DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.5

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІЛІОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗУ ТА МЕТОД КОРЕКЦІЇ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАВОБІЧНОЇ ГЕМІКОЛЕКТОМІЇ

O. V. Chornyi

Анотація


В даній статті представлено запропонований іліотрансверзоанастомоз та спосіб корекції моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту. Клінічно-експериментально доведено, що даний іліотрансверзоанастомоз характеризується меншою тривалістю його накладання, частотою неспроможності, має більш виражені антирефлюксні властивості та не поступається своєю міцністю із найближчими аналогами. Застосування запропонованого іліотрансверзоанастомозу в сукупності із способом корекції моторно-евакуаторної функції дозволяє запобігти багатьом віддаленим післяопераційним ускладненням, тим самим покращити якість життя пацієнтів

Ключові слова


іліотрансверзоанастомоз; моторно-евакуаторна функція; шлунково-кишковий тракт

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivashchuk OI. Restore patency tract after right-sided hemicolectomy and some aspects of the formation of compensatory changes. PhD in Medicine sci. diss. Kiev, 1997 (in Ukrainian).

Karyakin AM, Ivanov MA, Aliev SA. Kontse-kontsevoy anastomoz kak metod vybora pri pravostoronney gemikolektomii [End-terminal anastomosis as a method of choice for right-sided hemicolectomy]. Herald of surgery. 1998; 157 (1): 36-38 (in Russian).

Vorobev GI, Salamov KN, Kapuller LL. Funktsionalnoe sostoyanie kishechnika posle pravostoronney gemikolektomii v zavisimosti ot vida anastomoza [Functional state of the intestine after right-sided hemicolectomy, depending on the type of anastomosis]. Annals of Surgery. 1998; 3: 33-35.

Sorokin BV, Pirogovskiy VYu, Taranenko AA. Profilaktika rannikh posleoperatsionnykh oslozhneniy u bolnykh kolorektalnym rakom [Prevention of early postoperative complications in patients with colorectal cancer]. Oncology. 2011; 13 (4): 332-334 (in Russian).

Pishak VP, Vysotska VG, Mahalyas VM. The laboratory animals in biomedical experiments. Chernivtsi: Medical University, 2006 (in Ukrainian).

Ivashchuk OI, Bodyaka VU. Fistulas and ways of its imposing on the small intestine. Declarative patent for invention № 2003021433; 2003, (in Ukrainian).

Bodyaka VU. The method of simulation intra hypertension on small laboratory animals. Ukraine patent for the utility model № u 2011 03501, 2011 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іващук О.І. Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомії та деякі аспекти становлення компенсаторних змін: дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Олександр Іванович Іващук. – К., 1997. – 159 с.

2. Карякин А.М. Конце-концевой анастомоз как метод выбора при правосторонней гемиколектомии / А.М. Карякин, М.А. Иванов, С.А. Алиев // Вестн. хирург. – 1998. – Т. 157, № 1 – С. 36-38.

3. Функциональное состояние кишечника после правосторонней гемиколэктомии в зависимости от вида анастомоза / Г.И. Воробьев, К.Н. Саламов, Л.Л. Капуллер [и др.] // Анналы хирург. – 1998. – № 3. – С. 3335.

4. Профилактика ранних послеоперационных осложнений у больных колоректальным раком / Б.В. Сорокин, В.Ю. Пироговский, А.А. Тараненко [и др.] // Онкология. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 332-334.

5. Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах: метод. посібн. / [Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магаляс В.М. та ін.]. – Ч.: Медуніверситет, 2006. – 350 с., іл.

6. Деклараційний патент на винахід 60769 A (Україна), МПК 7А61В 17/00. Фістула та спосіб її накладання на тонкий кишечник / Іващук О.І., Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет. – № 2003021433; заяв. 18.02.03; опуб. 15.10.03, Бюл. № 10.

7. Патент України на корисну модель 62782, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання внутрішньочеревної гіпертензії на дрібних лабораторних тваринах / Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Бодяка Володимир Юрійович. – № u 2011 03501; заявл. 24.03.11; опубл. 12.09.11, Бюл. № 17.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)