DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.13

ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ КТП ЛАЗЕРА НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ, КРОВІ, ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК

Yu. Ye. Rohovyi, R. I. Maikan

Анотація


Прооперовано 114 хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози за допомогою калій титаніл фосфат лазера (КТП –лазера), із яких пацієнти 50-60 років – 9 (7,89%), 61-75 років– 47 (41,22%), 76-90 років – 58 (50,87%). Встановлено, що величина передміхурової залози була максимальною в пацієнтів 61-75 років, значення Міні Ментал Статуса (ММSE), малювання годинника, рівня гемоглобіну, гематокриту були мінімальними в пацієнтів 76-90 років. Крім того, остання група отримувала максимальну кількість медикаментів. Проведення оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТП лазера не виявило відмінностей у післяопераційному періоді по відношенню до операції з боку показників когнітивних функцій (ММSE, малювання годинника), рівня гемоглобіну, значення гематокриту, концентрацій іонів натрію та креатиніну в плазмі крові у пацієнтів усіх вищезазначених груп. Також дане положення підтверджено цілим комплексом вірогідних позитивних кореляційних зв’язків та регресійних залежностей, які вказують, що за даного методу лікування не тільки не має змін з боку досліджуваних параметрів, але й зберігається структура їх профілю. Отже, КТП лазер є високотехнологічним методом лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, який не викликає порушень когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок у пацієнтів досліджених вікових груп.

Ключові слова


КТП лазер; доброякісна гіперплазія передміхурової залози; когнітивні функції; кров; водно-сольовий обмін; функція нирок

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovko SV, Savytskyi OF. Otsinka efektyvnosti fotoselektyvnoi vaporyzatsii dobroiakisnoi hiperplazii peredmikhurovoi zalozy [Evaluating the effectiveness of photoselective vaporization of benign prostatic hyperplasia]. Taurian Medical and Biological journal. 2012; 15 (1): 57-61 (in Ukrainian).

Bouchier-Hayes DM, Anderson P, Van Appledorn S. KTP laser versus transurethral resection: early results of a randomized trial. J. Endourol. 2006; 20 (8): 580-585.

Malek RS, Kuntzman RS, Barrett DM. Photoselective potassium-titanyl-phophate laser vaporization of the benign obstructive prostate: observations on long-term outcomes. J. Urol. 2005; 174: 1344-1348.

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J. Psychiatric research. 1975; 12 (3): 189-198.

Lovenstone S, Gauthier S. Management of dementia. London: Martin Dunitz, 2001; 168.

Rohovyi YuYe, Zlotar OV, Filipova LO. Pathophysiology of hepatorenal syndrome in polyurethane sulemic stage of nephropathy. Chernivtsi: Medical University, 2012; 200 (in Ukrainian).

Rohovyi YuYe, Kopchuk TH, Filipova LO. Pathophysiology of kidneys in fever. Chernivtsi: Medical University, 2015; 184 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Головко С.В. Оцінка ефективності фотоселективної вапоризації доброякісної гіперплазії передміхурової залози/ С.В. Головко, О.Ф. Савицький // Таврический медико-биолог. весн. – 2012. – Т. 15, № 1(57). – С. 57-61.

2. KTP laser versus transurethral resection: early results of a randomized trial / D.M. Bouchier-Hayes, P. Anderson, S. Van Appledorn [et al.] // J. Endourol. – 2006. – Vol. 20, № 8. – P. 580-585.

3. Malek R.S. Photoselective potassium-titanyl-phophate laser vaporization of the benign obstructive prostate: observations on long-term outcomes / R.S. Malek, R.S. Kuntzman, D.M. Barrett // J. Urol. – 2005. – V. 174. – P. 1344-1348.

4. Folstein M.F. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician / M.F. Folstein, S.E. Folstein, P.R. McHugh// J. Psychiatric research. – 1975. – V. 12, № 3. – P. 189-198.

5. Lovenstone S. Management of dementia/ S. Lovenstone, S. Gauthier. – London: Martin Dunitz, 2001. – 168 p.

6. Роговий Ю.Є. Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії / Ю.Є. Роговий, О.В. Злотар, Л.О. Філіпова. – Чернівці: Медичний університет, 2012. – 200 с.

7. Роговий Ю.Є. Патофізіологія нирок за розвитку гарячки / Ю.Є. Роговий, Т.Г. Копчук, Л.О. Філіпова. – Чернівці: Медичний університет, 2015. – 184 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)