DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.12

МОРФОГЕНЕЗ І ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ПОХІДНИХ СЕЧОВО-СТАТЕВОЇ ПАЗУХИ НА ПОЧАТКУ ПЕРЕДПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

L. O. Stryzhakovska

Анотація


За допомогою методів мікроскопії, графічного та комп’ютерного тривимірного реконструювання і морфометрії встановлені особливості морфогенезу і топографоанатомічних взаємовідношень сечово-статевої пазухи та її похідних у передплодів людини 7-9 тижнів. Установлено, що у передплодів 7-ми тижнів сечово-статева пазуха має вигляд дещо вигнутої трубки, опуклістю спрямованою дозаду. Незначне розширення верхньої частини порожнини сечово-статевої пазухи та її стиснення у вентродорсальному напрямі спостерігається у передплодів 8-ми тижнів. Формування сечового міхура та передміхурової частини сечівника як похідних сечово-статевої пазухи відбувається у передплодів 33,0-35,0 мм тім’яно-куприкової довжини. На 9-му тижні внутрішньоутробного розвитку спереду від дистальної частини сечово-статевої пазухи визначається видовженої форми ущільнення клітин мезенхіми, відмежоване від її передньої стінки, що слід розглядати як закладку статевого члена. Розвиток піхви відбувається внаслідок злиття двох різних ембріональних структур: мезодермальних парамезонефральних проток і ендодермальної сечово-статевої пазухи.

Ключові слова


сечово-статева пазуха; сечівник; мезонефральна протока; парамезонефральна протока; морфогенез; передплід

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiichuk YuT. Essays embriotopohrafiyi. Chernivtsi: Bukrek, 2008; 200 (in Ukrainian).

Barsukov NP, Trotsenko BV, Barsukova GA. Zakonomernosti prenatalnogo razvitiya cheloveka s uchetom individualnoy izmenchivosti gisto- i organogenezov [Patterns of human prenatal development taking into account the individual variability of histo- and organogenesis]. In: Proceedings of the Congress of the Association of Morphology (AGE); Tyumen, 1994. Morphology. 1993; 105 (9-10): 45-46 (in Russian).

Muller IP. Anatomie des Menschen [Human anatomy]. Berlin. 1931; 272-275 (in German).

Stryzhakovska L.O. Embriotopohrafiia sechivnyka u peredplodiv liudyny [Embriotopohrafiya peredplodiv urethra in humans]. In: The material of final 94 th Conference of the teaching staff of Bukovinian State Medical University. Chernivtsi: Meduniversytet, 2013; 31-32 (in Ukrainian).

Stryzhakovska LO. Statevo-vikovi osoblyvosti morfohenezu i stanovlennia topohrafii sechivnyka u peredplodovomu periodi ontohenezu liudyny [Gender and age characteristics of the formation and morphogenesis of the topography in the urethra beforefetal period of human ontogenesis]. Bulletin of morphology. 2013; 19 (1): 75-79 (in Ukrainian).

Stryzhakovska L, Nykolaichuk R, Belzetska M. Deiaki zakonomirnosti prenatalnoho morfoheneza sechovoho mikhura i sechivnyka [Some regularities of prenatal morphogenesis of the bladder and urethra]. In: Materials XVII International Congress of medical students and young scientists. Ternopil: Ukrmedknyha, 2013; 282 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемійчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії / Ю.Т. Ахтемійчук. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. – 200 с.

2. Барсуков Н.П. Закономерности пренатального развития человека с учетом индивидуальной изменчивости гисто- и органогенезов / Матер. конгресса ассоциации морфологов (АГЭ); Тюмень, 1994 / Н.П. Барсуков, Б.В. Троценко, Г.А. Барсукова // Морфология. – 1993. – Т. 105, вып. 9-10. – С. 45-46.

3. Mǜller I.P. Anatomie des Menschen / I.P. Mǜller // Berlin. – 1931. – P. 272-275.

4. Стрижаковська Л.О. Ембріотопографія сечівника у передплодів людини / Л.О. Стрижаковська // Матер. 94-ї підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 18, 20, 25 лютого 2013 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – С. 31-32.

5. Стрижаковська Л.О. Статево-вікові особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у передплодовому періоді онтогенезу людини / Л.О. Стрижаковська, Т.В. Хмара, Ф.Д. Марчук // Вісн. морфолог. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 75-79.

6. Стрижаковська Л. Деякі закономірності пренатального морфогенеза сечового міхура і сечівника / Л. Стрижаковська, Р. Николайчук, М. Бельзецька // Матер. XVII Міжнародного мед. конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 282.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)