DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.4.2014.1

Спосіб пахвинної герніопластики з транслокацією сім’яного канатика

I. V. Shkvarkovskyi, O. P. Moskaliuk, O. V. Bilyk, V. V. Stupnytskyi

Анотація


У статті наведені результати клінічного впровадження розробленого способу хірургічного лікування пахвинних гриж на 41 хворому. Даний спосіб передбачає розмежування полімерного імплантату з елементами сім’яного канатика, внаслідок чого зменшується вплив запальної реакції на структури пахвинного каналу та репродуктивні органи, що призводить до зменшення больового синдрому, пришвидшення соціальної реабілітації та відновлення працездатності пацієнтів, позитивно впливає на кровообіг в яєчку та гормональний стан чоловіків у післяопераційному періоді. Запропонований спосіб запобігає розвитку рецидиву грижі за рахунок ліквідації глибокого кільця пахвинного каналу як одного з найслабкіших місць передньої черевної стінки.

Ключові слова


пахвинна грижа; імплантат; сім’яний канатик

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhmed M.M. Khirurgicheskoe lechenie bolnykh s pakhovoy gryzhey [Surgical treatment of patients with inguinal hernia]. Surgery of Ukraine. 2012; 2: 99-107 (in Russian).

Sydorchuk R.I., Knut R.P., Plehutsa O.M. Metod funktsionalno-adaptyvnoi fiksatsii alotransplantata u pakhvynnii hernioplastytsi [The method of functional and adaptive allograft fixation in inguinal hernioplastytsi]. Chernivtsi: BSMU, 2011; 244 (in Ukrainian).

Simons M.P., Aufenacker T., Bay-Nielsen M. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. Hernia. 2009; 13: 343-403.

Aliev S.A. Evolyutsiya metodov khirurgicheskogo lecheniya pakhovykh gryzh [Evolution of methods of surgical treatment of inguinal hernias]. Herald of surgery. 2010; 169 (5): 109-113 (in Russian).

Protasov A.V., Krivtsov G.A., Mikhaleva L.M. Vliyanie setchatogo implantata na reproduktivnuyu funktsiyu pri pakhovoy gernioplastike (eksperimentalnoe issledovanie) [Effect of mesh implant on reproductive function in inguinal hernioplasty (experimental study)]. Surgery. 2010; 8: 28-32 (in Russian).

Belyanskiy L.S., Todurov I. M. Interpretatsiya rekomendatsiy Yevropeyskoy assotsiatsii gerniologov po problemam lecheniya pakhovoy gryzhi [Interpretation of the recommendations of the European Association of Herniologists on the problems of inguinal hernia]. Clinical surgery. 2010; 3: 59 (in Russian).

Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Khallo O.Ye. Histoultrastruktura zvyvystykh simianykh trubochok yaiechka pislia plastyky zadnoi stinky pakhvynnoho kanalu[Histoultrastructure convoluted seminiferous tubules testicles after plastic back wall of the inguinal canal]. Clinical anatomy and operative surgery.2009;. 8 (4): 43-45 (in Ukrainian).

Volkov A.N., Osipov V.F., Mizurov N.A., Grigorev V.N. Vybor optimalnogo varianta khirurgicheskogo lecheniya pakhovykh gryzh[Choice of the optimal variant of surgical treatment of inguinal hernias]. Health care of Chuvashia. 2008; 2: 9-18 (in Russian).

Tutchenko M.I., Piotrovych S.M., Vasylchuk O.V., Kliuzko I.V. Vplyv vydu ta sposobu implantatsii sitchastoho proteza pry aloplastytsi pakhovykh hryzh na perebih pisliaoperatsiinoho periodu [The influence of the type and method of implanting prosthetic mesh aloplastic with inguinal hernias in the postoperative period]. Ukrainian Journal of Surgery. 2011; 4: 48-51 (in Ukrainian).

Aytac Е., Demiryas S., Mizrakli T. Assessment of postoperative outcomes after laparoscopic total extraperitoneal versus Lichtenstein repair for inguinal hernia. Hernia. 2010; 14 (1): 35.

Elsebae M.M., Nasr M., Said M. Tension-free repair versus Bassini technique for strangulated inguinal hernia: A controlled randomized study. Int. J. Surg. 2008; 6 (4): 302-305.

Breivik Н., Borchgrevink P.C., Allen S.M. Assessment of pain. Brit. J. of Anaesthesia. 2008; 101 (1): 17-24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахмед М.М. Хирургическое лечение больных с паховой грыжей / М.М. Ахмед // Хірургія України. – 2012. – № 2. – С. 99-107.

2. Сидорчук Р.І. Метод функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата у пахвинній герніопластиці / Р.І. Сидорчук, Р.П. Кнут, О.М. Плегуца. – Чернівці: БДМУ. – 2011. – 244 с.

3. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients / M.P. Simons, T. Aufenacker, M. Bay-Nielsen [et al.] // Hernia. – 2009. – Vol. 13. – P. 343-403.

4. Алиев С.А. Эволюция методов хирургического лечения паховых грыж / С.А. Алиев // Вестн. хирургии. – 2010. – Т. 169, № 5. – С. 109-113.

5. Влияние сетчатого имплантата на репродуктивную функцию при паховой герниопластике (экспериментальное исследование) / А.В. Протасов, Г.А. Кривцов, Л.М. Михалева [и др.] // Хирургия. – 2010. – № 8. – С. 28-32.

6. Белянский Л.С. Интерпретация рекомендаций Европейской ассоциации герниологов по проблемам лечения паховой грыжи / Л.С. Белянский, И. М. Тодуров // Клін. хірургія. – 2010. – № 3. – С. 59.

7. Грицуляк Б.В. Гістоультраструктура звивистих сім’яних трубочок яєчка після пластики задньої стінки пахвинного каналу / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Є. Халло // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 43-45.

8. Выбор оптимального варианта хирургического лечения паховых грыж / А.Н. Волков, В.Ф. Осипов, Н.А. Мизуров, В.Н. Григорьев // Здравоохранение Чувашии. – 2008. – № 2. – С. 9-18.

9. Вплив виду та способу імплантації сітчастого протеза при алопластиці пахових гриж на перебіг післяопераційного періоду / М.І. Тутченко, С.М. Піотрович, О.В. Васильчук, І.В. Клюзко // Укр. ж. хірург. – 2011. – № 4. – С. 48-51.

10. Assessment of postoperative outcomes after laparoscopic total extraperitoneal versus Lichtenstein repair for inguinal hernia / Е. Aytac, S. Demiryas, T. Mizrakli [et al.] // Hernia. – 2010. – Vol. 14, Suppl. 1. – P. 35.

11. Elsebae M.M. Tension-free repair versus Bassini technique for strangulated inguinal hernia: A controlled randomized study / M.M. Elsebae, M. Nasr, M. Said // Int. J. Surg. – 2008. – Vol. 6, № 4. – P. 302-305.

12. Breivik H. Assessment of pain / Н. Breivik, P.C. Borchgrevink, S.M. Allen // Brit. J. of Anaesthesia. – 2008. – Vol. 101, № 1. – Р. 17-24.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)