DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.17

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОРИ МОЗОЧКА ЩУРА ЗА УМОВ 6-ТИЖНЕВОГО ВВЕДЕННЯ ОПІОЇДУ

L. R. Mateshuk-Vatseba, A. M. Bekesevych

Анотація


З метою дослідження змін структури та ангіоархітектоніки кори мозочка щура, обумовлених довготривалим введенням опіоїду, зокрема налбуфіну, проведено дослідження на 26 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 3,0-4,5 місяців і масою тіла 180-220 г. Матеріали дослідження представлені препаратами мозочка щурів з ін’єцированим судинним руслом, гістологічними препаратами та ультраструктурними зрізами мозочка. Результати дослідження свідчать про глибокі деструктивні зміни клітин кори мозочка і ланок гемомікроциркуляторного русла. Виразно виступає зв’язок між глибиною структурних перетворень кори мозочка і морфометричними показниками ланок гемомікроциркуляторного русла за 6-тижневого впливу опіоїду. Гемомікроциркуляторне русло кори мозочка після довготривалого введення налбуфіну знаходиться на стадії декомпенсації, коли капілярний компонент зруйнований, артеріоли різко покручені, деформовані, просвіт їх нерівномірний, венули розширені і деформовані.

Ключові слова


кора мозочка; структура; ангіоархітектоніка; опіоїд; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Pavlenko SS, Denisov VN, Fomin GI. Organization of medical care for patients with chronic pain syndromes. Novosibirsk: State Enterprise "Novosibirsk Polygraph Combine", 2002; 221 (in Russian).

Bailey CP, Connor M. Opioids: cellular mechanisms of tolerance and physical dependence. Curr. Opin. Pharmacol. 2005; 5 (1): 60-68.

Dachydovych OV, Kopcha VS, Maslii KO. Farmakoterapiia bolovoho syndromu [Pharmacotherapy of pain syndrome]. Rational pharmacotherapy. 2011; 4 (21): 66-68 (in Ukrainian).

Vostrikov VV, Pavlenko VP, Shabanov PD. Biokhimicheskie markery alkogolnoy i opiatnoy zavisimosti [Biochemical markers of alcohol and opiate dependence]. Reviews of clinical pharmacology and drug therapy. 2004; 3 (3): 18-55 (in Russian).

Pigolkin YuI. Morfologicheskie izmeneniya vnutrennikh organov pri opiynoy narkomanii [Morphological changes in internal organs in opium addiction]. Arkhiv patologii. 2002; 1: 35 (in Russian).

Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa, Fitkalo OS. The method of simulation the physical opioid dependence of rats. Ukraine patent for the utility model № u201207124, 2013 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Павленко С.С. Организация медицинской помощи больным с хроническими болевыми синдромами / С.С. Павленко, В.Н. Денисов, Г.И. Фомин. – Новосибирск: ГП “Новосибирский полиграфкомбинат”, 2002. – 221 с.

2. Bailey C.P. Opioids: cellular mechanisms of tolerance and physical dependence / C.P. Bailey, M. Connor // Curr. Opin. Pharmacol. – 2005. – V. 5, № 1. – P.60-68.

3. Давидович О.В. Фармакотерапія больового синдрому / О.В. Дачидович, В.С. Копча, К.О. Маслій // Рациональная фармакотерапия. – 2011. – № 4(21). – С. 66-68.

4. Востриков В.В. Биохимические маркеры алкогольной и опиатной зависимости / В.В. Востриков, В.П. Павленко, П.Д. Шабанов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 18-55.

5. Пиголкин Ю.И. Морфологические изменения внутренних органов при опийной наркомании / Ю.И. Пиголкин // Архив патолог. – 2002. – № 1. – С. 35.

6. Пат. №76564 U Україна, МПК А 61 K 31/00. Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів / заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б., Вільхова І.В., Кривко Ю.Я., Якимів Н.Я., Фітькало О.С.; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – № u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)