DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.3.2015.11

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРОМЕНИСТОГО ВІНЦЯ ЗА УМОВ ДВОТИЖНЕВОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

A. V. Zinko

Анотація


Стаття присвячена проблемі впливу опіоїду на стан ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктурної організації променистого вінця кінцевого мозку. Дослідження проведено на 24 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 3,0-4,5 місяців і масою тіла 180-220 г. Застосовано метод ін’єкції судинного русла, гістологічний, електронномікроскопічний, морфометричний та статистичний методи дослідження. Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки променистого вінця кінцевого мозку дозволив оцінити ступінь його васкуляризації після двотижневого введення налбуфіну. Результати свідчать про зв’язок між глибиною мікро- та ультраструктурних перетворень променистого вінця щура під впливом опіоїду та морфометричними показниками його гемомікроциркуляторного русла.

Ключові слова


променистий вінець; структура; гемомікроциркуляторне русло; опіоїд; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Ovcharenko MO. Opioid dependence: clinical pathogenesis, epidemiology, pathopsychological aspects, treatment and prevention. PhD in Medicine sci. diss. Kharkov, 2013 (in Ukrainian).

Shapovalov VV. Sudova farmatsiia v derzhavnii systemi zakhodiv uzahalnennia prychyn i umov poshyrennia narkozlochynnosti ta narkomanii (na zasadakh kryminalistyky) [Judicial pharmacy in the state system of measures summarizing the causes and conditions spread of drug crime and drug addiction (based on criminology)]. Law Journal. 2011; 6: 41-45 (in Ukrainian).

Mamina OO. Khimiko-toksykolohichne doslidzhennia narkotychnykh rechovyn v orhanakh otruienykh shchuriv [Chemical and toxicological study of drugs in the bodies of poisoned rats]. Zaporozhye Medical Journal. 2006; 6: 140-142 (in Ukrainian).

Lelevich SV, Lelevich VV, Doroshenko YeM. Kharakteristika neyromediatornykh sistem nekotorykh struktur golovnogo mozga krys pri morfinovoy abstinentsii [Characterization of neurotransmitter systems of some brain structures of rats with morphine abstinence]. Questions of narcology. 2009; 3: 70-77 (in Russian).

Litvintsev BS. Strctural and functional changes in the nervous system in cases of chronic opioid poisoning. PhD in Medicine sci. diss. Moscow, 2003 (in Russian).

Fisenko VP. Neyrokhimicheskie zakonomernosti deystviya opioidnykh analgetikov na koru golovnogo mozga [Neurochemical regularities of the action of opioid analgesics on the cerebral cortex]. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2001; 132 (7): 4-12 (in Ukrainian).

Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa, Fitkalo OS. Simulation method of physical opioid dependence in rats. Ukraine patent for the utility model №u201207124. Ukraine patent for the utility model №u201207124, 2013 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Овчаренко М.О. Опіоїдна залежність: клініко-патогенетичні, епідеміологічні, патопсихологічні аспекти, методи лікування і профілактики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.17 “Наркологія” / М.О. Овчаренко. – Харків, 2013. – 19 с.

2. Шаповалов В.В. Судова фармація в державній системі заходів узагальнення причин і умов поширення наркозлочинності та наркоманії (на засадах криміналістики) / В.В. Шаповалов // Юридичний ж. – 2011. – № 6. – С. 41-45.

3. Маміна О.О. Хіміко-токсикологічне дослідження наркотичних речовин в органах отруєних щурів // Запорожський мед. ж. – 2006. – № 6. – С. 140-142.

4. Лелевич С.В. Характеристика нейромедиаторных систем некоторых структур головного мозга крыс при морфиновой абстиненции / С.В. Лелевич, В.В. Лелевич, Е.М. Дорошенко // Вопросы нарколог. – 2009. – № 3. – С. 70-77.

5. Литвинцев Б.С. Структурно-функциональные изменения нервной системы при хроническом отравлении опиоидами: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук.: спец. 14.00.18 “Психиатрия”/ Б.С. Литвинцев. – М., 2003. – 23 с.

6. Фисенко В.П. Нейрохимические закономерности действия опиоидных анальгетиков на кору головного мозга / В.П. Фисенко // Бюл. эксперим. ,биолог. и мед. – 2001. – Т. 132, № 7. – С. 4-12.

7. Пат. №76564 U Україна, МПК А 61 К 31/00 Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурі в/ заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б., Вільхова І.В., Кривко Ю.Я., Якимів Н.Я., Фітькало О.С.; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – №u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)