DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.26

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

O. O. Adamovych, Yu. Ya. Kryvko, A. O. Bachun

Анотація


Як свідчить наукова література, а також офіційна медична статистика, патологічні зміни шийного відділу хребта діагностують в осіб різного віку – від кривошиї у новонароджених до остеохондрозу, остеопенічних та остеопоротичних змін в осіб не лише старечого, але й зрілого і навіть юнацького віку. Мета дослідження: з’ясування висотних розмірів структурних компонентів шийного відділу хребта та їх співвідношення в осіб юнацького віку, корінних мешканців Прикарпаття. У ході виконання роботи було проаналізовано комп’ютерні томограми 40 практично здорових осіб віком 18-25 років (20 осіб чоловічої та 20 жіночої статі). Обстеження виконані за медичними показаннями (не пов’язаними зі станом кісткової тканини і хребта) на комп’ютерному томографі четвертого покоління TSX-101A Aquilion 16. У процесі дослідження виконували вимірювання висоти кожного хребця окремо та кожного міжхребцевого диску в різних ділянках у прямій та сагітальній проекціях за допомогою стандартної комп’ютерної програми K-Pacs-Lite. Проведений аналіз форми і лінійних розмірів хребців та міжхребцевих дисків шийного відділу хребта в осіб чоловічої та жіночої статі засвідчив, варіабельність форми досліджуваних структур та абсолютних параметрів їх лінійних розмірів у фронтальній і сагітальній проекціях. Встановлені особливості необхідно брати до уваги при обстеженні пацієнтів юнацького віку, що дозволить діагностувати розвиток патологічних процесів шийного відділу на ранніх термінах, ще до виникнення їх клінічних проявів.

Ключові слова


шийний відділ хребта; міжхребцеві диски; лінійні розміри; юнацький вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Vetrile ST, Kolesov SV. Craniovertebral pathology. Moscow: Meditsina, 2007; 320 (in Russian).

Voronovich IR, Kazarin OS, Shalatonina OI. Izmenenie deyatelnosti neyromyshechnoy, dykhatelnoy i serdechno-sosudistoy sistem u detey, bolnykh skoliozom [Change in the activity of neuromuscular, respiratory and cardiovascular systems of children with scoliosis]. In: Orthopedics, traumatology and prosthetics. 2004; 11: 61-64 (in Russian).

Gubin AV, Ulrikh EV, Yalfimov AN, Tashchilkin AI. Etiologiya ostroy krivoshei u detey [The etiology of acute torticollis of children]. In: Actual problems of children's traumatology and orthopedics: materials of the scientific-practical conference with international participation. Kazan, 2008; 170-171 (in Russian).

Protsenko VN, Belyakov VV. Asimetrii stroeniya telya sovremennogo cheloveka. Kliniko-diagnosticheskie aspekty. Chast 1 [The asymmetry of the structure of the modern human body. Clinical and diagnostic aspects. Part 1]. Manual therapy. 2010; 1: 75-84 (in Russian).

Shevaha VM. Osteokhondroz khrebta: vid patohenetychno obgruntovanoho diahnozu kharakteru bolovoho syndromu do efektyvnoho likuvannia [Spinal osteochondrosis, diagnosis of pathogenic reasonable nature of pain to effective treatment]. International Neurological Journal. 2006; 3: 40-44 (in Ukrainian).

Smirnov VV, Yeliseev NP, Rakovskaya GM. Luchevaya diagnostika travmaticheskikh povrezhdeniy sheynogo otdela pozvonochnika [Radiation diagnosis of traumatic injuries of the cervical spine]. Manual therapy. 2009; 3: 81-91 (in Russian).

Adamovych OO, Zayachkivska О, Kordiyak O, Safonov A. Association between osteoporosis and no-related metabolic disorders in rats. In: 5th international symposion of clinical and applied anatomy and 1st paneuropean meeting of anatomists (Graz, Austria, 24-26 May 2013). Graz, 2013; 97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ветриле С.Т. Краниовертебральная патология / С.Т. Ветриле, С.В. Колесов. – М.: Медицина, 2007. – 320 с.

2. Воронович И.Р. Изменение деятельности нейромышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей, больных сколиозом / И.Р. Воронович, О.С. Казарин, О.И. Шалатонина // Ортопед.,травматол. и протезиров. – 2004. – № 11. – С. 61-64.

3. Этиология острой кривошеи у детей /А.В. Губин, Э.В. Ульрих, А.Н. Ялфимов, А.И. Тащилкин // Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии: матер. научно-практ. конф. с международным участием. – Казань, 2008. – С. 170-171.

4. Проценко В.Н. Асиметрии строения теля современного человека. Клинико-диагностические аспекты. Часть 1 / В.Н. Проценко, В.В. Беляков // Мануальная терапия. – 2010. – № 1(37). – С. 75-84.

5. Шевага В.М. Остеохондроз хребта: від патогенетично обґрунтованого діагнозу характеру больового синдрому до ефективного лікування / В.М. Шевага // Міжнарод. невролог. ж. – 2006. – № 3(7). – С. 40-44.

6. Смирнов В.В. Лучевая диагностика травматических повреждений шейного отдела позвоночника / В.В. Смирнов, Н.П. Елисеев, Г.М. Раковская // Мануальная терапия. – 2009. – № 3(35). – С. 81-91.

7. Association between osteoporosis and no-related metabolic disorders in rats / O.O. Adamovych, О. Zayachkivska, O. Kordiyak, A. Safonov// 5th international symposion of clinical and applied anatomy and 1st paneuropean meeting of anatomists (Graz, Austria, 24-26 May 2013). – Graz, 2013. – P. 97.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)