DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.17

ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ З ПРИВОДУ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ГОЛІВКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

M. H. Hnatiuk, Yu. P. Petruk, M. V. Lianskorunskyi, S. Yu. Shevchenko, S. I. Raichuk, V. Yu. Bodiaka

Анотація


За допомогою макроскопічного і морфометричного методів дослідження описані топографоанатомічні особливості деяких органів, судин і нервів грудної порожнини на початку плодового періоду онтогенезу людини. Встановлено, що у плодів 4 місяців відбувається інтенсивний розвиток стравоходу, трахеї і зростання розмірів воріт легень та компонентів їх коренів. У більшості досліджених плодів трахея розміщується в серединній стріловій площині; стравохід на рівні I-II грудних хребців розміщений у серединній стріловій площині, а нижче тіла II грудного хребця зміщується дещо ліворуч. Роздвоєння трахеї знаходиться на рівні нижнього краю II грудного хребця. Роздвоєння легеневого стовбура на праву і ліву легеневі артерії знаходиться на 1,5-2,5 мм нижче та лівіше роздвоєння трахеї. При цьому права легенева артерія має більшу довжину і діаметр, ніж ліва однойменна артерія.

Ключові слова


стравохід; трахея; бронхи; морфогенез; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasyliuk SM, Tkachuk OS. Diahnostyka ta likuvannia raku pidshlunkovoi zalozy riznoi lokalizatsii [Diagnosis and treatment of pancreatic cancer of various localization]. Ukrainian Journal of Surgery. 2014; 1 (24): 149-154 (in Ukrainian).

Nazyrov FG, Devyatov AV, Akbarov MM. Sravnitelnyy analiz rezultatov ispolzovaniya razlichnykh vidov pankreatodigestivnogo anastomoza pri radikalnoy operatsii u bolnykh s periampulyarnymi opukholyami [Comparative analysis of the results of the use of different types of pancreatodigestive anastomosis in radical surgery of patients with peri-ampullary tumors]. Ukrainian Journal of Surgery. 2013; 3 (22): 121-127 (in Russian).

Shalimov AA, Shalimov SA, Nichitailo ME, Radzikhovsky AP. Pancreatic Surgery. Simferopol: Tavrida, 1997 (in Russian).

Boyko VV, Mushenko EV, Smachylo RM, Mardanyan KR. The method of execution pancreatoduodenal resection. Ukraine patent for the utility model № u201307756, 2013 (in Ukrainian).

Susak YaM, Tkachenko OA, Lobaniv SM. Khirurhichni aspekty likuvannia khvorykh z mekhanichnoiu zhovtianytseiu pukhlynnoho genezu v urhentnomu khirurhichnomu statsionari bahato profilnoi likarni [Surgical aspects of treatment of patients with obstructive jaundice of tumor genesis in urgent surgical hospital versatile hospital]. Oncology. 2013; 15 (2): 162-165 (in Ukrainian).

Galperin EI, Kotovskiy AYe, Momunova ON. Temp dekompressii zhelchnykh protokov pri mekhanicheskoy zheltukhe opukholevoy etiologii [The rate of decompression of the bile duct with obstructive jaundice of tumor etiology]. N.I. Pirogov journal of surgery. 2011; 8 (33): 33-40 (in Russian).

Gridasov IM, Ushakova ND, Goroshinskaya IA. Vyrazhennost i sposoby korrektsii endogennogo intoksikatsionnogo sindroma u bolnykh s mekhanicheskoy zheltukhoy na fone raka organov biliopankreatoduodenalnoy oblasti [Expression and methods of correction of endogenous intoxication syndrome of patients with mechanical jaundice in the presence of cancer of the biliopancreatoduodenal region]. Fundamental researches. 2013; 9: 627-631 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василюк С.М. Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації / С.М. Василюк, О.С. Ткачук // Укр. ж. хірург. – 2014. – № 1(24). – С. 149-154.

2. Назыров Ф.Г. Сравнительный анализ результатов использования различных видов панкреатодигестивного анастомоза при радикальной операции у больных с периампулярными опухолями / Ф.Г. Назыров, А.В. Девятов, М.М. Акбаров // Укр. ж. хірург. – 2013. – № 3(22). – С. 121-127.

3. Хирургия поджелудочной железы / А.А. Шалимов, С.А. Шалимов, М.Е. Ничитайло, А.П. Радзиховский. – Симферополь: Таврида, 1997. – 560 с.

4. Патент України на корисну модель 85288, МПК А 61 М 17/00. Спосіб виконання панкреатодуоденальної резекції / Бойко В.В., Мушенко Є.В., Смачило Р.М., Марданян К.Р.; заявник та патентовласник Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України. – № u201307756; заявл. 18.06.13; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21.

5. Хірургічні аспекти лікування хворих з механічною жовтяницею пухлинного ґенезу в ургентному хірургічному стаціонарі багато профільної лікарні / Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, С.М. Лобанів [та ін.] // Онкологія. – 2013. – Т. 15, № 2. – С. 162-165.

6. Гальперин Э.И. Темп декомпрессии желчных протоков при механической желтухе опухолевой этиологии / Э.И. Гальперин, А.Е. Котовский, О.Н. Момунова // Хирургия. Ж. им. Н.И. Пирогова. – 2011. – № 8(33). – С. 33-40.

7. Выраженность и способы коррекции эндогенного интоксикационного синдрома у больных с механической желтухой на фоне рака органов билиопанкреатодуоденальной области / И.М. Гридасов, Н.Д. Ушакова, И.А. Горошинская [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9. – С. 627-631.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)