DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.6

ДИНАМІКА ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ШКІРИ

I. V. Bulko

Анотація


Встановлені морфологічні зміни структурних компонентів селезінки у віддалений період при експериментальній термічній травмі. До 14-ої доби посилюється повнокрів’я червоної пульпи. На 21у добу зберігається виражений екстрамедулярний гемоцитопоез. На цей термін і на 30-у добу значними залишаються світлі реактивні центри, в яких чимало макрофагів з фагоцитованими фрагментами лімфоцитів у вигляді хромофільних тілець. Повнокрівними, розширеними стають маргінальні синусоїдні клітини, що може свідчити про інтенсифікацію транспорту клітин у червону пульпу від структур білої пульпи і навпаки.

Ключові слова


опікова травма; селезінка; морфологічні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev AA, Lavrov VA. Aktualnye voprosy organizatsii i sostoyanie meditsinskoy pomoshchi postradavshim ot ozhogov v Rossiyskoy Federatsii [Topical issues of the organization and the state of medical care for victims of burns in the Russian Federation]. In: Collection of scientific papers of 2nd Congress of Russian Combustiologists. Moscow, 2008; 3-5 (in Russian).

Sakharov SP, Ivanov VV, Zoroastrov OM. Analiz letalnykh iskhodov u detey pri ozhogovoy bolezni [Analysis of deaths of children with burn disease]. Bulletin of Experimental and Clinical Surgery. 2010; 3 (3): 256-259 (in Russian).

Brusselaers N, Monstrey S, Vogelaers D. Severe burn injury in Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. Crit. Care. 2010; 14 (5): 1186-9300.

Kozinets GP, Slyesarenko SV, Sorokin OYu. Burn trauma and its consequences. Manual for practical doctors. Dnipropetrovsk, “Presa Ukrainy”, 2008; 224 (in Ukrainian).

Lucas MC, Tan SL. Small-molecule inhibitors of spleen tyrosine kinase as therapeutic agents for immune disorders: will promise meet expectations? Future Med. Chem. 2014; 6 (16): 1811-1827.

Williams FN, Herndon DN, Jeschke MG. The hypermetabolic response to burn injury and interventions to modify this response. Clin. Plast. Surg. 2009; 36 (4): 583-596.

Bebeshko NP. Dynamika morfolohichnykh zmin v selezintsi shchuriv u cherez 1, 3 ta 7 dib pislia opiku shkiry pry vvedenni fiziolohichnoho rozchynu NACL abo “laktoproteinu z sorbitolom” [The dynamics of morphological changes in the spleen of rats after 1, 3 and 7 days after burn their skin when injected saline NACL or "Lactoproteinum with sorbitol"]. Ukrainian medical almanac. 2013; 16 (3): 12-18 (in Ukrainian).

Huminskyi YuI, Ocheretna NP. Dynamika morfolohichnykh zmin v selezintsi shchuriv u ranni terminy pislia opiku shkiry 2-3 stupenia ploshcheiu 21-23% poverkhni shkiry ta yikh korektsii infuziinym rozchynom HAES-LX-5% [Dynamics of morphological changes of rats spleen in the early stages after a 2-3 degree burns of the skin area of 21-23% of the surface of the skin and their correction infusion HAES-LX-5%]. Biomedical and biosocial anthropology. 2013; 21: 93-97 (in Ukrainian).

Hunas IB, Rudyi YuI, Datsenko HV. Morfolohichni proiavy poshkodzhen ta kompensatornoprystosuvalnykh reaktsii v leheniakh ta pechintsi shchuriv u vidpovid na naslidky lokalnoi hiper- ta hipotermii shkiry [The morphological manifestations of damages and compensatory adaptive reactions in the lungs and liver of rats in response to the effects of local hyper- and hypothermia of the skin]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2003; 4: 73-75 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексеев А.А. Актуальные вопросы организации и состояние медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Российской Федерации / А.А. Алексеев, В.А. Лавров // Сб. науч. тр. II съезд комбустиологов России. – М., 2008. – С. 3-5.

2. Анализ летальных исходов у детей при ожоговой болезни / С.П. Сахаров, В.В. Иванов, О.М. Зороастров [та ін.] // Вестн. эксперимент. и клин. хирург. – 2010. – Т. 3, № 3 – С. 256-259.

3. Severe burn injury in Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality / N. Brusselaers, S. Monstrey, D. Vogelaers [et al.] // Crit. Care. – 2010. – Vol. 14, № 5. – Р. 1186-9300.

4. Опікова травма та її наслідки. Керівництво для практичних лікарів / [Козинець Г.П., Слєсаренко С.В., Сорокіна О.Ю. та ін.] – Дніпропетровськ, видавництво “Преса України”, 2008 – 224 с.

5. Lucas M.C. Small-molecule inhibitors of spleen tyrosine kinase as therapeutic agents for immune disorders: will promise meet expectations? / M.C. Lucas, S.L. Tan // Future Med. Chem. – 2014. – Vol. 6, № 16. – P. 1811-1827.

6. Williams F.N. The hypermetabolic response to burn injury and interventions to modify this response / F.N. Williams, D.N. Herndon, M.G. Jeschke // Clin. Plast. Surg. – 2009. – Vol. 36, № 4. – P. 583596.

7. Бебешко Н.П. Динаміка морфологічних змін в селезінці щурів у через 1, 3 та 7 діб після опіку шкіри при введенні фізіологічного розчину NACL або “лактопротеїну з сорбітолом” / Н.П. Бебешко // Укр. мед. альманах. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 12-18.

8. Гумінський Ю.Й. Динаміка морфологічних змін в селезінці щурів у ранні терміни після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23% поверхні шкіри та їх корекції інфузійним розчином HAES-LX-5% / Ю.Й. Гумінський, Н.П. Очеретна // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 21. – С. 93-97.

9. Морфологічні прояви пошкоджень та компенсаторнопристосувальних реакцій в легенях та печінці щурів у відповідь на наслідки локальної гіпер- та гіпотермії шкіри / I.B. Гунас, Ю.Й. Рудий, Г.В. Даценко [та ін.] // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2003. – Вип. 4. – С. 73-75.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)