DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.2

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОВСТОКИШКОВОГО СТАЗУ, ЩО ОБУМОВЛЕНИЙ АНОМАЛІЯМИ ФІКСАЦІЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ

O. B. Bodnar

Анотація


В роботі узагальнений досвід оцінки клінічних проявів та віддалених результатів лікування дітей з хронічним колостазом, що обумовлений аномаліями фіксації ободової кишки. З хворобою Пайра було 58 дітей, з синдромом Хілаідіті – 3. Оперовано: 24 пацієнта з хворобою Пайра та 2 з синдромом Хілаідіті. Для оцінки ефективності проведених хірургічних втручань діти були розподілені на дві групи: І група – порівняльна  та ІІ група –дослідна. В І групі (n=12 дітей) – проведений аналіз хірургічного лікування традиційними способами. В ІІ групі (n=14 дітей) − проведений аналіз хірургічного лікування запропонованими способами. Хірургічне лікування хвороби Пайра у дітей традиційними методами супроводжується рецидивом хронічних запорів в 45,45%, больового синдрому в 50%, метеоризму в 33,33% та недостатності ілеоцекального замикального апарата в 100% дітей. Незадовільні наслідки хірургічного лікування синдрому Хілаідіті спостерігалися в дитини порівняльної групи. Відновлення клінічних проявів в меншому ступені, ніж до операції відмічено в 1 дитини дослідної групи. Для лікування хвороби Пайра пропонується операція: пересічення лівої діафрагмово-ободовокишкової зв’язки, резекція поперечної ободової кишки та колофіксація лівого вигину ободової кишки. Для лікування синдрому Хілаідіті (у випадку доліхоасцендоколон) пропонується операція: гепатопексія, резекція правого вигину ободової кишки з асцендо-трансверзоанастомозом “кінець у кінець”, колофіксація правого вигину ободової кишки. Доводиться їх доцільність.

Ключові слова


Хвороба Пайра; синдром Хілаідіті; хірургічне лікування; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ergashev NSh, Beknazarov ZZh, Khurramov FM. Khirurgicheskoe lechenie kolonoptoza u detey [Surgical treatment of children colonoptosis]. Russian journal of pediatric surgery. 2010; 4: 32-33 (in Russian).

Dorofeeva EG. Payr's disease in children (clinic, dіagnostics, surgical treatment). PhD in Medicine sci. diss. Moscow, 2008 (in Russian).

Emanuwa O, Ayantunde A, Davies T. Midgut malrotation first presenting as acute bowel obstruction in adulthood: a case report and literature review. World Journal of Emergency Surgery. 2011; 6: 22-26.

Glatter RD, April RS, Miskovitz P, Neistadt LD. Severe recurrent abdominal pain: an anatomical variant of Chilaiditi's syndrome. Medscape General Medicine. 2007; 9 (2): 67.

Bodnar OB Justification of treatments for iliac blindly intestinal segment of children (clinical and experimental research). PhD in Medicine sci. diss. Kiev, 2011; 368 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Эргашев Н.Ш. Хирургическое лечение колоноптоза у детей / Н.Ш. Эргашев, З.Ж Бекназаров, Ф.М. Хуррамов // Дет. хирург. – 2010. – № 4. – С. 32-33.

2. Дорофеева Е.Г. Болезнь Пайра у детей (клиника, діагностика, хирургическое лечение): автореф. на соиск. науч. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.35 “Детская хірургія” ∕ Е.Г. Дорофеева. – М., 2008. – 23 с.

3. Emanuwa O. Midgut malrotation first presenting as acute bowel obstruction in adulthood: a case report and literature review / O. Emanuwa, A. Ayantunde, T. Davies // World Journal of Emergency Surgery. – 2011. – V. 6. – P. 22-26.

4. Severe recurrent abdominal pain: an anatomical variant of Chilaiditi's syndrome [Електронний ресурс] / Robert D. Glatter; Robert S. April, Paul Miskovitz, L. Daniel Neistadt // Medscape General Medicine. − 2007. − V. 9(2). − P. 67. − Режим доступу до журн.: WebMD/Medscape Health Network.

5. Боднар О.Б. Обґрунтування методів лікування клубово-сліпокишкового сегмента у дітей (клініко-експериментальне дослідження): 14.01.09 / О.Б. Боднар. – К., 2011. – 368 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)