DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.18

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

P. M. Popyk, L. R. Mateshuk-Vatseba

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ультраструктури підшлункової залози білого щура за умов впливу опіоїду. В роботі наведені нові данні щодо особливостей змін ультраструктури ендокриноцитів та ланок гемомікроциркуляторного русла через 2, 4 і 6 тижнів впливу опіоїду. Перші зміни ультраструктурної організації ланок гемомікроциркуляторного русла ендокринної частини підшлункової залози спостерігаються вже через 2 тижні введення щурам налбуфіну і наростають впродовж наступних термінів експерименту. Довготривалий вплив опіоїду зумовлює значні дистрофічні зміни  інсулоцитів, зокрема, втрату правильної форми, каріопікноз та каріорексис ядер, набряк та просвітлення цитоплазми, розвиток мікрокістозної дегенерації клітин, розпушення та дезорганізацію базальної мембрани, що може призводити до порушення функції ендокринної частини підшлункової залози. Введення налбуфіну щурам впродовж 6 тижнів призводить до розвитку процесів, що є підґрунтям патологічних змін, які характерні для склерозу судин, циркуляторної гіпоксії, порушень в коагуляційній та фібринолітичній системах, розвитку навколокапілярного набряку і розростання сполучної тканини, порушення трансендотеліального транспорту. Робота є основою для подальших досліджень морфологів і клініцистів щодо розробки в перспективі нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань підшлункової залози у наркозалежних та пацієнтів, які змушені впродовж тривалого часу приймати опіоїди.

Ключові слова


ендокринна частина підшлункової залози; ультраструктура; щур; опіоїд

Повний текст:

PDF

Посилання


Yegorov AYu, Sofronov AG. Epidemiologiya i klinicheskie osobennosti narkomaniy i toksikomaniy podrostkov i molodezhi [Epidemiology and clinical features of drug addiction and substance abuse among adolescents and young people]. Questions of the psychology of children's and adolescents' health. 2009; 9 (1): 22-34 (in Russian).

Vievskiy AM, Zhdanova MP, Sydyak ST. Report of drug situation in Ukraine (data 2010). Kiev: Ukrainian Medical and Monitoring Center on Alcohol and Drugs MoH Ukraine, 2011; 22 (in Ukrainian).

Bailey CP, Connor M. Opioids: cellular mechanisms of tolerance and physical dependence. Curr. Opin. Pharmacol. 2005; 5 (1): 60-68.

Anselmi L, Jaramillo I, Palacios M. Ligandinduced μ opioid receptor internalization in enteric neurons following chronic treatment with the opiate fentanyl. J. Neurosci Res. 2013; 91 (6): 854-860.

Ogurtsov PP, Mazurchik NV. Lechenie khronicheskogo gepatita S u lits s narkoticheskoy zavisimostyu [Treatment of chronic hepatitis C of patients with drug addiction]. Hepatology forum. 2007; 3: 16-20 (in Russian).

Azod L, Rashidi M, Afkhami-Ardekani M. Effect of opium addiction on diabetes. Am. J. Drug. Alcohol. Abuse. 2008; 13 (4): 383-388.

George S. Review of neuroendocrine correlates of chronic opiate misuse: dysfunctions and pathophysiological mechanisms. Addict. Disord. Treat. 2005; 13 (3): 991-1109.

Gozashti MH. The effect of opium addiction on thyroid function tests. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders. 2014; 4: 135-138.

Barkhina TG, Moldavskaya AA, Savishchev AB. Osobennosti ultrastrukgury podzheludochnoy zhelezy pri eksperimentalnoy koronaro-karotidnoy perfuzii [Features of pancreatic ultrastructure under experimental coronaro-carotid perfusion]. Astrakhan Medical Journal. 2010; 5 (4): 27-29 (in Russian).

Moldavskaya AA, Savishchev AV, Donskoy MV. Ultramikroskopicheskaya organizatsiya podzheludochnoy zhelezy v norme i pri odnokratno deystvuyushchikh peregruzkakh v evolyutsionnom aspekte [Ultramicroscopic organization of the pancreas in the norm and with single acting overloads in the evolutionary aspect]. Morphological records. 2008; 3: 9-10 (in Russian).

Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa, Fitkalo OS. The method of simulation the physical opioid dependence of rats. Ukraine patent for the utility model № u201207124, 2013 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Егоров А.Ю. Эпидемиология и клинические особенности наркоманий и токсикоманий подростков и молодежи / А.Ю. Егоров, А.Г. Софронов // Вопросы психологии здоровья детей и подростков. – 2009. – № 9(1). – С. 22-34.

2. Зріз наркологічної ситуації в Україні (дані 2010 року) / А.М. Вієвський, М.П. Жданова, С.В. Сидяк [та ін.]. – К.: Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, 2011 – 22 с.

3. Bailey C.P. Opioids: cellular mechanisms of tolerance and physical dependence / C.P. Bailey, M. Connor // Curr. Opin. Pharmacol. – 2005. – V. 5, № 1. – P. 60-68.

4. Ligandinduced μ opioid receptor internalization in enteric neurons following chronic treatment with the opiate fentanyl / L. Anselmi, I. Jaramillo, M. Palacios [et al.] // J. Neurosci Res. – 2013. – V. 91(6). – P. 854-860.

5. Огурцов П.П. Лечение хронического гепатита С у лиц с наркотической зависимостью / П.П. Огурцов, Н.В. Мазурчик // Гепатологический форум. – 2007. – № 3. – С. 16-20.

6. Effect of opium addiction on diabetes / L. Azod, M. Rashidi, M. Afkhami-Ardekani [et al.] // Am. J. Drug. Alcohol. Abuse. – 2008. – № 13(4). – P. 383-388.

7. George S. Review of neuroendocrine correlates of chronic opiate misuse: dysfunctions and pathophysiological mechanisms / S. George // Addict. Disord. Treat. – 2005. – № 13(3). – P. 991-1109.

8. Gozashti M.H. The effect of opium addiction on thyroid function tests / M.H. Gozashti // Journal of Diabetes and Metabolic Disorders. – 2014. – V. 4. – P. 135-138.

9. Бархина Т.Г. Особенности ультраструкгуры поджелудочной железы при экспериментальной коронаро-каротидной перфузии / Т.Г. Бархина, A.A. Молдавская, A.B. Савищев // Астраханский мед. ж. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 27-29.

10. Молдавская А.А. Ультрамикроскопическая организация поджелудочной железы в норме и при однократно действующих перегрузках в эволюционном аспекте / А.А. Молдавская, А.В. Савищев, М.В. Донской // Морфологические ведомости. – 2008. – № 3. – С. 9-10.

11. Пат. №76564 U Україна, МПК А 61 K 31/00. Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів / заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б., Вільхова І.В., Кривко Ю.Я., Якимів Н.Я., Фітькало О.С.; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – № u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)