DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.3.2015.4

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ І СПОСОБУ ПРОТЕЗУВАННЯ

O. O. Maksymiv, O. B. Bielikov, N. I. Bielikova

Анотація


Досліджено морфологічні зміни тканин протезного ложа у хворих на цукровий діабет типу 2 залежно від терапії супроводу і виду базисної пластмаси. Встановлено, що у хворих на цукровий діабет типу 2 при традиційному протезуванні спостерігається різке потовщення стінок артеріол, яке розвивається за рахунок гіпертрофії та гіперплазії їх структурних елементів, значного звуження діаметра просвіту, визначається набряк сполучнотканинної основи, а також зміни клітинного складу інфільтрату. Слизова оболонка протезного ложа характеризується атрофією, що клінічно проявляється сухістю і призводить до її підвищеної травматизації та тривалої адаптації до протезів. Повні знімні протези із “Meliodent HC” мають менш травматичний вплив на слизову оболонку протезного ложа при поєднанні ентеральної та місцевої терапії супроводу кварцетином.

Ключові слова


цукровий діабет типу 2; тканини протезного ложа, морфологія; базисні пластмаси; терапія супроводу

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzgoeva MG, Kaloeva ZD, Dzilikhova KM. Vegetativnyy gomeostaz u patsientov razlichnogo vozrasta s sistemnymi narusheniyami AD [Vegetative homeostasis of patients of different ages with systemic disorders of blood pressure]. Pediatrics. 2008; 2: 60-63 (in Russian).

Mingazov GG, Fayzullina DB, Aminova ET. Sostoyanie sistemy gemostaza pri parodontite u bolnykh insulinzavisimym sakharnym diabetom kak kriteriy tyazhesti techeniya zabolevaniya i effektivnosti lecheniya [The state of the hemostasis system in periodontitis of patients with insulin-dependent diabetes mellitus as a criterion of the severity of the course of the disease and the effectiveness of treatment]. Stomatology. 2001; 1: 77-79 (in Russian).

Pervov YuYu. Proliferative activity of the structures of the gingival mucosa in the zone of the prosthetic bed in patients with diabetes mellitus. PhD in Medicine sci. Diss. Vladivostok, 2005 (in Russian).

Jeffcoat MJ. When bad things happen to good science. The unpredictable career of an idea. JADA. 2003; 134: 1032-1036.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзгоева М.Г. Вегетативный гомеостаз у пациентов различного возраста с системными нарушениями АД / М.Г. Дзгоева, З.Д. Калоева, К.М. Дзилихова // Педиатр. ‒ 2008. ‒ № 2. ‒ С. 60-63.

2. Мингазов Г.Г. Состояние системы гемостаза при пародонтите у больных инсулинзависимым сахарным диабетом как критерий тяжести течения заболевания и эффективности лечения / Г.Г. Мингазов, Д.Б. Файзуллина, Э.Т. Аминова // Стоматолог. ‒ 2001. ‒ № 1. ‒ С. 77-79.

3. Первов Ю.Ю. Пролиферативная активность структур слизистой оболочки десны в зоне протезного ложа у больных сахарным диабетом: атореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук: спец.14.00.15 “Патологическая анатомия ”/ Ю.Ю. Первов. – Владивосток, 2005. – 21с.

4. Jeffcoat M.J. When bad things happen to good science. The unpredictable career of an idea / M.J. Jeffcoat // JADA. – 2003.– V. 134.– P. 1032-1036.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)