DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.74

АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЩІЛЬНОСТІ ІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЖІНОК У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

L. O. Dakhno

Анотація


Сучасні променеві методи обстеження стоматологічних пацієнтів дають змогу вивчити особливості як структури, так і якості кісток щелепно-лицевої ділянки шляхом дослідження їх щільності. Результати таких досліджень часто мають вирішальне значення щодо обрання способу протезування різних видів адентії та за планування ортодонтичного лікування. Тому метою нашої роботи стало визначення показників лінійних розмірів та щільності шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в ділянках центральних та кутніх зубів, а також дослідження закономірностей їх вікової динаміки у жінок зрілого віку. Обстеження пацієнтів проводили на спіральному 16-рядному детекторному комп’ютерному томографі TOSHIBA Activion 16. Обстежено 22 особи жіночої статі у віці 22-55 років  без захворювань в анамнезі, які могли б вплинути на стан кісткової тканини. Аналіз вікової динаміки показників щільності та товщини шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в ділянці різцевих сегментів та сегментів великих кутніх зубів у осіб жіночої статі дозволив порівняти досліджувані показники та встановити закономірності взаємозв’язків між ними. Встановлено, що на рівні основної дуги коміркового відростка у жінок щільність губчастого шару коміркової тканини з віком змінюється незначно, переважно з тенденцією до зниження на тлі його розширення на рівні різцевого сегмента і тенденції до незначного звуження на рівні сегментів великих кутніх зубів. На тлі мінімальної симетричної вікової динаміки внутрішньої та зовнішньої компактних пластинок, їх щільність змінюється асиметрично. На рівні коміркової дуги коміркового відростка на тлі мінімальної динаміки товщини компактних пластинок симетрично знижується щільність зовнішньої компактної пластинки на рівні різцевих сегментів; щільність губчастого шару кісткової тканини змінюється мінімально на тлі тенденції до його розширення в ділянці різцевих сегментів і звуження на рівні сегментів великих кутніх зубів.

Ключові слова


верхня щелепа; комп’ютерна томографія; кісткова тканина; лінійні розміри; щільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Maksyukov SY, Gadjiyeva DN, Shahbazov OI, Belikova ES. Vozrastnye i gendernye aspekty izmeneniya mineralnoy plotnosti oporno-dvigatelnogo apparata, zubov i parodonta [Age and gender sensitive mineral density changes in the musculoskeletal system, teeth and periodontal diseases]. Fundamental research. 2012;5:74-79 (in Russian).

Gayvoronskaya MG. Variantnaya anatomiya alveolyarnogo otrostka verkhney chelyusti i ee znachenie v implantologii [Variant anatomy of the alveolar process of the upper jaw and its significance in implantology]. In: Chelovek i ego zdorove: fundamentalnaya i klinicheskaya meditsina: Odinnadtsataya Vseros. mediko-biol. konf. molodykh issledovateley. St. Petersburg: SPbGU; 2008. p. 74-75 (in Russian).

Povoroznyuk VV, Mazur IP. Kostnaya sistema i zabolevaniya parodonta [Bone system and periodontal disease]. Kiev;2003. 446 p. (in Russian).

Orekhova LJu, Dudarev AL, Berezkina IV. Sravnitelnaya kharakteristika informativnoy tsennosti razlichnykh metodov luchevoy diagnostiki [Comparative characteristics of the informative value of various methods of radiation diagnosis]. Parodontologiya. 2008;3:48-50 (in Russian).

Rogatskin DV. Sovremennaya kompyuternaya tomografiya dlya stomatologii [Modern computed tomography for dentistry]. Clinical dentistry. 2008;1:86-90 (in Russian).

Rogatskin DV. Radiodiagnostika chelyustno-litsevoy oblasti. Konusno-luchevaya kompyuternaya tomografiya. Osnovy vizualizatsii [Radiodiagnostics of the maxillofacial region. Cone-ray computer tomography. Basics of visualization]. Lviv: GalDent; 2010. 148 p. (in Russian).

Kim E, Kim KD, Roh BD. Computed tomography as a diagnostic aid for extracanal invasive resorption. J. Endod. 2003;29(7):463-465.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Возрастные и гендерные аспекты изменения минеральной плотности опорно-двигательного аппарата, зубов и пародонта / С.Ю. Максюков, Д. Н. Гаджиева, О.И. Шахбазов, Е.С. Беликова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 5-1. – С. 74-79.

2. Гайворонская М.Г. Вариантная анатомия альвеолярного отростка верхней челюсти и ее значение в имплантологии / М.Г. Гайворонская // Человек и его здоровье: фундаментальная и клиническая медицина: Одиннадцатая Всерос. медико-биол. конф. молодых исследователей. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. – С. 74-75.

3. Поворознюк В.В. Костная система и заболевания пародонта / В.В. Поворознюк, И.П. Мазур. – К., 2003. – 446 с.

4. Орехова Л.Ю. Сравнительная характеристика информативной ценности различных методов лучевой диагностики / Л.Ю. Орехова, А.Л. Дударев, И.В. Березкина // Пародонтология. – 2008. – № 3. – С. 48-50.

5. Рогацкин Д.В. Современная компьютерная томография для стоматологии / Д.В. Рогацкин // Клин. стоматолог. – 2008. – № 1. – С. 86-90.

6. Рогацкин Д.В. Радиодиагностика челюстно-лицевой области. Конусно-лучевая компьютерная томография. Основы визуализации / Д.В. Рогацкин. – Львов: ГалДент, 2010. – 148 с.

7. Computed tomography as a diagnostic aid for extracanal invasive resorption / E. Kim, K.D. Kim, B.D. Roh [et al.] // J. Endod. – 2003. – Vol. 29, № 7. – P. 463-465.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)