DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.1.2014.4

Диференційований підхід до хірургічного лікування надвиросткових переломів стегнової кістки

A. V. Kalashnikov, Iu. V. Lazarenko, Iu. V. Lazarenko

Анотація


Проведено порівняльний аналіз результатів оперативного лікування 126 пацієнтів с закритими надвиростковими переломами стегнової кістки з оцінкою анатомо-функціональних результатів лікування за шкалою  Neer-Grantham-Shelton в модифікації Черкез-Заде. Остеосинтез за допомогою блокованого інтрамедулярного стержня виконано 63 пацієнтам, накістковий остеосинтез пластиною з кутовою стабільністю гвинтів (LCP) – 31, накістковий остеосинтез динамічним виростковим стабілізатором (DCS) – 32. Диференційований підхід до використання різних видів остеосинтезу базувався на клінічному алгоритмі створеному в клініці. Аналізуючи відновлення амплітуди рухів в колінному суглобі ми отримали вірогідну різницю (р≤0,05), що свідчить про більш повне відновлення амплітуди рухів в колінному суглобі після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу (134,4о±2,3), ніж після остеосинтезу пластиною LCP 123,7о±5,6 та групи остеосинтезу фіксатором DCS 121,4о±4,7. Серед пацієнтів, у яких зрощення досягнуто після первинної операції, відмічено 93% відмінних та 7% добрих результатів.

Ключові слова


остеосинтез; перелом; стегнова кістка

Повний текст:

PDF

Посилання


Klymovyts'kyi V. H., Antonov A. A., Makarenko A. V. Experience of intramedullary osteosynthesis of complicated fractures of the femur. In: Помилки та ускладнення в травматологии та ортопедії : ІІІ International Ukrainian-Polish Conference. Івано-Франківськ, 2009; 912. (in Ukrainian).

Uglialoro A.D., Maceroli M., Beebe K.S. [et al.] Distal femur defects reconstructed with polymethylmethacrylate and internal fixation devices: a biomechanical study. Orthopedics. 2009; 32 (8): 225-233.

Zhilyaev R.A., Tyazhelov A.A., Zaritskiy A.V. Features of the blood supply to the hip as the morphological basis for surgical treatment of fractures. Ortoped., travmatol. i protezirovanie. 2009; 2: 27-29. (in Russian).

Berenshteyn M. BIOS - scientific and technical progress. Osteosintez. – 2008; 2: 23-25 (in Russian).

Heiney J.P., Barnett M.D., Vrabec G.A. [et al.] Distal femoral fixation: a biomechanical comparison of trigen retrograde intramedullary (i.m.) nail, dynamic condylar screw (DCS), and locking compression plate (LCP) condylar plate. J. Trauma. 2009; 66 (2): 443-449.

Kalashnikov A. V., Stavins'kyi Iu. O., Chalaidiuk T. The effectiveness of treatment for patients with disorders of reparative osteogenesis by means of blocking intramedullary osteosynthesis. Ukrains'kyi zhurnal ekstremal'noi medytsyny imeni H. O. Mozhaieva. 2009; 10 (2): 50-53 (in Ukrainian).

Crist B.D., Della Rocca G.J., Murtha Y.M. Treatment of acute distal femur fractures. Orthopedics. 2008: 31 (7): 681-690.

Keeney J.A., Ingari J.V., Mentzer K.D. [et al.]. Closed intramedullary nailing of femoral shaft fractures in an echelon III facility. Mil. Med. 2009; 174 (2): 124-128.

Bishop J.A., Rodriguez E.K. Closed intramedullary nailing of the femur in the lateral decubitus position. J. Trauma. 2010; 68 (1): 543-552.

Bilonozhkin H.H. Osteosynthesis of the roundarticular fractures-to-compensating screw. PhD in Medical Science. Kyiv; 2009 (in Ukrainian).

Borodin D.V. Computer visualization perosseous osteosynthesis in the periarticular fractures of the long bones which form the knee joint. Travma. 2009; 10 (3): 255-258 (in Ukrainian).

Borodin D.V. Surgical treatment of periarticular fractures of long bones which form the knee joint. PhD in Medical Science. Donets'k; 2010 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Климовицький В.Г. Досвід інтрамедулярного блокуючого остесинтезу ускладнених переломів стегнової кістки / В.Г. Климовицький, А.А. Антонов, А.В. Макаренко // Помилки та ускладнення в травматологии та ортопедії : ІІІ міжнар. укр.-польска конф. (9-10 жовтня 2009 р.): тези доп. – Ів.-Франківськ, 2009. – С. 912.

2. Distal femur defects reconstructed with polymethylmethacrylate and internal fixation devices: a biomechanical study / A.D. Uglialoro, M. Maceroli, K.S. Beebe [et al.] // Orthopedics. – 2009. – Vol. 32(8). – P. 225-233.

3. Жиляев Р.А. Особенности кровоснабжения области бедра как морфологическая основа тактики хирургического лечения переломов / Р.А. Жиляев, А.А. Тяжелов, А.В. Зарицкий // Ортопед., травматол. и протезирование. – 2009. – № 2. – С. 27-29.

4. Беренштейн М. БИОС – научный и технический прогресс / М. Беренштейн (Израиль) // Остеосинтез. – 2008. – № 2. – С. 23-25.

5. Distal femoral fixation: a biomechanical comparison of trigen retrograde intramedullary (i.m.) nail, dynamic condylar screw (DCS), and locking compression plate (LCP) condylar plate / J.P. Heiney, M.D. Barnett, G.A. Vrabec [et al.] // J. Trauma. – 2009. – Vol. 66(2). – P. 443-449.

6. Калашніков А.В. Ефективність лікування хворих із розладами репаративного остеогенезу за допомогою блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу / А.В. Калашніков, Ю.О. Ставінський, Т. Чалайдюк // Укр. ж. екстрем. мед. ім. Г. О. Можаєва. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 50-53.

7. Crist B.D. Treatment of acute distal femur fractures / B.D. Crist, G.J. Della Rocca, Y.M. Murtha // Orthopedics. – 2008. – Vol. 31(7). – P. 681-690.

8. Closed intramedullary nailing of femoral shaft fractures in an echelon III facility / J.A. Keeney, J.V. Ingari, K.D. Mentzer [et al.] // Mil. Med. – 2009. – Vol. 174(2). – P. 124-128.

9. Closed intramedullary nailing of the femur in the lateral decubitus position / J.A. Bishop, E.K. Rodriguez // J. Trauma. – 2010. – Vol. 68(1). – P. 543-552.

10. Білоножкін Г.Г. Остеосинтез навколо- внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.21 / Г.Г. Білоножкін. – К., 2009. – 19 с.

11. Бородін Д.В. Комп’ютерна візуалізація черезкісткового остеосинтезу при навколосуглобних переломах довгих кісток, що утворюють колінний суглоб / Д.В. Бородін // Травма. – 2009. – Т. 10, № 3. – С. 255-258.

12. Бородін Д.В. Хірургічне лікування навколосуглобових переломів довгих кісток, що створюють колінний суглоб : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.21 “Травматологія та ортопедіяˮ / Д.В. Бородін. – Донецьк, 2010. – 17 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)