DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.2.2014.15

Синдром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт

I. Ya. Dziubanovskyi, B. O. Mihenko, K. H. Poliatsko

Анотація


Проаналізовано результати хірургічного лікування 123 хворих з гострим поширеним перитонітом. Вивчено динаміку активності некротичних процесів у слизовій оболонці тонкої кишки за маркером її ушкодження I-FABP, печінки – L-FABP та серця – H-FABP в доопераційному періоді та на 1, 3, 5, 7 добу після операції. Залежно від рівня поліорганної недостатності за шкалою G.R. Bernard та співавт. (1995) при операційному лікуванні хворих на гострий поширений перитонітом обґрунтовані показання до вибору методу (закритої, відкритої) інтубації кишки, програмованої лапаростомії. Запропоновані способи медикаментозної (інотропної, антибактеріальної, інфузійної) корекції синдрому поліорганної недостатності при комплексному лікуванні хворих в токсичній та термінальній стадіях гострого поширеного перитоніту дозволили зменшити частоту післяопераційних ускладнень з 73,6% до 39,1% і знизити рівень післяопераційної летальності з 14,1% до 8,5%.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; синдром поліорганної недостатності; хірургічне лікування; медикаментозна корекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Dziubanovskyi I.Ya., Poliatsko K.H. (2002) Profilaktyka pohlyblennia enteralnoi nedostatnosti ta endohennoi intoksykatsii u khvorykh na hostru neprokhidnist tonkoho kyshechnyku [Prevention of deepening enteral insufficiency and endogenous intoxication in patients with acute obstruction of the small intestine]. Proceedings of the Ternopil Regional Scientific Practical Conference of Surgeons (Ukraine, Berezhany, July 5, 2002). Ternopil: Ukrmedknyha, pp. 38-40. (in Ukrainian)

Yeryukhin I.A., Shlyapnikov S.A. (2000) Khirurgicheskiy sepsis (diskussionnye aspekty problemy) [The surgical sepsis (discussion aspects of the problem)]. Surgery, no. 3, pp. 44-46. (in Russian)

Ivanova Yu.V. (2001) Korrektsiya enteralnoy nedostatochnosti v kompleksnom lechenii bolnykh rasprostranennym peritonitom [Correction of enteral insufficiency in the complex treatment of patients with generalized peritonitis] (PhD Thesis). Kharkov. (in Russian)

Gain Yu.M., Leonovich S.I., Zavada N.V. (2001) Immunnyy status pri peritonite i puti ego patogeneticheskoy korrektsii [The immune status in case of peritonitis and ways of its pathogenetic correction]. Minsk: OOO “Yunipress”. (in Russian)

Ryabov G.A. (1994) Sindromy kriticheskikh sostoyaniy [The syndromes critical states]. Moscow: Meditsina. (in Russian)

Chalenko V.V. (1998) Klassifikatsiya ostrykh narusheniy funktsiy organov i sistem pri sindrome poliorgannoy nedostatochnosti [Classification of the acute functions disorders of organs and systems in the syndrome of multiple organ failure]. Anesthesiology and Reanimatology, no. 2, pp. 25-30. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзюбановський І.Я. Профілактика поглиблення ентеральної недостатності та ендогенної інтоксикації у хворих на гостру непрохідність тонкого кишечнику / І.Я. Дзюбановський, К.Г. Поляцко // Зб. матер. наук.-практ. конф. хірургів Тернопілля (5 липня 2002 р. м. Бережани). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – С. 38 – 40.

2. Ерюхин И.А. Хирургический сепсис (дискуссионные аспекты проблемы) / И.А. Ерюхин, С.А. Шляпников // Хирургия. – 2000. – № 3. – С. 44-46.

3. Иванова Ю.В. Коррекция энтеральной недостаточности в комплексном лечении больных распространенным перитонитом: дис. канд. мед. наук: 14.01.03 / Юлия Владимировна Иванова. – Харьков, 2001. – 342 с.

4. Иммунный статус при перитоните и пути его патогенетической коррекции: [Руководство для врачей] / Ю.М. Гаин, С.И. Леонович, Н.В. Завада [и др.]. – Мн.: ООО “Юнипресс”, 2001. – 256 с.

5. Рябов Г.А.  Синдромы критических состояний / Г.А. Рябов – М.: Медицина, 1994. – 368 с.

6. Чаленко В.В. Классификация острых нарушений функций органов и систем при синдроме полиорганной недостаточности / В.В. Чаленко // Анестезиолог. и реаниматолог. – 1998. – № 2. – С. 25-30.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)