DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.2.2016.48

КОМПЕНСАТОРНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ОСТРІВЦЯХ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА КОРЕКЦІЄЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

O. R. Ivantsiv

Анотація


Метою роботи було оцінити стан компенсаторно-відновлювальних процесів в острівцях підшлункової залози у інтактних щурів, при цукровому діабеті та його корекції. Тваринам моделювали абсолютну інсулінову недостатність, що відповідає цукровому діабету І типу людини, шляхом внутрішньоочеревинного високодозованого введення стрептозотоцину. З 14 доби розвитку індукованого діабету розпочинали лікування. Забір матеріалу проводили на 28, 42, 56 та 70 доби експерименту. Встановлено зниження площі острівців за рахунок зменшення середньої кількості інсуліноцитів у тварин з експериментальним цукровим діабетом. Відмічали посилення компенсаторно-відновлювальних процесів в острівцях при лікуванні ексенатидом, а також при терапії ексенатидом та інсуліном водночас, які гістологічно проявлялися частковим відновленням типової ультраструктурної організації ендокриноцитів, появою “протокових” інсуліноцитів, ацинарно-острівцевих клітин в екзокринній паренхімі, зростанням співвідношення інсуліноцитів/глюкагоноцитів та збільшенням площі острівців. При терапії інсуліном морфологічні показники достовірно не відрізнялися від таких у групі тварин з цукровим діабетом без корекції.

Ключові слова


компенсаторно-відновні процеси; острівець підшлункової залози; експериментальний цукровий діабет; лікування; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnyk YuM, Trzhetsynskyi SD, Abramov AV. Vplyv oksytotsynu na stan beta-klityn ostrivtsiv Lanherhansa i pokaznyky vuhlevodnoho obminu v intaktnykh shchuriv i shchuriv z diabetom [The impact of oxytocin on the state of the beta cells of islets of Langerhans and carbohydrate metabolism in intact rats and rats with diabetes]. Fiziologichnyj Zhurnal. 2000; 46(1): 37-43 (in Ukrainian).

Leschenko IV, Shevchuk VG, Falalyeyeva TM, Beregova TV. Vplyv tryvaloho vvedennia hlutamatu natriiu na strukturu pidshlunkovoi zalozy shchuriv [The influence of long-term monosodium glutamate feeding on the structure of rats pancreas]. Fiziologichnyj Zhurnal. 2012; 58(2):59-65 (in Ukrainian).

Halchenko SYe, Bielochkina IV, Mamontova AV. Vplyv preparativ iz ksenohennoi pidshlunkovoi zalozy na riven hlikemii i vilnoradykalni protsesy u shchuriv z eksperymentalnym tsukrovym diabetom [The impact of drugs on xenogenic pancreatic glucose levels and free-radical processes in rats with experimental diabetes]. Medical chemistry. 2004; 6(4):63-67 (in Ukrainian).

Selezneva YeV. Sovremennye predstavleniya o morfogeneze i regeneratsii ostrovkovogo apparata podzheludochnoy zhelezy [Modern ideas about the morphogenesis and regeneration of the islet apparatus of the pancreas]. Vestnik neotlozhnoy i vosstanovitelnoy meditsiny. 2005; 6(1):151-154.

Kim BM, Ham YM, Shin YJ. Clustern expression during regeneration of pancreatic islet β-cell in streptosotozin-induced diabetic rats. Diabetologia. 2001; 44(12):2192-2202.

Trucco M. Regeneration of the pancreatic β-cell. J. Clin. Invest. 2005; 115(1):5-12.

Li XG, Li L, Zhou X, Chen Y. Pharmacokinetic /pharmacodynamic studies on exenatide in diabetic rats. Acta Pharmacol. Sin. 2012; 33(11):1379-1386.

Diabetes Prevention Trial – Type 1 Diabetes Study Group. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 2002; 346(22):1685-1691.

Porcellatti F, Rossetti Р, Pampanelli S. Better long term glycemic control with the basal insulin glargine as compared with NPH in patients with Type 1 diabetes mellitus given meal–time lispro insulin. Diabet. Med. 2004; 21(11):1213-1220.

