DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.19

ПРО НАПРЯМКИ ЛІМФОВІДТОКУ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ЛЮДИНИ

M G Fedosenko, O I Melnyk, V M Tytarenko, M R Ignatyshchev, M A Bezshtanko, V I Prymachenko, O I Azarov

Анотація


Непрямолінійний хід лімфатичних судин, зміщення різних груп і шарів вузлів відносно один одного, а також безліч етапів на шляху лімфовідтоку від кожного органа черевної порожнини в грудну протоку зумовлює  різні напрямки поширення лімфи в окремих ланках лімфатичного шляху. Ці напрямки трапляються у вигляді відхилень відтікання спереду-назад, спереду-вгору-назад, спереду-вниз-назад, спереду-вгору-вниз-назад, спереду-вниз-вгору-назад і в бічні сторони. Зазначені дані анатомічних досліджень засвідчують про достатність клапанів лімфатичних судин і визначальної їх ролі в напрямку поширення рідини через останні за відсутності перешкод впродовж лімфатичного шляху. Лімфовідтік відбувається в умовах норми ортоградним шляхом у напрямку, зумовленому будовою клапанів лімфатичних судин. Ретроградний відтік виникає лише за наявності перешкод на шляху природного лімфовідтоку. Однак і за цих умов ретроградний відтік існує недовго (кілька днів), оскільки колатералі, що швидко розвиваються та існують і в природних умовах, але мають значення резервних, включаються  в лімфовідтік при порушенні його основного шляху та відновлюють рух рідини по лімфатичних судинах в природному напрямку. Таким чином, ретроградний відтік, якщо навіть припустити можливість його виникнення у людини, що малоймовірно, враховуючи особливості будови лімфатичної системи, практичного значення не має.

Ключові слова


лімфатичні судини; вузли; черевна порожнина; ортоградний; ретроградний лімфовідтік

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedosenko MH. Limfatychne ruslo shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky v umovakh patolohii – vrazheni rakom [Lymphatic channel of the stomach and duodenum in conditions of pathology - affected by cancer]. Halytskyi likarskyi visnyk. 2003;10:194-196 (in Ukrainian).

Fedosenko MG, Bezshtan'ko MA, Ignatishchev MR. Morfolohichne obgruntuvannia metastazuvannia raku shlunka limfatychnymy shliakhamy u velykyi salnyk i korin bryzhi poperechnoi obodovoi kyshky [Morphological substantiation of metastasis of gastric cancer by lymphatic pathways in a large omentum and transverse colon erythema root]. Clinical anatomy and operative surgery. 2004;4:49-50 (in Ukrainian).

Fedosenko MG, Ignatishchev MR, Bezshtan'ko MA. Do pytannia pro metastazuvannia raku shlunka limfatychnymy shliakhamy v zaocherevynnyi prostir [On the issue of metastasis of stomach cancer by lymphatic pathways to the retroperitoneal space] .In: VII International Congress on Integrative Anthropology; 2013 Oct 17-18; Vinnitsa. Vinnitsa; 2013. p. 160-162 (in Ukrainian).

Zhdanov DA, Etingen LE, Akhmedov BP. Anatomiya sosudov opukholey [Anatomy of the vessels of tumors]. Dushanbe: Irfon; 1974. p. 69-78 (in Russian).

Zerbino DD. Novi napriamky v doslidzhenni patolohii limfatychnoi systemy [New trends in the study of pathology of the lymphatic system]. In: Proceedings of the scientific conference devoted to the 100th anniversary of the birth of Professor M.S. Spirov Morphological and clinical aspects of limnology. Київ; 1992. p. 28-29 (in Ukrainian).

Fedosenko MG, Bezshtan'ko MA, Ignatishchev MR. Morfologicheskoe obosnovanie napravleniy limfoottoka v bryushnoy polosti cheloveka [Morphological substantiation of directions of lymph drainage in the human abdominal cavity]. In: Current issues of anatomy: Abstracts of the VI Congress of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographic Anatomists of Ukraine; 2015 Sep 16-18; Zaporizhzhia. Zaporizhzhia; 2015. p. 92-93 (in Russian).

Fedosenko MH, Melnyk OI, Bezshtanko MA. Morfolohichne obgruntuvannia metastazuvannia raku shlunka v pidshlunkovu zalozu ta zadnie seredostinnia [Morphological substantiation of metastasis of stomach cancer to the pancreas and posterior mediastinum]. Clinical anatomy and operative surgery. 2006;2:49-50 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Федосенко М.Г. Лімфатичне русло шлунка та дванадцятипалої кишки в умовах патології – вражені раком / М.Г. Федосенко // Галицький лікарський вісн. – 2003. – Т. 10, Ч. 2. – С. 194-196.

2. Федосенко М.Г. Морфологічне обґрунтування метастазування раку шлунка лімфатичними шляхами у великий сальник і корінь брижі поперечної ободової кишки / М.Г. Федосенко, М.А. Безштанько, М.Р. Ігнатіщев // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2004. – № 4. – С. 49-50.

3. До питання про метастазування раку шлунка лімфатичними шляхами в заочеревинний простір / М.Г. Федосенко, М.Р. Ігнатіщев, М.А. Безштанько [та ін.] // VII міжнародний конгрес з інтегративної антропології (17-18 жовтня 2013 року, м. Вінниця). – Вінниця, 2013. – С. 160-162.

4. Жданов Д.А. Анатомия сосудов опухолей / Д.А. Жданов, Л.Е. Этинген, Б.П. Ахмедов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 69, 78.

5. Зербіно Д.Д. Нові напрямки в дослідженні патології  лімфатичної системи Д.Д. Зербіно // Морфологічні та клінічні аспекти лімфології: матер. наук. конф., присвяченої 100-річчю з дня народження професора М.С. Спірова. – К., 1992. – С. 28-29.

6. Морфологическое обоснование направлений лимфооттока в брюшной полости человека / М.Г. Федосенко,  М.А. Безштанько,  М.Р. Ігнатіщев [та ін.] // Актуальні питання анатомії: тези доповідей VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (16-18 вересня 2015 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2015. – С. 92-93.

7. Морфологічне обґрунтування метастазування раку шлунка в підшлункову залозу та заднє середостіння / М.Г. Федосенко, О.І. Мельник, М.А. Безштанько [та ін.] // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2006. – № 2. – С. 49-50.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)