DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.1.2014.5

Вплив різних методів хірургічного лікування на якість життя хворих з гострим варикотромбофлебітом нижніх кінцівок

M. D. Ryziuk, R. V. Sabadosh, I. K. Churpii

Анотація


Проведено комплексний аналіз якості життя 138 хворих на гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок шляхом оцінки коротко- та середньотермінових результатів їх хірургічного лікування  на основі опитувача «CIVIQ-2». Хворі були розподілені на 2 групи: контрольну і основну. Тактика лікування хворих цих груп вирізнялася тим, що у основній групі призначення різних доз антикоагулянтів (лікувальних та профілактичних) відбувалося залежно від вихідного рівня D-димерів та при операції залишалися всі неушкоджені патологічним рефлюксом ділянки великої та малої підшкірних вен. Результати показали, що при запропонованій тактиці лікування статистично значуще рідше виникали тромботичні післяопераційні ускладнення, до року після операції не виявлялося патологічних рефлюксів у жодній залишеній неушкодженій ділянці великої або малої підшкірних вен і, що найважливіше, забезпечувалося статистично значуще вираженіше покращання якості життя пацієнтів. Все це дозволяє рекомендувати запропоновану тактику лікування як метод вибору у хворих з гострим варикотромбофлебітом нижніх кінцівок.

Ключові слова


гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок; хірургічне лікування; якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorina S.M., Gavrilenko A.V., Vakhrat'yan P.E. Quality of life after surgical treatment of varicose veins. Annaly khirurgii. 2004; 5: 22-24 (in Russian).

Novik N.A., Ionova T.N. Guidelines for the study of the quality of life in medicine. Moscow: OLMAPRESS; 2002 (in Russian).

Sergeev A.V. Features of the study the quality of life of patients with lower limb venous system diseases. Flebologiya. 2009; 2: 2731 (in Russian).

Shatalov A.V. Long-term results of surgical treatment the acute varicothrombophlebitis in the basin of the great saphenous vein. Vesnik VolGMU. 2006; 1 (17): 32-38 (in Russian).

Lamping D., Schroter L., Kurz X. [et al.] Evaluation of outcomes in chronic venous disorders of the leg: development of a scientifically rigorous, patient-reported measure of symptoms and quality of life. J. Vasc. Surg. 2003; 37 (2): 410 - 419.

Hunt S.M. The problem of quality of life. Quality Life Res. 1997; 6: 205-210.

Launois R., Reboul-Marty J., Henry B. Construction and validation of a quality of life questionnaire in Chronic Lower Limb Venous Insufficiency (CIVIQ). Quality Life Res. 1996; 5: 539-554.

Rosas F., Serrano L., Henestrosa P. [et al.] Quality of life in patients with chronic venous insufficiency. Circulat. Gen. 2006; 28 (3): 153-159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Горина С.М. Оценка качества жизни у пациентов после хирургического лечения варикозной болезни / С.М. Горина, А.В. Гавриленко, П.Е. Вахратьян  // Анн. хирург. – 2004. – № 5. – С.22-24.

2. Новик Н.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / Н.А. Новик, Т.Н. Ионова. – М: ОЛМАПРЕСС, 2002. – 320 с.

3. Сергеев А.В. Особенности исследования качества жизни у пациентов с заболеваниями венозной системы нижних конечностей / А.В. Сергеев // Флебология. – 2009. – № 2. – С. 2731.

4. Шаталов А.В. Отдаленные результаты хирургического лечения острого варикотромбофлебита в басейне большой подкожной вены / А. В. Шаталов // Весник ВолГМУ. – 2006. – № 1(17). – С. 32-38.

5. Evaluation of outcomes in chronic venous disorders of the leg: development of a scientifically rigorous, patient-reported measure of symptoms and quality of life / D. Lamping, L. Schroter, X. Kurz [et al.] // J. Vasc. Surg. – 2003. – № 37(2). – P. 410 - 419.

6. Hunt S.M. The problem of quality of life / S.M. Hunt // Quality Life Res. – 1997. – № 6. – P. 205-210.

7. Launois R. Construction and validation of a quality of life questionnaire in Chronic Lower Limb Venous Insufficiency (CIVIQ) / R. Launois, J. Reboul-Marty, B. Henry // Quality Life Res. – 1996. – № 5. – P. 539-554.

8. Quality of life in patients with chronic venous insufficiency / F. Rosas, L. Serrano, P. Henestrosa [et al.] // Circulat. Gen. – 2006. – N 28(3). –  P.153-159.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)