DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.10

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ НИРОК ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ

I. V. Pylypko, O. Ya. Halytska-Kharkhalis

Анотація


В експерименті на щурах вивчали динаміку морфофункціональної реконструкції паренхіми та судин нирок при моделюванні гемодинамічних порушень за рахунок звуження ворітної печінкової вени і лівої ниркової артерії. Виявлено прогресуюче зниження пропускної здатності ниркових артерій при портальній гіпертензії, а також встановлено відмінності реакцій правої і лівої нирки зі стенозом лівої ниркової артерії.

Ключові слова


kidney; artery; stenosis; hemodynamics

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabai AA. Morfolohichni zminy v nyrkakh pry eksperymentalnii arterialnii hipertenzii u postnatalnomu ontohenezi [Morphological changes in the kidney in experimental hypertension in postnatal ontogenesis]. Bulletin of morphology. 2010; 16 (1): 32-35 (in Ukrainian).

Voloshyn OI, Prysiazhniuk VP, Prysiazhniuk PV. Urazhennia sertsevo-sudynnoi systemy u khvorykh na tsyroz pechinky nevirusnoho pokhodzhennia [The defeat of the cardiovascular system of patients with cirrhosis non-viral origin]. Clinical and Experimental Pathology. 2009; 8 (1): 106-110 (in Ukrainian).

Zohrabian RO. Poperedzhennia ishemichno-reperfuziinoho poshkodzhennia nyrkovoho alotransplantata [Prevention of ischemic-reperfusion injury in renal allograft]. Medicine today and tomorrow. 2011; 1-2: 91-95 (in Ukrainian).

Chuklin SM. Hepatorenalnyi syndrom: suchasni uiavlennia pro patohenez [Hepatorenal syndrome: modern understanding of pathogenesis]. Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series "Medicine". 2009; 36: 148-154 (in Ukrainian).

Pentiuk NA, Kharchenko NV. Hiperproduktsiia vazoaktyvnykh mediatoriv yak patohenetychnyi chynnyk rozvytku uskladnen tsyrozu pechinky u shchuriv [Hyperproduction of vasoactive mediators as pathogenetic factor for complications of liver cirrhosis of rats]. Contemporary gastroenterology. 2010; 2 (52): 37-43 (in Ukrainian).

Moreau R, Lebrec D. The use of vasoconstrict orsin patients with cirrhosis: type 1 HRS and beyond. Hepatol. 2006; 43 (2): 385-394.

Goncharova LV. The pathogenesis of renal function disorders in experimental toxic hepatitis induced by carbon tetrachloride. PhD in Medicine sci. diss. Odessa, 2007 (in Ukrainian).

Lapchinskaya II, Krasyuk AA, Kominko LV. Porazhenie pochek pri zabolevanii pecheni [Kidney damage in case of liver disease]. Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. 2005; 1: 43-48 (in Russian).

Kobza II, Zhuk RA, Rusyn OI. Uspishna endovaskuliarna korektsiia krytychnoho stenozu nyrkovoi arterii z hostrym poshkodzhenniam transplantata nyrky [Successful endovascular correction of critical renal artery stenosis with acute kidney injury transplant]. Medicine today and tomorrow. 2011; 1-2: 110-112 (in Ukrainian).

Romashkina OA, Piskun RP. Osoblyvosti strukturnoi perebudovy nyrok pry eksperymentalnomu aterosklerozi ta yoho korektsii [Features of kidney restructuring in experimental atherosclerosis and its correction]. Bulletin of Medical and Biological Problems. 2011; 12 (2): 239-241 (in Ukrainian).

Jazrawi A, Darda S, Burke P. Is race a risk factor for the development of renal artery stenosis? Cardiol. Res. Pract. 2009; 81: 79-87.

Plouin PF, Bax L. Diagnosis and treatment of renal artery stenosis. Nat. Rev. Nephrol. Mar. 2010; 6 (3): 151-159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балабай А.А. Морфологічні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії у постнатальному онтогенезі / А.А. Балабай // Вісн. морфології. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 32-35.

2. Волошин О.І. Ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження / О.І. Волошин, В.П. Присяжнюк, П.В. Присяжнюк // Клін. та експеримент. патолог. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 106-110.

3. Зограб’ян Р.О. Попередження ішемічно-реперфузійного пошкодження ниркового алотрансплантата / Р.О. Зограб’ян // Медицина сьогодні і завтра. – 2011. – № 1-2. – С. 91-95.

4. Чуклін С.М. Гепаторенальний синдром: сучасні уявлення про патогенез / С.М. Чуклін // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія “Медицина”. – 2009. – № 36. – С. 148-154.

5. Пентюк Н.А. Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів / Н.А. Пентюк, Н.В. Харченко // Сучасна гастроентеролог. – 2010. – № 2(52). – С. 37-43.

6. Moreau R. The use of vasoconstrict orsin patients with cirrhosis: type 1 HRS and beyond / R. Moreau, D. Lebrec // Hepatol. – 2006. – Vol. 43, № 2. – P. 385-394.

7. Гончарова Л.В. Патогенез порушень ниркових функцій при експериментальному токсичному гепатиті, індукованому чотирихлористим вуглецем: дис. … канд. мед. наук: 14.03.04 / Л.В. Гончарова – Одеса, 2007. – 174 с.

8. Лапчинская И.И. Поражение почек при заболевании печени / И.И. Лапчинская, А.А. Красюк, Л.В. Коминко // Укр. ж. нефрології та діалізу. – 2005. – № 1. – С. 43-48.

9. Кобза І.І. Успішна ендоваскулярна корекція критичного стенозу ниркової артерії з гострим пошкодженням трансплантата нирки / І.І. Кобза, Р.А. Жук, О.І. Русин // Медицина сьогодні і завтра. – 2011. – № 1-2. – С. 110-112.

10. Ромашкіна О.А. Особливості структурної перебудови нирок при експериментальному атеросклерозі та його корекції / О.А. Ромашкіна, Р.П. Піскун // Вісн. проблем біолог. та мед. – 2011. – Т. 12, № 2. – С. 239-241.

11. Is race a risk factor for the development of renal artery stenosis? / A. Jazrawi, S. Darda, P. Burke [et al.] // Cardiol. Res. Pract. – 2009. – Vol. 81. – P. 79-87.

12. Plouin P.F. Diagnosis and treatment of renal artery stenosis / P.F. Plouin, L. Bax // Nat. Rev. Nephrol. – Mar. 2010. – Vol. 6(3). – P. 151-159.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)