни розмірів коміркового відростка верхньої щелепи у осіб без та з адентією з використанням клінічної тривимірної (3D) комп’ютерної томографії (КТ). Проаналізовано 3D КT зображення щелепно-лицевої ділянки 40 пацієнтів (22-35 рр.), у яких відсутні метаболічні захворювання, що можуть вплинути на стан кісткової тканини. Групу спостереження розподілили на пацієнтів без адентії (перша, контроль) та з адентією (друга), у другій було дві підгрупи: 1-а – пацієнти, в яких відсутні 1-2 зуби; 2-а – відсутні 3 або більше зубів. Для оцінювання стану кісткової  тканини визначили щільність компактних і губчастого шарів (компактного і губчастого шарів відповідно) оральної та базальної частин коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів різців, малих і великих кутніх зубів з обох сторін в усіх обстежаних осіб. Дослідження проводили на цифровому конусно-променевому томографі Point 3DCombi (PointNix, Південна Корея). Регіональні відмінності у щільності кісткової тканини в межах кожного зображення, а також відмінності у відсотках (%) між ділянкою адентії та відповідною симетричною ділянкою були визначені для кожного пацієнта. Встановлено, що товщина кісткової тканини компактного і губчастого шарів на рівні оральної (ОЧ) та базальної частин (БЧ) коміркового відростка (КВ), губчастий шар і БЧ мала вищу мінливість у чоловіків та жінок 2-ї підгрупи з адентією, ніж у осіб 1-ї групи. У жінок з адентією в 1-й підгрупі товщина компактного шару зменшена на 20% порівняно з симетричними ділянками. Максимальна товщина ГШ була у сегментах лівих різців, а мінімальна – на рівні сегментів кутніх зубів, що виявляли симетрично. Аналіз морфометричних даних у групі осіб без адентії, що стосувалися показників товщини шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні оральної та базальної частин за комп’ютерними томограмами, виконаними у горизонтальній площині, виявив, що для осіб як чоловічої статі, так і жіночої характерна найбільша товщина губчастого шару кісткової тканини в ділянках сегментів великих кутніх зубів, а найменша – в ділянках різцевих сегментів симетрично з обох сторін. Водночас встановлено, що у всіх чоловіків та жінок у підгрупах з 1-м типом адентії спостерігається чітко виражена асиметрія у всіх ділянках коміркового відростка – шар губчастої кісткової тканини на рівні всіх сегментів з адентією був тоншим порівняно з симетричним проміжком з протилежної сторони. Сучасні діагностистичні радіологічні засоби 3D візуалізації дозволяють встановлювати ранні прояви структурно-функціональної перебудови коміркового відростка верхньої щелепи, що вже розпочинається після адентії одного зуба і характерні для осіб обох статей. За адентії 3 та більше зубів трапляються зміни товщини усіх шарів, причому простежується зменшення зовнішньої компактної пластинки, тоді як зміни внутрішньої компактної пластинки є обернено пропорційні до товщини шару губчастої речовини.

Посилання

Vovk YuN, Vovk OYu. Perspektivy i novye napravleniya ucheniya ob individual'noy anatomicheskoy izmenchivosti [Perspectives and new directions of the doctrine of individual anatomical variability]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;2:376-379 (in Russian).

Ykramov VB. Yzmenchyvost y asymmetryia alveoliarnoi duhy verkhnei cheliusty [Variability and asymmetry of the alveolar arch of the upper jaw]. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):102-105 (in Russian).

Bishara SE, Burkey PS, Kharouf JG. Dental and facial asymmetries: a review. Angle orthodontist. 1994;64(2):89-98.

Dakhno LO, Krynytskyi RP, Pavliv KhI, Masna ZZ, Masna-Chala OZ. Osoblyvosti perebudovy komirkovykh vidrostkiv shchelep ta yikh spivvidnoshennia z koreniamy postiinykh zubiv u vikovomu aspekti [Peculiarities of the reconstruction of collar branch of the jaws and their correlation with the roots of permanent teeth in the age aspect]. Bulletin of problems biology and medicine. 2014;1(2):136-139 (in Ukrainian).

Hohlweg-Majert B, Metzger MC, Kummer T, Schulze D. Morphometric analysis - Cone beam computed tomography to predict bone quality and quantity. J Craniomaxillofac Surg. 2011 Jul;39(5):330-4.

Sommer OJ, Aigner F, Rudisch A, Gruber H, Fritsch H, Millesi W, Stiskal M [et al.]. Cross-sectional and functional imaging of the temporomandibular joint: radiology, pathology, and basic biomechanics of the jaw. Radiographics. 2003;23(6):e14.

Malanchuk VO, Kopchak OV. Otsinka yakosti kistkovoi tkanyny lytsevoho viddilu cherepa ta klasyfikatsiia yii typiv na osnovi biomekhanichnykh parametriv [Evaluation of the quality of facial bones and skull classification of its type on the basis of biomechanical parameters]. Ukrainian Medical Journal. 2013;1:126-131 (in Ukrainian).

Kheir NA, Kau CH. The use of three-dimensional imaging to evaluate the effect of conventional orthodontic approach in treating a subject with facial asymmetry. Annals maxillofacial surgery. 2016;6(1):105.

Lazenby RA. Skeletal biology, functional asymmetry and the origins of “handedness”. J. theoretical biology. 2002;218(1):129-138.

Andreeva IV, Volikov VV. Osobennosti gistoangioarkhitektoniki verkhney chelyusti pri intaktnom zubnom ryadu, chastichnoy i polnoy adentii [Features of histo-angioarchitectonics of the upper jaw with an intact dentition, partial and complete adentia]. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2014;12(3):3-7 (in Russian).

Pavlenko OV, Kasiianchuk MV. Zastosuvannia novykh tekhnolohii profilaktyky atrofii alveoliarnoho parostka [Application of new technologies for prevention of alveolar sprout atrophy]. Dental'nye tekhnologii. 2007;3:79-81 (in Ukrainian).

Maha Ali Hasan Al-Juboori, Hadeel A Al-Hashimi, Shifaa H Al-Naimi Bone Density Level Difference between Maxillary and Mandibular 2nd Premolar and 1st Molar in Iraqi Adults with Class I Occlusion. Iraqi Dental J. 2015;37(3):114-118.

Kutsevliak VF, Lakhtin YuV. Indeksna otsinka parodontalnoho statusu [Indexed assessment of periodontal status]. 2nd edition. Sumy: Mriya;2015. 104 p. (in Ukrainian).

Tkachenko IM, Kovalenko VV. Osoblyvosti vzaiemozviazku pidvyshchenoi stertosti tverdykh tkanyn zubiv i shchilnosti kistkovoi tkanyny alveoliarnykh vidrostkiv [The Features Of The Relations Between Heavy Teeth Abrasion And Bone Density Of Alveolar Outgrowths]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;2(1):276-280 (in Ukrainian).

Huang H, Richards M, Bedair T, Fields HW, Palomo JM, Johnston WM, Kim DG. Effects of orthodontic treatment on human alveolar bone density distribution. Clin Oral Investig. 2013 Dec;17(9):2033-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-03

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження