DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.3.2015.8

АНТРОПОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТОК СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

A. Ye. Shepieliev, P. M. Indyk

Анотація


На базі Сумського державного університету були обстежені студентки, що проживали в Сумському регіоні (76 дівчат). Використовували соматометричні методи, психофізіологічні та індекси гармонійності фізичного розвитку. На основі отриманих даних встановлено значну різницю середніх, мінімальних та максимальних показників маси тіла, обхвату грудної клітки, життєвого індекса та життєвої ємкості легень, ширини плеча, ширини епіфізу плеча, гомілки, обхвату плеча, передпліччя, динамометрії правої руки, силового індексу, компонентного складу тіла для дівчат спортивної групи. Було виявлено по усім психофізіологічним показникам, що група спеціалізації перевершує основну групу.

Ключові слова


соматометрія; показники гармонійності фізичного розвитку; життєва ємність легенів; психофізіологічні тести; студентки

Повний текст:

PDF

Посилання


Leonov OZ. Osnovni skladovi systemy fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh zarubizhnykh krain [Key components of physical education in universities of foreign countries]. In: National pedagogical university named after M. P. Dragomanov. Science Journal: collection of scientific works. 2005; 15 (1): 14-17 (in Ukrainian).

Andriichuk VM. Porivnialna kharakterystyka somatometrychnykh parametriv tila cholovikiv pershoho zriloho periodu meshkantsiv riznykh pryrodno-heohrafichnykh zon Ukrainy [Comparative characteristics of somatometric parameters of male body of the first mature period residents of different natural and geographical zones of Ukraine]. Biomedical and biosocial anthropology. 2009; 3: 111-114 (in Ukrainian).

Kalantar VA, Matveev YeV. Osobennosti primeneniiya metodiki kardiointervalografii v sportivnoy meditsine [Features of applying the techniques of cardio intervalography in sports medicine]. In: Materials of the 1st international scientific conference. Kiev: IPC "Alcon", 2002; 54-55 (in Russian).

Ashanin VS. Kompyuternye testy otsenki kognitivnykh sposobnostey sportsmenov [Computer tests of cognitive abilities of athletes]. Slobozhansky Science and Sport Herald. 2002; 5: 164-166 (in Russian).

Lapach SM, Chubenko AB, Babich PM. Statistical methods in biomedical studies using Excel. Kiev: Marion, 2000 (in Ukrainian).

Baevskiy RM, Berseneva AP. Adaptatsioonye vozmozhnosti organizma i ponyatie fiziologicheskoy normy [Adaptation capabilities of the body and the concept of physiological norm]. In: Abstracts of the XVIII congress of physiologists. Kazan, 2001; 304-307 (in Russian).

Sergienko LP. Fundamentals of sports genetics. Kiev: Vyshcha shkola, 2004 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Леонов О.З. Основні складові системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах зарубіжних країн / О.З. Леонов // Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Науковий часопис: зб. наук. праць. – 2005. – Серія 15, Вип. 1. – С. 14-17.

2. Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних природно-географічних зон України / В.М. Андрійчук // Biomedical and biosocial anthropology. – 2009. – № 3. – С. 111-114.

3. Калантар В.А. Особенности применениия методики кардиоинтервалографии в спортивной медицине / В.А. Калантар, Е.В. Матвеев // Материалы 1-й международной научной конференции. – К.: ИПЦ “Алкон”, 2002. – С. 54-55.

4. Ашанин В.С. Компьютерные тесты оценки когнитивных способностей спортсменов / В.С. Ашанин // Слобожанський наук.-спортивний вісн. – 2002. – № 5. – С. 164-166.

5. Лапач С.М. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях із застосуванням Excel / С.М.Лапач, А.В.Чубенко, П.М.Бабич – К.: Маріон, 2000. – 320 с.

6. Баевский Р.М. Адаптациооные возможности организма и понятие физиологической нормы / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева // Тез. докл. XVIII сьезда физиологов. – Казань, 2001. – С. 304-307.

7. Сергиенко Л.П. Основы спортивной генетики / Леонид Сергиенко. – К.: Вища школа, 2004 – 631 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)