DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.3.2014.14

Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини

O. V. Sobko, I. Yu. Oliinyk, O. H. Ushenko

Анотація


Нами вперше застосовано метод стокс поляриметричного статистичного аналізу мікроскопічних зображень гістологічних зрізів параорбітальної клітковини плодів 5-10 місяців внутрішньоутробного розвитку та запропоновано аналітичний параметр оцінювання морфологічної побудови групи біологічних препаратів очної ямки плодів людини різних періодів розвитку – параметр ступеня кристалізації. Виявлено основні взаємозв’язки між змінами набору статистичних моментів 1- 4 порядків, які характеризують координатні розподіли параметра ступеня кристалізації та особливостями часової просторової структуризації речовини тканин очної ямки плодів різного періоду розвитку. Для параорбітальної клітковини – найбільш чутливими виявився статистичний момент 3-го порядку з наступним діапазоном зміни власних значень.

Ключові слова


плід; параорбітальна клітковина; стокс поляриметр; параметр кристалізації; вектор Стокса; статистичний момент

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiichuk Yu.T. Aktualnist naukovykh doslidzhen u haluzi perynatalnoi anatomii [Relevance of scientific research in the perinatal anatomy]. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 2012; 2 (1): 15-21 (in Ukrainian).

Sobko O.V. Pro aktualnist lazernoho poliarymetrychnoho doslidzhennia biolohichnykh tkanyn struktur ochnoiamkovoi dilianky u prenatalnomu ontohenezi liudyny [The relevance of laser polarimetric study of biological tissue structures orbital plots in prenatal ontogenesis of man]. Hyst: The Ukrainian Student Medical Journal. 2013; 15: 210 (in Ukrainian).

Oliinyk I.Yu., Sobko O.V. Obgruntuvannia lazernoho poliarymetrychnoho doslidzhennia biolohichnykh tkanyn u prenatalnomu ontohenezi ochnoiamkovoi dilianky liudyny [Justification of laser polarimetric study of biological tissues in prenatal ontogenesis orbital land rights]. In: Key issues of research in medicine of the XXI century .: International Scientific Conference. Odessa, 2013; 89-94 (in Ukrainian).

Sobko O.V., Oliinyk I.Yu., Ushenko O.H. Stoks poliarymetrychne kartohrafuvannia oriientatsiinoi pobudovy histolohichnykh zriziv paraorbitalnoi klitkovyny plodiv liudyny [Stokes polarimetric mapping the orientation of building histological sections pairorbital fiber fruits of man]. Bulletin problems of biology and medicine. 2014; 3 (3): 229-234 (in Ukrainian).

Ushenko A.G. Polarization introscopy of phase-inhomogeneous layers. Proc SPIE. 2002; 4900: 1323-1326.

Ushenko Yu.A. Statistical structure of polarization-inhomogeneous images of biotissues with different morphological structures. Ukr. J. Phys. Opt. 2005; 6 (2): 63-70.

Ushenko A.G. Laser polarimetry of polarization-phase statistical moments of the objects field of optically anisotropic scattering layers. Оптика и спектр. 2001; 91 (2): 313-317.

Angelsky O.V., Ushenko A.G., Burcovets D.N., Ushenko Yu.A. Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium. J. Biomed. Opt. 2005; 10 (1): 014010.

Angelskaya A.O., Ushenko Yu.A., Ushenko Ye. Polarization correlometry of birefringence architectonics: singular approach. Proc. SPIE. 2007; 6635: 66350KP.

Angelskaya A.O., Ushenko A.G., Ushenko Yu.A. Polarizing-correlative processing of images of statistical objects in the problem of visualization and topology reconstruction of their phase heterogeneity. Proc. SPIE. 2007; 6635: 66350MP.

Angelskaya A.O., Ushenko A.G., Ushenko Yu.A. Coherent introscopy of phase-inhomogeneous surface and layers. Proc. SPIE. 2007; 6635: 66350N.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемійчук Ю.Т. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії / Ю. Т. Ахтемійчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна мед. – 2012. – Т. ІI, № 1(3). – С. 15-21.

2. Собко О.В. Про актуальність лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин структур очноямкової ділянки у пренатальному онтогенезі людини / О.В. Собко // Хист: Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – Вип. 15. – С. 210.

3. Олійник І.Ю. Обґрунтування лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин у пренатальному онтогенезі очноямкової ділянки людини / І.Ю. Олійник, О.В. Собко // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини ХХІ ст.: міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 1-2 березня 2013). – Одеса: ГО “Південна фундація медицини”, 2013. – С. 89-94.

4. Собко О.В. Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови гістологічних зрізів параорбітальної клітковини плодів людини / О.В. Собко, І.Ю. Олійник, О.Г. Ушенко // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2014. – Вип. 3, Т. 3(112). – С. 229-234.

5. Ushenko A.G. Polarization introscopy of phase-inhomogeneous layers / A.G. Ushenko / Proc SPIE. – 2002. – Vol. 4900. – P. 1323-1326.

6. Ushenko Yu.A. Statistical structure of polarization-inhomogeneous images of biotissues with different morphological structures / Yu.A. Ushenko // Ukr. J. Phys. Opt. – 2005. – Vol. 6, № 2. – P. 63-70.

7. Ushenko A.G. Laser polarimetry of polarization-phase statistical moments of the objects field of optically anisotropic scattering layers / A.G. Ushenko // Опт. и спектр. – 2001. – Т. 91, № 2. – С. 313-317.

8. Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium / O.V. Angelsky, A.G. Ushenko, D.N. Burcovets, Yu.A. Ushenko // J. Biomed. Opt. – 2005. – Vol. 10, № 1. – P. 014010.

9. Polarization specklereconstruction of biological tissues architectonics: Part 1. Polarization correlometry of birefringence architectonics: singular approach / A.O. Angelskaya, Yu.A. Ushenko, Ye. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6635. – P. 66350KP.

10. Polarization phase reconstruction of biological tissue architectonics: Part 3. Polarizing-correlative processing of images of statistical objects in the problem of visualization and topology reconstruction of their phase heterogeneity / A.O. Angelskaya, A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6635. – P. 66350MP.

11. Polarization phase reconstruction of biological tissue architectonics: Part 4. Coherent introscopy of phase-inhomogeneous surface and layers / A.O. Angelskaya, A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – May 08, 2007. – Vol. 6635. – Р. 66350N.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)