Berkalo LV, Bobovych OV, Bobrova NO. Metody klinichnykh ta eksperymentalnykh doslidzhen v medytsyni [Methods of clinical and experimental researches in medicine]. Poltava: Polimet, 2003; 320 p. (in Ukrainian).

Zerbino DD, Bahriia MM, Bodnara YaYa, Dibrovy VA ed. Patomorfolohiia ta histolohiia [Pathomorphology and histology]. Vinnitsa: Nova Knyha, 2016; 800 (in Ukrainian).

The Federative International Committee for Anatomical Terminology. Histolohichna terminolohiya. Mizhnarodni terminy z tsytolohiyi ta histolohiyi lyudyny [Histological terminology. International terms of Cytology and Histology of human]. Kiev: Meditsina, 2010. 304 p. (in Ukrainian).

Avtandilov GG. Meditsinskaya morfometriya [Medical morphometry]. Moscow: Meditsina, 1990; 384 p.

Ivashchuk SI, Silko VP, Kurikeru MA. Sposib morfometrychnoho doslidzhennia chastyn pidshlunkovoi zalozy [The method of morphometric examination of the pancreas parts]. Clinical anatomy and operative surgery. 2013; 12(4):95-97 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вплив окситоцину на стан бета-клітин острівців Лангерганса і показники вуглеводного обміну в інтактних щурів і щурів з діабетом / Ю.М. Колесник, С.Д. Тржецинский, А.В Абрамов [та ін.] // Фізіолог. ж. – 2000. – Т. 46, № 1. – С. 37-43.

2. Вплив тривалого введення глутамату натрію на структуру підшлункової залози щурів / І.В. Лещенко, В.Г. Шевчук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // Фізіолог. ж. – 2012. – Т. 58, № 2. – С. 59-65.

3. Вплив препаратів із ксеногенної підшлункової залози на рівень глікемії і вільнорадикальні процеси у щурів з експериментальним цукровим діабетом / С.Є. Гальченко, І.В. Бєлочкіна, А.В. Мамонтова [та ін.] // Мед. хімія. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 63-67.

4. Селезнева Е.В. Современные представления о морфогенезе и регенерации островкового аппарата поджелудочной железы / Е.В. Селезнева // Вестн. неотложной и восстановительной мед. – 2005. – Т. 6, № 1. – С. 151-154.

5. Kim B.M. Clustern expression during regeneration of pancreatic islet β-cell in streptosotozin-induced diabetic rats / B.M. Kim, Y.M. Ham, Y.J Shin // Diabetologia. – 2001. – Vol. 44, № 12. – P. 2192-2202.

6. Trucco M. Regeneration  of the pancreatic β-cell / M. Trucco // J. Clin. Invest. – 2005. – Vol. 115, № 1. – P. 5-12.

7. Pharmacokinetic / pharmacodynamic studies on exenatide in diabetic rats / X.G. Li, L. Li, X. Zhou, Y. Chen [et al.] // Acta Pharmacol. Sin. – 2012. – Vol. 33, № 11. – Р. 1379-1386.

8. Diabetes Prevention Trial – Type 1 Diabetes Study Group. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus // N. Engl. J. Med. – 2002. – Vol. 346, № 22. – Р. 1685-1691.

9. Porcellatti F. Better long term glycemic control with the basal insulin glargine as compared with NPH in patients with Type 1 diabetes mellitus given meal–time lispro insulin / F. Porcellatti, Р. Rossetti, S. Pampanelli // Diabet. Med. – 2004. – Vol. 21, № 11. – Р. 1213-1220.

10. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині / Л.В. Беркало, О.В. Бобович, Н.О. Боброва [та ін.]. – Полтава: Полімет, 2003. – 320 с.

11. Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред.: Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 800 с.

12. Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини / Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології: Переклад з англ.вид.; Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини. – К.: Медицина, 2010. – 304 с.

13. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: руководство / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

14. Іващук С.І. Спосіб морфометричного дослідження частин підшлункової залози / С.І. Іващук, В.П. Сілко, М.А. Курікеру // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 95-97.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)