DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.4

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ПОШИРЕНОГО ПЕРИТОНІТУ НА ТЛІ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ

I. Ya. Hushul

Анотація


У статті представлені результати дослідження якісного та кількісного складу мікрофлори перитонеального ексудату після моделювання гострого поширеного перитоніту на тлі заздалегідь створеного раку товстої кишки. Встановлено, що утворення гострого поширеного перитоніту на тлі раку товстої кишки впродовж 48 годин характеризується вірогідним збільшенням кількості висіяних штамів K. pneumoniae, мікроорганізмів роду Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis, P. morganii), дріжджоподібних грибів роду Candida, появою росту S. aureus, а також зростанням популяційного рівня E. coli, K. pneumoniae, мікроорганізмів роду Proteus та Streptococcus, дріжджоподібних грибів роду Candida. Це необхідно враховувати при виборі частоти санацій черевної порожнини та методів її проведення.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; рак товстої кишки; перитонеальний ексудат

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko VV, Krivoruchko IA, Teslenko SM, Syvozhelizov AV. The widespread purulent peritonitis: monograph. Kharkov: Prapor, 2008 (in Ukrainian).

Kutsyk YuB, Fedorenko VP, Shavarov YuI. Suchasni aspekty patohenezu, diahnostyky, khirurhichnoho likuvannia perytonitu [Modern aspects of pathogenesis, diagnosis, surgical treatment of peritonitis]. Ukrainian Journal of Surgery. 2009; 4: 92-97 (in Ukrainian).

Boiko VV, Lohachov VK, Tymchenko ME. Poperedzhennia rozvytku uskladnen pry likuvanni poshyrenykh form perytonitu [Prevention of complications in the treatment of common forms of peritonitis]. Kharkiv surgical school. 2011; 1: 99-101 (in Ukrainian).

Kriger AG, Shurkalin BK, Gorskiy VA. Rezultaty i perspektivy lecheniya rasprostranennykh form peritonita [Results and prospects of treatment of common forms of peritonitis]. Surgery. 2001; 8: 8-12 (in Russian).

Matviichuk OB, Zimenkovskyi AB. Otsinka ryzyku rozvytku hniino-septychnykh uskladnen u nevidkladnii khirurhii tonkoi ta tovstoi kyshok [Assessment of the risk of septic complications in emergency surgery small and large intestines]. Ukrainian Journal of Surgery. 2009; 2: 95-98 (in Ukrainian).

Vasylyk VM. Modeliuvannia kalovoho perytonitu u bilykh shchuriv [Modeling fecal peritonitis of white rats]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2006; 2: 417-418 (in Ukrainian).

Hushul IYa, Ivashchuk IO, Davydenko IS. Modeliuvannia raku tovstoi kyshky [Cancer modeling of the large intestine]. Clinical & experimental pathology. 2015; XIV (1): 44-46 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поширений гнійний перитоніт: монографія / В.В. Бойко, І.А. Криворучко, С.М. Тесленко, А.В. Сивожелізов. – Х.: Прапор, 2008. – 280 с.

2. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики, хірургічного лікування перитоніту / Ю.Б. Куцик, В.П. Федоренко, Ю.І. Шаваров [та ін.] // Укр. ж. хірург. – 2009. – № 4. – С. 92-97.

3. Бойко В.В. Попередження розвитку ускладнень при лікуванні поширених форм перитоніту / В.В. Бойко, В.К. Логачов, М.Е. Тимченко // Харківська хірург. школа. – 2011. – № 1. – С. 99-101.

4. Результаты и перспективы лечения распространенных форм перитонита / А.Г. Кригер, Б.К. Шуркалин, В.А. Горский [и др.] // Хирург. – 2001. – № 8. – С. 8-12.

5. Матвійчук Б.О. Оцінка ризику розвитку гнійно-септичних ускладнень у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок / О.Б. Матвійчук, А.Б. Зіменковський // Укр. ж. хірург. – 2009. – № 2. – С. 95-98.

6. Василик В.М. Моделювання калового перитоніту у білих щурів / В.М. Василик // Вісн. пробл. біолог. і мед. – 2006. – Вип. 2. – С. 417-418.

7. Моделювання раку товстої кишки / І.Я. Гушул, І.О. Іващук, І.С. Давиденко [та ін.] // Клін. та експериментал. патолог. – 2015. – Т. XIV, № 1(51). – С. 44-46.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)