DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.4

МОРФОГЕНЕЗ ПЕЧІНКИ ТА СУМІЖНИХ ІЗ НЕЮ СТРУКТУР У ПЕРЕДПЛОДІВ ЛЮДИНИ

M P Kavun, B Yu Banul, O.-M. Popeliuk

Анотація


. За допомогою комплексу морфологічних методів дослідження вивчено розвиток печінки та суміжних з нею структур у передплодовому періоді онтогенезу людини. Упродовж передплодового періоду спостерігається значне збільшення розмірів печінки. Встановлено, що в цей час вона є найбільшим органом черевної порожнини і займає її верхній та середній поверхи. Вивчено формування основних структур на нутрощевій поверхні органа, де вже чітко визначаються права та ліва сагітальні борозни. У передньому відділі правої сагітальної борозни розміщений жовчний міхур; у передньому відділі лівої сагітальної борозни проходить пупкова вена. Описано будову печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки та топографоанатомічні взаємовідношення елементів, що проходять всередині даної структури. Вищезазначена зв’язка за товщиною значно перевищує печінково-шлункову зв’язку. Це пов’язано з тим, що між її шарами розміщені елементи як вентрального (загальна жовчна протока), так і дорсального (ворітна вена печінки та печінкова артерія) мезогастрія. Привертає увагу те, що товщина печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки неоднакова в різних її частинах, вона поступово зменшується в напрямку від воріт печінки до верхньої частини дванадцятипалої кишки та головки підшлункової залози.

Ключові слова


печінка; передплоди людини; печінково-дванадцятипалокишкова зв’язка

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Slabkyi HO, Zhylka NYa. Orhanizatsiia suchasnoi perynatolohii v Ukraini ta yii perspektyvy [Organization of modern perinatology in Ukraine and its perspectives]. Perinatologiya i Pediatriya. 2007;4(32):8-13 (in Ukrainian).

Zhylka NYa. Stratehiia orhanizatsii perynatalnoi dopomohy v Ukraini [The strategy of the organization of perinatal care in Ukraine]. Meditsinskaya tekhnika. 2008;1:26-28 (in Ukrainian).

Kulakov VI, Bakharev VA, Fanchenko ND. Sovremennye vozmozhnosti i perspektivy vnutriutrobnogo obsledovaniya ploda [Modern possibilities and prospects of intrauterine fetal examination]. Medical Journal of the Russian Federation. 2002;5:3-6 (in Russian).

Minkov IP. Monitoring vrozhdennykh porokov razvitiya, ikh prenatal'naya diagnostika, rol' v patologii u detey i pu-ti profilaktiki [Monitoring of congenital malformations, its prenatal diagnosis, role in children's pathology and the ways of prevention]. Perinatologiya i Pediatriya. 2000;1:8-13 (in Russian).

Aubrey Milunsky MB, Milunsky MJ. Genetic disorders and the fetus, diagnosis, prevention and treatment. Sixth. Edition. 2009. p. 1120-1128.

Akhtemiichuk YuT. Perynatalna anatomiia yak napriam naukovykh doslidzhen [Perinatal anatomy as a direction of scientific research]. In: Anatomical and Surgical Aspects of Pediatric Gastroenterology. Proceedings of the 2nd Scientific Symposium. Chernivtsi; 2010. 5-7 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Слабкий Г.О. Організація сучасної перинатології в Україні та її перспективи / Г.О. Слабкий, Н.Я. Жилка // Перинаталог. и педиатр. – 2007. – № 4 (32). – С. 8-13.

2. Жилка Н.Я. Стратегія організації перинатальної допомоги в Україні / Н.Я. Жилка // Мед. техніка. – 2008. – № 1. – С. 26-28.

3. Кулаков В.И. Современные возможности и перспективы внутриутробного обследования плода / В.И. Кулаков, В.А. Бахарев, Н.Д. Фанченко // Росс. мед. ж. – 2002. – № 5. – С. 3-6.

4. Минков И.П. Мониторинг врожденных пороков развития, их пренатальная диагностика, роль в патологии у детей и пу-ти профилактики / И.П. Минков // Перинатолог. та педіатр. – 2000. – № 1. – С. 8-13.

5. Aubrey Milunsky M.B. Genetic disorders and the fetus, diagnosis, prevention and treatment / M.B. Aubrey Mi-lunsky, M.J. Milunsky // Sixth. Edition. – 2009. – P. 1120-1128.

6. Ахтемійчук Ю.Т. Перинатальна анатомія як напрям наукових досліджень / Ю.Т. Ахтемійчук // Анатомо-хірургічні аспекти ди-тячої гастроентерології: матер. 2-го наук. симпозіуму. – Чернівці, 2010. – С. 5-7.
ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)