DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.2.2014.13

Морфологічні особливості стану печінки у хворих з неалкогольною хворобою печінки на тлі ожиріння та гіпертонічної хворби II стадії

O. Ye. Mandrik, V. Yu. Drozd, G. І. Shumko, O. S. Voyevіdka

Анотація


У статті встановлено та описано патогенетичні та морфологічні особливості розвитку неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) на тлі ожиріння та гіпертонічної хвороби (ГХ) ІІ ст. Отримані дані вказують на те, що за коморбідності ожиріння та неалкогольного стеатогепатиту із ГХ ІІ стадії зростає ступінь стеатозу (площа гепатоцитів, уражених жировою дистрофією), ступінь балонної, гіаліновокраплинної дистрофії, дистрофічні зміни із центролобулярної ділянки (3) заглиблюються в середину часточки з розвитком панацинарного ураження та залученням ділянки 1. Перебіг НАСГ із ГХ ІІ стадії характеризується вірогідно вищою частотою виникнення та інтенсивністю клінічних синдромів, ступенем біохімічної та гістологічної активності, що призводить до прогресування фібротичних змін у печінці F2-F3. на прогресування фібротичних змін у печінці F2-F3.

Ключові слова


неалкогольний стеатогепатит; гіпертонічна хвороба; метаболічний синдром

Повний текст:

PDF

Посилання


Al Nakhari M.A. (2007) Kliniko-morfologicheskaya kharakteristika zhirovoy bolezni pecheni nevirusnoy etiologii [Clinical and morphological characteristics of fatty liver disease, non-viral etiology (PhD Thesis) St. Petersburg. (in Russian)

Zandbergen F., Plutzky J. (2007) PPARalpha in atherosclerosis and inlammation. Biochim Biophys Acta. vol. 1771, no. 8, pp. 972-82.

Khukhlina O.S., Kolomoiets M.Yu. (2008) Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky ta insulinorezystentnist: etiolohiia, patohenez, klinika, diahnostyka, likuvannia hlutarhinom [Nonalcoholic fatty liver disease and insulin resistance: etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment with glutargin]. Chernivtsy. (in Ukrainian)

Serov V.V., Lapish K.V. (1989) Morfologicheskaya diagnostika zabolevaniy pecheni [Morphological diagnosis of liver diseases]. Moscow: Meditsina. (in Russian)

Tumanskiy V.A. (2005) Selektivnaya gibel spetsializirovannykh kletok [Selective destruction of specialized cells]. Pathology. vol. 2, no. 1, pp. 10-18. (in Russian)

Bеdossа P., Poynard T. (1996) Algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. Hepatology. vol. 24, no. 2, pp. 289-293.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аль Нахари М.А. Клинико-морфологическая характеристика жировой болезни печени невирусной этиологии: автореф. … дис. канд. мед. / М.А. Аль Нахари. – СПб., 2007. – 17 с.

2. Zandbergen F. PPARalpha in atherosclerosis and inlammation / F. Zandbergen, J. Plutzky // Biochim Biophys Acta. – 2007. – Vol. 1771(8). – Р. 972-82.

3. Хухліна О.С. Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистентність: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування глутаргіном / О.С. Хухліна, М.Ю. Коломоєць. – Чернівці, 2008. – 320 с.

4. Серов В.В. Морфологическая диагностика заболеваний печени / В.В. Серов, К.В. Лапиш. – М.: Медицина, 1989. – 336 с.

5. Туманский В.А. Селективная гибель специализированных клеток / В.А. Туманский // Патологія. – 2005. – Т. 2, № 1. – С. 10-18.

6. Bеdossа Р. Algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C/ The METAVIR Cooperative Study Group / P. Bеdossа, T. Poynard // Hepatology. – 1996. – Vol. 24, № 2. – P. 289-293.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)