DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.28

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

O. M. Pronina, M. M. Koptev, S. I. Danylchenko, A. M. Bilych

Анотація


Реформування вищої медичної освіти України передбачає впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Основним завданням при вивченні топографічної анатомії та оперативної хірургії є зміцнення знань і фундаментальних практичних навичок з топографічної анатомії та оперативної хірургії у кожного студента для формування якісних професійних вмінь. Оптимізація навчального процесу при вивченні нашої дисципліни можлива лише із застосуванням інноваційних форм навчання.

Ключові слова


топографічна анатомія; оперативна хірургія; інноваційні форми навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bendas VV, Mikhieiev AO. Vykorystannia suchasnykh novitnikh tekhnolohii u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh [Usage of modern advanced technologies in higher medical schools]. In: Credit-modular system of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine on a new phase: materials of 10th anniversary All Ukrainian scientific-practical conference with international participation. Ternopil, 2013; 95-96 (in Ukrainian).

Hnatiuk MS, Slabyi OB, Tatarchuk LV. Orhanizatsiino-metodychni osoblyvosti provedennia praktychnykh zaniat z operatyvnoi khirurhii ta topohrafichnoi anatomii [Organizational and methodological features of practical lessons of gross anatomy]. In: Credit-modular system of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine on a new phase: materials of 10th anniversary All Ukrainian scientific-practical conference with international participation. Ternopil, 2013; 1: 255-256 (in Ukrainian).

Pronina OM, Koptev MM, Danylchenko SI. Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky studentiv z operatyvnoi khirurhii ta topohrafichnoi anatomii v umovakh kredytno-modulnoi systemy navchannia [The organization of practical training of students from gross anatomy in a credit-module system]. In: Achievements and Prospects introduction of credit-modular system of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine: materials of All Ukrainian Scientific Conference with international participation. Ternopil, 2014; 1: 321-323 (in Ukrainian).

Pronina OM, Koptev MM, Danylchenko SI. Formuvannia klinichnoho myslennia u studentiv pid chas vyvchennia operatyvnoi khirurhii ta topohrafichnoi anatomii [Formation of clinical thinking of students while they are studying gross anatomy]. Experimental and Clinical Medicine. 2014; 63 (2): 25-28 (in Ukrainian).

Pronina OM, Danylchenko SI, Koptev MM. Zastosuvannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi – shliakh do vdoskonalennia yakosti osvity vitchyznianykh likariv [The use of modern information technology in the learning process - a way to improve education quality local doctors]. In: Modern technologies in management of educational process in higher educational institutions: materials of educational and scientific conference with international participation. Poltava, 2014; 177-178 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бендас В.В. Використання сучасних новітніх технологій у вищих медичних навчальних закладах / В.В. Бендас, А.О. Міхєєв // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матер. Х ювілейної Всеукр. наук.практ. конф. з міжнародною участю. – Ч. 1. – Тернопіль, 2013. – С. 95-96.

2. Гнатюк М.С. Організаційно-методичні особливості проведення практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатомії / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук [та ін.] // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матер. Х ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Ч. 1. – Тернопіль, 2013. – С. 255-256.

3. Організація практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах кредитно-модульної системи навчання/ О.М. Проніна, М.М. Коптев, С.І. Данильченко [та ін.] // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Ч. 1. – Тернопіль, 2014. – С. 321-323.

4. Формування клінічного мислення у студентів під час вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії / О.М. Проніна, М.М. Коптев, С.І. Данильченко [та ін.] // Експеримент. і клін. мед. – 2014. – Т. 63, № 2.– С. 25-28.

5. Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі – шлях до вдосконалення якості освіти вітчизняних лікарів / О.М. Проніна, С.І. Данильченко, М.М. Коптев [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах: матер. навч.-наук. конф. з міжнародною участю. – Полтава, 2014. – С. 177-178.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)